Ch 21 John

John 21

21:1 Ar ôl hyn, Jesus manifested himself again to the disciples at the Sea of Tiberias. And he manifested himself in this way.
21:2 These were together: Simon Peter and Thomas, a elwir y Twin, and Nathanael, who was from Cana of Galilee, and the sons of Zebedee, and two others of his disciples.
21:3 Simon Peter said to them, “I am going fishing.” They said to him, “And we are going with you.” And they went and climbed into the ship. And in that night, they caught nothing.
21:4 But when morning arrived, Jesus stood on the shore. Yet the disciples did not realize that it was Jesus.
21:5 Yna dywedodd Iesu wrthynt, “Children, do you have any food?” They answered him, “No.”
21:6 Meddai wrthynt, “Cast the net to the right side of the ship, and you will find some.” Therefore, they cast it out, and then they were not able to draw it in, because of the multitude of fish.
21:7 Felly, the disciple whom Jesus loved said to Peter, “It is the Lord.” Simon Peter, when he had heard that it was the Lord, wrapped his tunic around himself, (for he was naked) and he cast himself into the sea.
21:8 Then the other disciples arrived in a boat, (for they were not far from the land, only about two hundred cubits) dragging the net with the fish.
21:9 Yna, when they climbed down to the land they saw burning coals prepared, and fish already placed above them, and bread.
21:10 Meddai Iesu wrthynt, “Bring some of the fish that you have just now caught.”
21:11 Simon Peter climbed up and drew in the net to land: full of large fish, one hundred and fifty-three of them. And although there were so many, the net was not torn.
21:12 Meddai Iesu wrthynt, “Approach and dine.” And not one of them sitting down to eat dared to ask him, “Who are you?” For they knew that it was the Lord.
21:13 And Jesus approached, and he took bread, and he gave it to them, and similarly with the fish.
21:14 This was now the third time that Jesus was manifested to his disciples, after he had resurrected from the dead.
21:15 Yna, wedi iddynt ciniawa, meddai Iesu wrth Simon Pedr, "Simon, yn fab i John, ydych chi'n caru mwy na hyn yn fy?"Meddai ef wrtho, "Ie, Lord, eich bod yn gwybod fy mod yn dy garu di. "Meddai ef wrtho, "Portha fy ŵyn."
21:16 Dywedodd wrtho eto: "Simon, yn fab i John, wyt ti'n fy ngharu?"Meddai ef wrtho, "Ie, Lord, eich bod yn gwybod fy mod yn dy garu di. "Meddai ef wrtho, "Portha fy ŵyn."
21:17 Dywedodd wrtho y drydedd waith, "Simon, yn fab i John, wyt ti'n fy ngharu?"Roedd Peter yn drist iawn ei fod wedi gofyn iddo y drydedd waith, "Ydych chi'n fy ngharu?"Ac felly dywedodd wrtho: "Arglwydd, eich bod yn gwybod yr holl bethau. Rydych yn gwybod fy mod yn dy garu di. "Meddai ef wrtho, "Portha fy nefaid.
21:18 Amen, amen, Rwy'n dweud wrthych, pan oeddech chi'n iau, chi ymwregysodd eich hun ac yn cerdded lle bynnag y byddwch eisiau. Ond pan fyddwch yn hŷn, byddwch yn ymestyn eich dwylo, a bydd un arall wregysu chi ac yn eich arwain ble nad ydych am i fynd. "
21:19 Nawr mae'n dweud hyn i ddynodi gan yr hyn fyddai dull y farwolaeth byddai'n ogoneddu Duw. Ac wedi iddo ddywedyd hyn, dywedodd wrtho, "Dilyn fi."
21:20 peter, troi o gwmpas, gwelodd y disgybl yr oedd Iesu'n ei garu yn dilyn, yr un a oedd hefyd wedi pwyso ar ei frest yn swper a dywedodd, "Arglwydd, pwy ydyw pwy a bradychu chi?"
21:21 Felly, pan Pedr wedi ei weld, meddai wrth Iesu, "Arglwydd, ond beth am yr un yma?"
21:22 Dywedodd Iesu wrtho: "Os ydw i eisiau iddo aros nes i mi ddychwelyd, beth yw hynny i chi? Eich bod yn dilyn fi. "
21:23 Felly, Aeth y dywediad allan ymhlith y brodyr na fyddai'r disgybl hwn yn marw. Ond ni ddywedodd Iesu wrtho na fyddai efe farw, ond dim ond, "Os ydw i eisiau iddo aros nes i mi ddychwelyd, beth yw hynny i chi?"
21:24 Mae hyn yn yr un disgybl sy'n cynnig tystiolaeth am y pethau hyn, ac sydd wedi ysgrifennu pethau hyn. Ac rydym yn gwybod fod ei dystiolaeth yn wir.
21:25 Erbyn hyn mae yna hefyd lawer o bethau eraill a wnaeth Iesu, sy'n, os bydd pob un o'r rhain eu hysgrifennu lawr, y byd ei hun, Mae'n debyg, Ni fyddai yn gallu i ddal y llyfrau fyddai'n cael eu hysgrifennu.