Ch 17 Luke

Luke 17

17:1 Ac efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion: "Mae'n amhosibl i sgandalau beidio â digwydd. Ond gwae iddo drwy y maent yn dod!
17:2 Byddai'n well iddo pe maen melin yn cael eu gosod o amgylch ei wddf ac roedd eu taflu i'r môr, nag i arwain ar gyfeiliorn un o'r rhai bychain hyn.
17:3 Byddwch yn astud ar eich hunain. Os yw eich brawd wedi pechu yn dy erbyn, gywiro ef. Ac os yw wedi edifarhau, maddau iddo.
17:4 Ac os yw wedi pechu yn dy erbyn saith gwaith y dydd, a saith gwaith y dydd wedi troi yn ôl i chi, gan ddweud, 'Mae'n ddrwg gennyf,'Yna, maddau iddo. "
17:5 A dywedodd yr Apostolion at yr Arglwydd, "Cynyddu ein ffydd."
17:6 Ond dywedodd yr Arglwydd: "Os oes gennych ffydd fel hedyn mwstard, Efallai y byddwch yn dweud i hyn goeden mwyar Mair, 'Byddwch diwreiddio, ac yn cael eu trawsblannu i mewn i'r môr. 'A byddai'n ufuddhau i chi.
17:7 Ond pa un ohonoch, cael aredig was neu fwydo gwartheg, Byddai dweud wrtho, gan ei fod yn dychwelyd o'r cae, 'Dewch i mewn ar unwaith; eistedd i lawr i fwyta,'
17:8 ac ni fyddai'n dweud wrtho: 'Paratowch fy nghinio; gwregysa eich hun a gweinidog i mi, er fy mod yn bwyta ac yfed; ac ar ôl y pethau hyn, Rhaid i chi fwyta ac yfed?'
17:9 Byddai'n ddiolchgar i'r gwas, am wneud yr hyn efe a orchmynnodd iddo wneud?
17:10 Nid wyf yn meddwl. Felly hefyd, pan fyddwch wedi gwneud yr holl bethau hyn sydd wedi cael eu haddysgu i chi, dylech ddweud: 'Yr ydym yn weision ddiwerth. Rydym wedi gwneud yr hyn y dylem fod wedi ei wneud. '"
17:11 Ac mae'n digwydd bod, tra'r oedd yn teithio i Jerwsalem, ef pasio trwy ganol Samaria a Galilea.
17:12 Ac fel yr oedd yn fwydo enw thref penodol, deg o ddynion wahanglwyfus cwrdd ag ef, ac maent yn sefyll o bell.
17:13 A hwy a ddyrchafasant eu llef, gan ddweud, "Iesu, Athrawon, cymryd trueni arnom ni. "
17:14 A phan welodd hwy, dywedodd, "Ewch, dangos eich hunain i'r offeiriaid. "Ac mae'n digwydd bod, gan eu bod yn mynd, cawsant eu glanhau.
17:15 Ac un ohonynt, pan welodd ei fod yn glanhau, Dychwelodd, chwyddo Dduw â llef uchel.
17:16 Ac efe a syrthiodd wyneb i lawr cyn ei draed, gan roi diolch. Ac mae hyn yn un Samariad oedd.
17:17 Ac mewn ymateb, Dywedodd Iesu: "A oedd Nid yw deg a wnaed yn lân? Ac felly Ble mae'r naw?
17:18 A oedd unrhyw un a geir a fyddai'n dychwelyd ac yn rhoi gogoniant i Dduw, ac eithrio estron hwn?"
17:19 Ac efe a ddywedodd wrtho: "Cyfod, mynd allan. Ar gyfer eich ffydd wedi arbed i chi. "
17:20 Yna cafodd ei holi gan y Phariseaid: "Pryd mae teyrnas Dduw yn cyrraedd?"Ac mewn ymateb, dywedodd wrthynt: "Mae teyrnas Dduw yn cyrraedd heb oruchwyliaeth.
17:21 Ac felly, ni fyddant yn dweud, 'Wele, mae yma,'Neu' Wele, ei fod yno. 'Canys wele, y mae teyrnas Dduw yn eich plith chwi. "
17:22 Ac efe a ddywedodd wrth ei ddisgyblion: "Bydd yr amser yn dod pan fyddwch yn dyheu am gael gweld un diwrnod o Mab y Dyn, ac ni fyddwch yn gweld ei.
17:23 A byddant yn dweud i chi, 'Wele, yw yma,'A' Wele, ei fod yno. 'Peidiwch â dewis mynd allan, ac nid ydynt yn eu dilyn.
17:24 Ar gyfer yn union fel fflachiadau mellt oddi tan y nefoedd ac yn disgleirio i beth bynnag sydd dan y nef, felly hefyd y bydd Mab y Dyn yn ei ddydd ef.
17:25 Ond yn gyntaf mae'n rhaid iddo ddioddef llawer a chael ei wrthod gan y genhedlaeth hon.
17:26 Ac yn union fel y digwyddodd yn nyddiau Noa, felly hefyd y bydd yn yn nyddiau Mab y Dyn.
17:27 Roeddent yn bwyta ac yfed; eu bod yn cymryd gwragedd ac yn cael ei roi yn y briodas, hyd yn oed hyd y dydd yr aeth Noa i'r arch. A daeth y llifogydd a'u dinistrio nhw i gyd.
17:28 Bydd yn debyg i'r hyn a ddigwyddodd yn nyddiau Lot. Roeddent yn bwyta ac yfed; eu bod yn prynu a gwerthu; eu bod yn plannu ac adeiladu.
17:29 Yna, ar y diwrnod y Lot gwyro oddi Sodom, fe lawiodd tân a brwmstan o'r nef, ac mae'n dinistrio nhw i gyd.
17:30 Yn ôl y pethau hyn, felly y bydd yn y dydd pryd y bydd Mab y Dyn yn cael ei datgelu.
17:31 Yn awr honno, Bydd pwy bynnag fydd ar y to, gyda'i nwyddau yn y tŷ, gadael iddo beidio lawr i fynd â nhw. A phwy bynnag fydd yn y cae, yn yr un modd, gadael iddo beidio trowch yn ôl.
17:32 Cofiwch wraig Lot.
17:33 Pwy bynnag wedi ceisio achub ei fywyd, Bydd ei golli; a phwy bynnag wedi colli ei, Bydd dod ag ef yn ôl yn fyw.
17:34 Rwy'n dweud wrthych, yn y nos, bydd dau mewn un gwely. Bydd un yn cael eu cymryd i fyny, a bydd y llall yn cael ei gadael ar ôl.
17:35 Bydd dau fod yn y meini melin at ei gilydd. Bydd un yn cael eu cymryd i fyny, a bydd y llall yn cael ei gadael ar ôl. Bydd dau yn y cae. Bydd un yn cael eu cymryd i fyny, a bydd y llall yn cael ei gadael ar ôl. "
17:36 Ymateb, dywedasant wrtho, "Lle, Lord?"
17:37 Ac efe a ddywedodd wrthynt, "Lle bynnag y bydd y corff yn, yn y lle hwnnw hefyd, bydd y eryrod yn cael eu casglu at ei gilydd. "