Ch 15 Luke

Luke 15

15:1 Nawr gasglwyr trethi a phechaduriaid yn nesáu ato, fel y gallent wrando arno.
15:2 A'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn grwgnach, gan ddweud, "Mae hyn yn un yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda nhw."
15:3 Ac efe a ddywedodd ddameg hon wrthynt, gan ddweud:
15:4 "Yr hyn dyn yn eich plith, sydd ag un gant o ddefaid, ac os bydd wedi colli un ohonynt, Ni fyddai gadael y naw deg naw yn yr anialwch ac yn mynd ar ôl yr un yr oedd wedi colli, hyd nes iddo ei chael hi'n?
15:5 A phan wedi ei chael yn, ef yn ei osod ar ei ysgwyddau, llawenhau.
15:6 A dychwelyd adref, mae'n galw ynghyd ei gyfeillion a chymdogion, gan ddweud wrthynt: 'Llongyfarch mi! Canys yr wyf wedi dod o hyd fy dafad, a oedd wedi cael ei golli. '
15:7 Rwy'n dweud wrthych, y bydd cymaint mwy o lawenydd yn y nef am un pechadur edifarhau, na thros y naw deg naw yn unig, Nid oes angen iddynt edifarhau.
15:8 Neu bwriwch fod gan wraig, cael deg drachmas, os bydd wedi colli un drachma, Ni fyddai cynnau cannwyll, ac ysgubo'r tŷ, ac yn ddiwyd chwilio nes iddi ei chael hi'n?
15:9 A phan mae hi wedi dod o hyd iddo, hi yn galw ynghyd ei ffrindiau a chymdogion, gan ddweud: 'Llawenhewch gyda mi! Ar gyfer yr wyf wedi dod o hyd i'r drachma, yr wyf wedi colli. '
15:10 Felly, yr wyf yn dweud i chi, bydd llawenydd gerbron angylion Duw am hyd yn oed un pechadur sy'n edifeiriol. "
15:11 Ac efe a ddywedodd: "Yr oedd gan ŵr ddau fab.
15:12 Ac yr ieuengaf ohonynt a ddywedodd wrth y tad, 'Dad, rhoi cyfran o'ch ystâd a fyddai'n mynd i mi. 'Ac efe a rannodd y stad rhyngddynt.
15:13 Ac ar ôl nad yw llawer o ddyddiau, y mab ieuengaf, casglu cyfan at ei gilydd, gosod allan ar daith hir i ranbarth pell. Ac yna, efe afradloni ei sylwedd, byw mewn moethusrwydd.
15:14 Ac wedi iddo yfed i gyd, Digwyddodd newyn mawr yn y rhanbarth hwnnw, a dechreuodd yntau fod mewn angen.
15:15 Ac efe a aeth, ac a atodir ei hun i un o ddinasyddion y rhanbarth. Ac efe a anfonodd ef at ei fferm, er mwyn bwydo'r moch.
15:16 Ac yr oedd am i lenwi ei fol â'r darnau y mae'r moch yn bwyta. Ond ni fyddai unrhyw un yn rhoi iddo ef.
15:17 Ac yn dychwelyd i'w synhwyrau, dywedodd: 'Dwylo Sawl llogi yn nhŷ fy nhad wedi fara toreithiog, er fy mod yn ddifethir yma yn newyn!
15:18 Byddaf yn codi i fyny a mynd at fy nhad, a byddaf yn dweud wrtho: Dad, Yr wyf wedi pechu yn erbyn y nef ac yn eich blaen.
15:19 Nid wyf fi'n deilwng i gael ei alw eich mab. Gwna fi'n un o'ch dwylo llogi. '
15:20 Ac yn codi i fyny, aeth at ei dad. Ond tra oedd yn dal o bell, gwelodd ei dad ef, ac efe a dosturiodd, a rhedeg iddo, efe a syrthiodd ar ei wddf a'i gusanu.
15:21 A'r mab a ddywedodd wrtho: 'Dad, Yr wyf wedi pechu yn erbyn y nef ac yn eich blaen. Nawr, nid wyf fi'n deilwng i ngalw'n fab iti. '
15:22 Ond meddai ei dad wrth ei weision: 'n Chwim! Ddod allan y wisg orau, a dilladu ef ag ef. A Rhowch fodrwy ar ei law ac esgidiau am ei draed.
15:23 A dod â'r llo pasgedig yma, a'i ladd. A gadewch i ni fwyta ac yn cynnal gwledd.
15:24 Am mab hwn i mi wedi marw, ac wedi adfywio; yr oedd ar goll, ac yn dod o hyd. 'Yna dechreusant wledda.
15:25 Ond roedd ei fab hynaf yn y cae. A phan ddychwelodd ac a nesaodd at y tŷ, clywodd cerddoriaeth a dawnsio.
15:26 Ac efe a alwodd un o'r gweision, a gofynnodd ef ynghylch yr hyn y pethau hyn a olygir.
15:27 Ac efe a ddywedodd wrtho: 'Eich brawd wedi dychwelyd, a dy dad wedi lladd y llo pasgedig, oherwydd ei fod wedi derbyn ef yn ddiogel. '
15:28 Yna daeth yn ddig, ac yr oedd yn amharod i fynd i mewn. Felly, ei dad, mynd allan, Dechreuodd i bledio gydag ef.
15:29 Ac mewn ymateb, meddai wrth ei dad: 'Wele, Rwyf wedi bod yn gwasanaethu i chi am gymaint o flynyddoedd. Ac nid wyf erioed wedi troseddu yn eich orchymyn. Ac eto, nad ydych erioed wedi rhoi hyd yn oed gafr ifanc i mi, fel y gallai fy mod wledda gyda fy ffrindiau.
15:30 Eto i gyd ar ôl mab hwn o chi a ddychwelwyd, sydd wedi ysodd ei sylwedd gyda menywod rhydd, eich bod wedi lladd y llo pasgedig iddo. '
15:31 Ond meddai ef wrtho: 'Son, eich bod gyda mi bob amser, a'r cyfan sydd gennyf yw eich un chi.
15:32 Ond roedd angen i wledda ac i lawenhau. Ar gyfer brawd hwn o chi wedi marw, ac wedi adfywio; yr oedd ar goll, ac yn dod o hyd. ' "