Paul's Letter to the Ephesians

Effesiaid 1

1:1 Paul, yn Apostol Iesu Grist trwy ewyllys Duw, at yr holl saint sydd yn Effesus, ac i'r rhai ffyddlon yng Nghrist Iesu.
1:2 Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw Dad, ac oddi wrth yr Arglwydd Iesu Grist.
1:3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio â phob bendith ysbrydol yn y nefoedd, yng Nghrist,
1:4 yn union fel y dewisodd ni ynddo ef cyn seiliad y byd, fel y byddem yn sanctaidd ac yn perffaith yn ei olwg, yn elusen.
1:5 Mae wedi ein rhagordeinio i fabwysiadu fel feibion, trwy Iesu Grist, ynddo ef ei hun, yn ôl y pwrpas ei ewyllys,
1:6 er mawl gogoniant ei ras, mae wedi dawnus i ni yn ei Fab annwyl â hwy.
1:7 Ynddo ef, mae i ni brynedigaeth trwy ei waed: maddeuant pechodau yn unol â'r olud ei ras,
1:8 sydd yn superabundant ynom, gyda phob doethineb a deall.
1:9 Felly mae e'n gwneud yn hysbys i ni ddirgelwch ei ewyllys, y mae ef wedi gosod allan yng Nghrist, mewn modd lles dymunol iddo,
1:10 yn y gollyngiad o gyflawnder amser, er mwyn adnewyddu ym mhopeth Nghrist sy'n bodoli drwyddo ef yn y nefoedd ac ar y ddaear.
1:11 Ynddo ef, rydym hefyd yn cael eu galw at ein cyfran, ar ôl cael ei rhagordeinio yn unol â'r cynllun o'r un sydd yn cyflawni'r holl bethau gan gyngor ei ewyllys.
1:12 Felly efallai y byddwn yn, at y clod i'w ogoniant, rydym sydd wedi gobeithio yng Nghrist ymlaen llaw.
1:13 Ynddo ef, Chi hefyd, ar ôl i chi wedi clywed ac yn credu y Gair o wirionedd, sef yr Efengyl eich iachawdwriaeth, seliwyd â'r Ysbryd Glân y Addewid.
1:14 Ef yw addewid o'n hetifeddiaeth, wrth gaffael adbrynu, at y clod i'w ogoniant.
1:15 Oherwydd hyn, a glyw eich ffydd sydd yn yr Arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint,
1:16 Nid wyf wedi dod i ben gan roi diolch i chi, galw i chi i'r meddwl yn fy ngweddïau,
1:17 fel bod Duw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant, Gall roi ysbryd doethineb a datguddiad i chi, mewn gwybodaeth amdano.
1:18 Bydded llygaid eich calon ei oleuo, er mwyn ichwi wybod beth yw gobaith ei alwedigaeth, a'r cyfoeth o gogoniant ei etifeddiaeth â'r saint,
1:19 a maint preeminent ei rinwedd tuag atom ni, tuag i ni sy'n credu yn unol â gwaith ei rinwedd pwerus,
1:20 sydd efe a wnaeth yng Nghrist, codi ef oddi wrth y meirw a sefydlu ef yn ei law dde yn y nefoedd,
1:21 uwchben pob tywysogaeth ac awdurdod a rhinwedd ac arglwyddiaeth, ac goruwch pob enw sy'n cael ei roi, nid yn unig yn yr oes hon, ond hyd yn oed yn yr oes yn y dyfodol.
1:22 Ac mae wedi dioddef bob peth dan ei draed, ac mae wedi ei wneud yn y pen dros yr Eglwys gyfan,
1:23 sef ei gorff a pha un yw'r cyflawnder yr hwn a accomplishes popeth yn bawb.

Effesiaid 2

2:1 Ac oeddech unwaith yn marw yn eich pechodau a throseddau,
2:2 yr ydych yn cerdded yn y gorffennol, yn ôl oedran y byd hwn, yn ôl y tywysog grym awyr hwn, yr ysbryd sydd bellach yn gweithio yn feibion ​​diffyg ymddiriedaeth.
2:3 Ac rydym hefyd yn gyd hyddysg yn y pethau hyn, yn y gorffennol, gan chwantau ein cnawd, gweithredu yn ôl ewyllys y cnawd ac yn ôl ein meddyliau hunain. Ac felly roeddem, gan natur, meibion ​​ddigofaint, hyd yn oed fel y lleill.
2:4 eto i gyd yn dal i, Duw, sydd gyfoethog o drugaredd, er mwyn ei elusen hynod fawr oedd yn ei garu ni â hwy,
2:5 hyd yn oed pan oeddem yn marw yn ein pechodau, wedi ein bywiogi gyda'i gilydd yng Nghrist, trwy ei ras yr ydych wedi eich achub.
2:6 Ac efe wedi codi ni i fyny at ei gilydd, ac mae wedi peri i ni eistedd i lawr gyda'i gilydd yn y nefoedd, yng Nghrist Iesu,
2:7 er mwyn iddo arddangos, yn yr oesoedd cyn bo hir i gyrraedd, cyfoeth helaeth o ei ras, gan ei ddaioni tuag atom ni yng Nghrist Iesu.
2:8 Am trwy ras, ydych wedi eich achub, trwy ffydd. Ac nid yw hyn yn eich hunain, ar ei gyfer yn rhodd gan Dduw.
2:9 Ac nid yw hyn yn y gwaith, fel y gall unrhyw un gogoniant.
2:10 Ar gyfer yr ydym yn ei ddwylo, creu yng Nghrist Iesu i weithredoedd da y mae Duw wedi paratoi a lle y dylem cerdded.
2:11 Oherwydd hyn, be mindful that, yn y gorffennol, you were Gentiles in the flesh, and that you were called uncircumcised by those who are called circumcised in the flesh, something done by man,
2:12 ac eich bod yn, yn y cyfnod hwnnw, heb Grist, bod dramor i'r ffordd o fyw Israel, yn ymwelwyr â'r dyst, heb obaith yr addewid, a bod heb Dduw yn y byd hwn.
2:13 Ond yn awr, yng Nghrist Iesu, chi, a oedd yn y gorffennol pell i ffwrdd, wedi cael eu dwyn yn agos trwy waed Crist.
2:14 Oherwydd ef yw ein heddwch ni. Fe wnaeth y ddau yn un, trwy hydoddi wal canolradd o wahanu, o wrthwynebiad, gan ei gnawd,
2:15 gwagio deddf y gorchmynion gan archddyfarniad, er mwyn iddo ymuno â dau rhain, ynddo ef ei hun, i mewn i un dyn newydd, gwneud heddwch
2:16 a chysoni'r ddau i Dduw, mewn un corff, trwy'r groes, dinistrio gwrthwynebiad hwn ynddo ei hun.
2:17 Ac ar ôl cyrraedd, roedd efengylodd heddwch i chi a oedd yn bell i ffwrdd, a heddwch i'r rhai agos.
2:18 Oherwydd ynddo ef, ddau ohonom yn cael mynediad, yn y un Ysbryd, at y Tad.
2:19 Nawr, Felly,, ydych yn ymwelwyr bellach a newydd-ddyfodiaid. Yn lle hynny, eich bod yn ddinasyddion ymhlith y saint yn y cartref Duw,
2:20 ar ôl cael ei adeiladu ar sylfaen yr Apostolion a'r Proffwydi, gyda Iesu Grist ei hun fel y conglfaen preeminent.
2:21 Ynddo ef, cyfan sydd wedi cael ei adeiladu yn cael ei fframio at ei gilydd, gan godi i fyny i mewn i deml sanctaidd yn yr Arglwydd.
2:22 Ynddo ef, rydych hefyd wedi cael eu hadeiladu at ei gilydd i mewn i breswylfod i Dduw yn yr Ysbryd.

Effesiaid 3

3:1 Oherwydd gras hwn, Yr wyf yn, Paul, am a prisoner of Jesus Christ, for the sake of you Gentiles.
3:2 Nawr yn sicr, eich bod wedi clywed am y gollyngiad o ras Duw, sydd wedi ei roi i mi eich plith:
3:3 bod, trwy ddatguddiad, y dirgelwch ei wneud yn hysbys i mi, union fel yr wyf wedi ysgrifennu uchod mewn ychydig o eiriau.
3:4 Eto i gyd, by reading this closely, you might be able to understand my prudence in the mystery of Christ.
3:5 Mewn cenedlaethau eraill, roedd hyn yn anhysbys i feibion ​​dynion, hyd yn oed gan ei fod wedi cael ei datgelu at ei Apostolion a'r Proffwydi sanctaidd yn yr Ysbryd,
3:6 fel y byddai'r Cenhedloedd yn cael ei-etifeddion cyd, ac o'r un corff, a phartneriaid at ei gilydd, gan ei addewid yng Nghrist Iesu, trwy'r Efengyl.
3:7 Of this Gospel, I have been made a minister, according to the gift of the grace of God, which has been given to me by means of the operation of his virtue.
3:8 Although I am the least of all the saints, I have been given this grace: to evangelize among the Gentiles the unsearchable riches of Christ,
3:9 and to enlighten everyone concerning the dispensation of the mystery, hidden before the ages in God who created all things,
3:10 so that the manifold wisdom of God may become well-known to the principalities and powers in the heavens, through the Church,
3:11 according to that timeless purpose, which he has formed in Christ Jesus our Lord.
3:12 In him we trust, and so we approach with confidence, through his faith.
3:13 Oherwydd hyn, I ask you not to be weakened by my tribulations on your behalf; for this is your glory.
3:14 Oherwydd gras hwn, Rwy'n plygu fy ngliniau gerbron y Tad ein Harglwydd Iesu Grist,
3:15 gan bwy pob tadolaeth yn y nefoedd ac ar y ddaear yn cymryd ei enw.
3:16 Ac yr wyf yn gofyn iddo i ganiatáu i chi i gael ei gryfhau yn rhinwedd trwy ei Ysbryd, yn unol â'r cyfoeth ei ogoniant, yn y dyn oddi mewn,
3:17 fel y Crist byw yn eich calonnau drwy ffydd gwreiddio mewn, ac yn seiliedig ar, elusen.
3:18 Felly, efallai y byddwch yn gallu croesawu, gyda'r holl saint, beth yw'r lled a hyd ac uchder a dyfnder
3:19 yr elusen Crist, a hyd yn oed yn gallu gwybod y sydd goruwch pob gwybodaeth, fel y gallwch chi ei llenwi â holl gyflawnder Duw.
3:20 Iddo ef, sydd â'r gallu i wneud yr holl bethau, yn helaethach nag y gallem byth yn gofyn neu ddeall, trwy gyfrwng y rhinwedd sydd ar waith ynom ni:
3:21 iddo ef y bo'r gogoniant, yn yr Eglwys ac yng Nghrist Iesu, drwy gydol pob cenhedlaeth, am byth ac yn dragywydd. Amen.

Effesiaid 4

4:1 Ac felly, fel carcharor yn yr Arglwydd, Yr wyf yn erfyn i chi gerdded mewn ffordd deilwng o'r alwedigaeth yr ydych wedi cael eu galw:
4:2 gyda phob gostyngeiddrwydd ac addfwynder, gydag amynedd, cefnogi ei gilydd yn elusen.
4:3 Yn awyddus i gadw undod yr Ysbryd o fewn y bondiau o heddwch.
4:4 Mae un corff ac un Ysbryd: i hyn yr ydych wedi cael eu galw gan yr un yw'r gobaith sy'n ymhlyg yn eich galwad:
4:5 un Arglwydd, un ffydd, un bedydd,
4:6 un Duw a Thad i bawb, sy'n llywodraethu'r cwbl, a thrwy gyd, ac ynom i gyd.
4:7 Eto i bob un ohonom fod wedi cael gras, ei ran a glustnodwyd gan Grist.
4:8 Oherwydd hyn, mae'n dweud: "Esgynnol yn uchel, cymerodd gaethiwed ei hun yn gaeth; rhoddodd roddion i ddynion. "
4:9 Nawr ei fod wedi esgynnodd, hyn sy'n weddill ac eithrio ar gyfer iddo ef hefyd i ddisgynyddion, cyntaf i'r rhannau isaf y ddaear?
4:10 Ef a ddisgynnodd yw'r un un a esgynnodd hefyd uwchlaw'r nefoedd i gyd, er mwyn iddo gyflawni popeth.
4:11 Ac mae'r un peth un a roddwyd y byddai rhai yn Apostolion, ac mae rhai Prophets, ac eto efengylwyr gwirioneddol pobl eraill, ac eraill fugeiliaid ac athrawon,
4:12 er mwyn y perffeithrwydd y saint, gan waith y weinidogaeth, yn y adeiladaeth y corff Crist,
4:13 nes ein bod i gyd yn cyfarfod yn undeb ffydd ac yn y wybodaeth am y Mab Duw, fel dyn perffaith, yn y mesur o oedran cyflawnder Crist.
4:14 Felly mae'n bosibl y byddwn wedyn mwyach yn blant bach, tarfu a gynhaliwyd yn sgil phob awel dysgeidiaeth, gan y drygioni o ddynion, a chan y gyfrwysdra sy'n twyllo wrth gamgymeriad.
4:15 Yn lle hynny, gweithredu yn unol â'r gwirionedd mewn elusennau, dylem gynyddu ym mhopeth, ynddo ef sy'n bennaeth, Crist ei hun.
4:16 Oherwydd ynddo ef, y corff cyfan yn ymuno gyda'i gilydd yn agos, gan bob cyd gwaelodol, drwy'r swyddogaeth a ddyrennir i bob rhan, gan ddod â gwelliannau i'r corff, tuag at ei adeiladaeth mewn elusennau.
4:17 Ac felly, Rwy'n dweud hyn, ac yr wyf yn tystio yn yr Arglwydd: o hyn ymlaen, dylech gerdded, nid fel y Cenhedloedd hefyd yn cerdded, yn oferedd eu meddwl,
4:18 having their intellect obscured, being alienated from the life of God, through the ignorance that is within them, because of the blindness of their hearts.
4:19 Such as these, despairing, have given themselves over to sexual immorality, carrying out every impurity with rapacity.
4:20 Ond nid yw hyn yn yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu yng Nghrist.
4:21 Am sicr, yr ydych wedi gwrando arno, ac yr ydych wedi cael cyfarwyddyd ynddo ef, yn ôl at y gwir sydd yn Iesu:
4:22 i neilltuo eich ymddygiad cynharach, yr hen ddyn, a gafodd ei lygru, trwy awydd, hyd gwall,
4:23 ac felly yn cael eu hadnewyddu yn ysbryd eich meddwl,
4:24 a'i roi felly ar y dyn newydd, pwy, yn unol â Duw, cael ei greu mewn cyfiawnder ac yn sancteiddrwydd y gwirionedd.
4:25 Oherwydd hyn, setting aside lying, speak the truth, pob un wrth ei gymydog. For we are all part of one another.
4:26 “Be angry, but do not be willing to sin.” Do not let the sun set over your anger.
4:27 Provide no place for the devil.
4:28 Whoever was stealing, let him now not steal, but rather let him labor, working with his hands, doing what is good, so that he may have something to distribute to those who suffer need.
4:29 Let no evil words proceed from your mouth, but only what is good, toward the edification of faith, so as to bestow grace upon those who listen.
4:30 A pheidiwch â bod yn barod i alaru yr Ysbryd Glân Duw, yr ydych wedi eu selio mewn, hyd ddydd prynedigaeth.
4:31 Gadewch yr holl chwerwder a dicter a llid a protest a chabledd yn cael eu cymryd oddi arnoch, ynghyd â'r holl falais.
4:32 Ac yn garedig a thrugarog i'w gilydd, un maddau gilydd, yn union fel y mae Duw wedi eich maddau yng Nghrist.

Effesiaid 5

5:1 Felly, fel y rhan fwyaf o feibion ​​annwyl, yn efelychwyr Duw.
5:2 A cherdded mewn cariad, yn union fel y carodd Crist ni, a chyflwyno ei hun i ni, fel offrwm ac yn aberth i Dduw, gyda arogl o melyster.
5:3 But let not any kind of fornication, or impurity, or rapacity so much as be named among you, just as is worthy of the saints,
5:4 nor any indecent, or foolish, or abusive talk, for this is without purpose; ond yn lle hynny, give thanks.
5:5 For know and understand this: no one who is a fornicator, or lustful, or rapacious (for these are a kind of service to idols) holds an inheritance in the kingdom of Christ and of God.
5:6 Let no one seduce you with empty words. For because of these things, the wrath of God was sent upon the sons of unbelief.
5:7 Felly, do not choose to become participants with them.
5:8 For you were darkness, yn y gorffennol, but now you are light, yn yr Arglwydd. Felly, yna, walk as sons of the light.
5:9 For the fruit of the light is in all goodness and justice and truth,
5:10 affirming what is well-pleasing to God.
5:11 Ac felly, have no fellowship with the unfruitful works of darkness, ond yn lle hynny, refute them.
5:12 For the things that are done by them in secret are shameful, even to mention.
5:13 But all things that are disputed are made manifest by the light. For all that is made manifest is light.
5:14 Oherwydd hyn, dywedir: “You who are sleeping: awaken, and rise up from the dead, and so shall the Christ enlighten you.”
5:15 Ac felly, brodyr, gweld iddo eich bod yn cerdded yn ofalus, nid fel yr ffôl,
5:16 ond fel y doeth: atoning am yr oedran hwn, gan fod hyn yn amser drwg.
5:17 Am y rheswm hwn, peidiwch â dewis bod yn annoeth. Yn lle hynny, deall beth yw ewyllys Duw.
5:18 A pheidiwch â dewis cael feddw ​​gan win, am hyn yw hunan-indulgence. Yn lle hynny, cael eu llenwi â'r Ysbryd Glân,
5:19 siarad ymhlith eich gilydd mewn salmau ac emynau a cantiglau ysbrydol, canu ac adrodd salmau i'r Arglwydd yn eich calonnau,
5:20 gan roi diolch bob amser am bopeth, yn enw ein Harglwydd Iesu Grist, i Dduw y Tad.
5:21 Yn ddarostyngedig i un arall yn ofn Crist.
5:22 Dylai gwragedd fod yn submissive i'w gwŷr, fel i'r Arglwydd.
5:23 Ar gyfer y gwr yw pen y wraig, yn union fel Crist yw pennaeth yr Eglwys. Ef yw y Gwaredwr ei gorff.
5:24 Felly, yn union fel y mae'r Eglwys yn ddarostyngedig i Grist, felly hefyd y dylai gwragedd fod yn ddarostyngedig i'w gwŷr ym mhob peth.
5:25 Husbands, cerwch eich gwragedd, yn union fel y carodd Crist yr Eglwys ac yn trosglwyddo ei hun drosodd am ei,
5:26 er mwyn iddo sancteiddio hi, golchi ei lân drwy dŵr a'r Gair bywyd,
5:27 er mwyn iddo gynnig hi i ei hun fel Eglwys ogoneddus, peidio â chael unrhyw fan a'r lle neu wrinkle neu unrhyw beth o'r fath, fel y byddai hi yn sanctaidd ac perffaith.
5:28 Felly, hefyd, Dylai gwŷr garu eu gwragedd fel eu cyrff eu hunain. Ef sy'n caru ei wraig yn ei garu ei hun.
5:29 Canys nid oes neb erioed wedi casáu ei gnawd ei hun, ond yn hytrach ei fod yn meithrin ac yn coleddu ei, fel Crist hefyd yn gwneud i'r Eglwys.
5:30 Am ein bod yn rhan o'i gorff, o'i gnawd ac o'i esgyrn.
5:31 "Am y rheswm hwn, bydd dyn yn gadael y tu ôl ei dad a'i fam, ac efe a glynu wrth ei wraig; a bydd y ddau yn un cnawd. "
5:32 Mae hwn yn Sacrament mawr. Ac yr wyf yn siarad yng Nghrist ac yn yr Eglwys.
5:33 Eto wirioneddol, Dylai pob un o'r eich bodd ei wraig ag ef ei hun. A dylai gwraig ofni ei gŵr.

Effesiaid 6

6:1 plant, obey your parents in the Lord, for this is just.
6:2 Anrhydedda dy dad a'th fam. This is the first commandment with a promise:
6:3 so that it may be well with you, and so that you may have a long life upon the earth.
6:4 A ydych yn, fathers, do not provoke your children to anger, but educate them with the discipline and correction of the Lord.
6:5 gweision, be obedient to your lords according to the flesh, with fear and trembling, in the simplicity of your heart, as to Christ.
6:6 Do not serve only when seen, fel pe bai i blesio dynion, but act as servants of Christ, doing the will of God from the heart.
6:7 Serve with good will, fel i'r Arglwydd, and not to men.
6:8 For you know that whatever good each one will do, the same will he receive from the Lord, whether he is servant or free.
6:9 A ydych yn, lords, act similarly toward them, setting aside threats, knowing that the Lord of both you and them is in heaven. For with him there is no favoritism toward anyone.
6:10 O ran y gweddill, brodyr, be strengthened in the Lord, by the power of his virtue.
6:11 Be clothed in the armor of God, so that you may be able to stand against the treachery of the devil.
6:12 For our struggle is not against flesh and blood, but against principalities and powers, against the directors of this world of darkness, against the spirits of wickedness in high places.
6:13 Oherwydd hyn, take up the armor of God, so that you may be able to withstand the evil day and remain perfect in all things.
6:14 Felly, sefyll yn gadarn, having been girded about your waist with truth, and having been clothed with the breastplate of justice,
6:15 and having feet which have been shod by the preparation of the Gospel of peace.
6:16 Ym mhob peth, take up the shield of faith, with which you may be able to extinguish all the fiery darts of the most wicked one.
6:17 And take up the helmet of salvation and the sword of the Spirit (which is the Word of God).
6:18 Through every kind of prayer and supplication, pray at all times in spirit, and so be vigilant with every kind of earnest supplication, for all the saints,
6:19 and also for me, so that words may be given to me, as I open my mouth with faith to make known the mystery of the Gospel,
6:20 in such a manner that I may dare to speak exactly as I ought to speak. For I act as an ambassador in chains for the Gospel.
6:21 Nawr, so that you also may know the things that concern me and what I am doing, Tychicus, a most beloved brother and a faithful minister in the Lord, will make known everything to you.
6:22 I have sent him to you for this very reason, so that you may know the things that concern us, and so that he may console your hearts.
6:23 Peace to the brothers, and charity with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
6:24 May grace be with all those who love our Lord Jesus Christ, unto incorruption. Amen.