Ch 17 John

John 17

17:1 Dywedodd Iesu y pethau hyn, ac yna, codi ei lygaid tua'r nefoedd, dywedodd: "Dad, yr awr wedi cyrraedd: Gogonedda dy Fab,, fel y gall dy Fab ogoneddu chi,
17:2 yn union fel y byddwch wedi rhoi awdurdod ar bob cnawd iddo, er mwyn iddo roi bywyd tragwyddol i bawb yr ydych wedi ei roi iddo.
17:3 A hyn yw bywyd tragwyddol: efallai eu bod yn gwybod eich bod, yr unig wir Dduw, a Iesu Grist, yr ydych wedi anfon.
17:4 Yr wyf wedi dy ogoneddu ar y ddaear. Rwyf wedi cwblhau'r gwaith a roesoch i mi i'w cyflawni.
17:5 Ac yn awr Dad, gogonedda fi fewn eich hun, gyda'r gogoniant a gefais gyda chi cyn i'r byd erioed oedd.
17:6 Yr wyf wedi amlygu dy enw i'r dynion yr ydych wedi ei roi i mi o'r byd. Roeddent yn eich un chi, a roesoch iddynt i mi. Ac maent wedi cadw dy air.
17:7 Erbyn hyn maent yn sylweddoli bod yr holl bethau yr ydych wedi'u rhoi i mi yn dod o chi.
17:8 Am fy mod wedi cael y geiriau a roddaist ti i mi eu. Ac maent wedi derbyn y geiriau hyn, ac maent yn wir wedi deall fy mod aethant allan oddi wrthych, ac maent wedi credu eich bod wedi fy anfon i.
17:9 Wyf yn gweddïo ar eu cyfer. Nid wyf yn gweddïo ar gyfer y byd, ond ar gyfer y rhai yr ydych wedi ei roi i mi. Am eu bod yn eich un chi.
17:10 A'r cyfan sydd mwynglawdd yn eich un chi, a'r cyfan sydd un chi yn fy, ac yr wyf yn gogoneddu yn hyn.
17:11 Ac er nad wyf yn y byd, rhain yn y byd, ac yr wyf yn dod i chi. Dad sanctaidd, eu cadw yn eich enw chi, y rhai yr ydych wedi ei roi i mi, er mwyn iddynt fod yn un, hyd yn oed gan ein bod yn un.
17:12 Pan oeddwn gyda hwy, Yr wyf yn eu cadw yn eich enw chi. Rwyf wedi gwarchod y rhai yr ydych wedi ei roi i mi, ac nid yw un ohonynt yn cael ei golli, heblaw mab perdition, fel y gall y Ysgrythur gael ei chyflawni.
17:13 Ac yn awr yr wyf yn dod i chi. Ond yr wyf yn siarad y pethau hyn yn y byd, er mwyn iddynt gael yr gyflawnder fy llawenydd o fewn eu hunain.
17:14 Rwyf wedi rhoi eich gair iddynt, ac mae'r byd wedi casáu nhw. Am nad ydynt yn y byd, yn union fel yr wyf yn, hefyd, Nid wyf o'r byd.
17:15 Nid wyf yn gweddïo y byddech yn mynd â nhw allan o'r byd, ond y byddech yn eu cadw rhag drwg.
17:16 Nid ydynt yn y byd, yn union fel yr wyf hefyd nid wyf o'r byd.
17:17 Sancteiddia hwynt yn wirionedd. Eich air di yw'r gwirionedd.
17:18 Yn union fel yr ydych wedi fy anfon i'r byd, Rwyf hefyd wedi eu hanfon i mewn i'r byd.
17:19 Ac mae'n ar eu cyfer sy'n wyf yn fy sancteiddio fy hun, fel eu bod yn, hefyd, fod wedi eu cysegru yn y gwirionedd.
17:20 Ond nid wyf yn gweddïo ar eu cyfer yn unig, ond hefyd ar gyfer y rhai sydd trwy eu gair fydd yn credu ynof fi.
17:21 Felly, efallai y byddant oll yn un. Yn union fel chi, Dad, ynof fi, ac yr wyf yn chi, felly hefyd byddont un ynom ni: fel y gall y byd yn credu eich bod wedi fy anfon i.
17:22 A'r gogoniant a roesoch i mi, Yr wyf wedi rhoi iddynt hwy, er mwyn iddynt fod yn un, yn union fel rydym hefyd yn un.
17:23 Yr wyf ynddynt hwy, ac rydych yn ynof fi. Felly, efallai y byddant yn cael eu perffeithio yn un. Ac i'r byd wybod eich bod wedi anfon i mi ac yr ydych wedi eu caru, yn union fel eich bod hefyd wedi fy ngharu.
17:24 Dad, Gwnaf fod lle'r wyf fi, gall y rhai yr ydych wedi ei roi i mi hefyd fod gyda mi, er mwyn iddynt weld fy ngogoniant a roddaist i mi. I chi fy ngharu cyn sefydlu'r y byd.
17:25 Dad yn unig, nad oedd y byd wedi eich adnabod. Ond yr wyf wedi eich adnabod. Ac mae'r rhain wedi hysbys eich bod wedi fy anfon i.
17:26 Ac yr wyf wedi gwneud yn hysbys eich enw iddyn nhw, a byddaf yn gwneud yn hysbys, fel bod y cariad yr ydych wedi caru efallai i mi fod ynddynt hwy, ac fel y gallwn fod ynddynt hwy. "