Preifatrwydd

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). Yn yr achosion hynny, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Darlleniadau Daily E-bost Cofrestru

Cofrestru i dderbyn Daily Darlleniadau Offeren yr Eglwys Gatholig. Eich cyfeiriad e-bost yn ddiogel gyda ni. Ni fyddwn yn ei defnyddio at unrhyw ddiben arall, nac byddwn yn dosbarthu ei. Byddwn ond yn anfon yr Efengyl a darllen(s) bob dydd. God Bless chi!
  • Dewiswch eich iaith uwchben. Rydym yn bwriadu ychwanegu nodwedd sy'n trosi y darlleniadau dyddiol - drwy Cyfieithu Google awtomatig - at yr iaith o'ch dewis.
  • Mae'r maes hwn ar gyfer dibenion dilysu a dylid eu gadael heb eu newid.