Paul's Letter to Philemon

Philemon 1

1:1 Paul, a prisoner of Christ Jesus, a Timothy, brawd, to Philemon, our beloved fellow laborer,
1:2 and to Apphia, most beloved sister, and to Archippus, our fellow soldier, and to the church which is in your house.
1:3 Gras a thangnefedd i chwi, oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.
1:4 Rwy'n rhoi diolch i fy Nuw, always keeping remembrance of you in my prayers,
1:5 (for I am hearing of your charity and faith, which you have in the Lord Jesus and with all the saints)
1:6 so that the participation of your faith may become evident by the recognition of every good work which is in you in Christ Jesus.
1:7 Am fy mod wedi dod o hyd llawenydd a diddanwch mawr yn eich elusen, gan fod calonnau'r saint wedi eu llonni trwot chi, brawd.
1:8 Oherwydd hyn, Mae'n rhaid i mi digon o hyder yng Nghrist Iesu er mwyn eu gorchymyn i chwi ynglyn pethau penodol,
1:9 ond yr wyf yn erfyn i chi yn lle hynny, er mwyn elusen, ers i chi yn gymaint fel Paul: hen ddyn ac yn awr hefyd yn garcharor Iesu Grist.
1:10 Erfyniaf arnoch, ar ran fy mab, y mae gennyf anedig yn fy cadwyni, Onesimus.
1:11 Yn y gorffennol, roedd yn ddiwerth i chi, ond yn awr ei fod yn ddefnyddiol yn i mi ac i chi.
1:12 Felly yr wyf wedi anfon yn ôl i chi. Ac efallai y byddwch yn derbyn ef fel fy nghalon hun.
1:13 Rwy'n fy hun eisiau cadw ef gyda mi, fel ei fod yn gallai gweinidog i mi, ar eich rhan, tra byddaf yn y cadwyni yr Efengyl.
1:14 Ond yr wyf yn barod i wneud unrhyw beth heb eich cyngor, er mwyn peidio â defnyddio eich weithred dda fel petai allan o reidrwydd, ond dim ond yn barod.
1:15 felly, efallai, Yna,, efe a aeth ymaith oddi wrthych am gyfnod, fel y gallech ei dderbyn ef eto am dragwyddoldeb,
1:16 bellach fel gwas, ond, yn lle gwas, yn frawd mwyaf annwyl, yn enwedig i mi: ond faint fel bod mwy i chi, yn y cnawd ac yn yr Arglwydd!
1:17 Felly, os ydych yn dal i mi i fod yn gydymaith, derbyn ef fel y byddech i mi.
1:18 Ond os yw wedi i chi niweidio mewn unrhyw ffordd, neu os yw ef yn eich dyled, codi tâl i mi.
1:19 Yr wyf yn, Paul, wedi ysgrifennu hyn gyda fy llaw hun: Byddaf yn ad-dalu. Ac nid wyf angen dweud wrthych, eich bod yn hefyd yn eich hun dyled, i mi.
1:20 Felly mae'n, brawd. Ga i ymhyfrydu gyda chi yn yr Arglwydd! Adnewyddu fy nghalon yng Nghrist.
1:21 I have written to you, trusting in your obedience, knowing, hefyd, that you will do even more than what I say.
1:22 Ond hefyd, ar unwaith, prepare a lodging for me. For I am hoping, through your prayers, to present myself to you.
1:23 Greet Epaphras, my fellow captive in Christ Jesus,
1:24 and Mark, Aristarchus, Demas, and Luke, my helpers.
1:25 Bydded i ras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda'ch ysbryd. Amen.