Paul's Letter to Titus

Titus 1

1:1 Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Grist, yn unol â ffydd etholedigion Duw ac i gydnabod y gwirionedd sydd yn dod gyda dduwioldeb,
1:2 yn y gobaith y bywyd tragwyddol fod Duw, sydd ddim yn gorwedd, addawyd cyn yr oesoedd o amser,
1:3 sy'n, ar yr adeg briodol, mae wedi amlygu gan ei Word, yn y pregethu sydd wedi cael ei ymddiriedwyd i mi gan y gorchymyn Duw ein Gwaredwr;
1:4 i Titus, mab annwyl yn ôl y ffydd sy'n gyffredin. Gras a thangnefedd, oddi wrth Dduw y Tad ac oddi wrth Nghrist Iesu ein Gwaredwr.
1:5 Am y rheswm hwn, Gadewais chi y tu ôl yn Creta: fel bod y pethau hynny sydd yn brin, byddech yn cywiro, ac fel y byddech yn ordeinio, drwy gydol y cymunedau, offeiriaid, (yn union fel yr wyf hefyd hordeinio i chi)
1:6 os yw dyn o'r fath yn heb drosedd, yn ŵr un wraig, cael plant ffyddlon, Nid cyhuddo o hunan-indulgence, nac o anufudd-dod.
1:7 Ac esgob, fel stiward Duw, rhaid iddo fod heb drosedd: nid drahaus, Nid yw byr-dymheru, Nid meddwyn, nid treisgar, Nid dymuno elw llygredig,
1:8 ond yn lle hynny: groesawgar, math, sobr, dim ond, sanctaidd, Chaste,
1:9 gofleidio lleferydd ffyddlon sydd yn cytuno â'r athrawiaeth, er mwyn iddo fedru gynghori mewn athrawiaeth iachus ac i ddadlau yn erbyn y rhai sy'n gwrth-ddweud.
1:10 For there are, yn wir, many who are disobedient, who speak empty words, and who deceive, especially those who are of the circumcision.
1:11 These must be reproved, for they subvert entire houses, teaching things which should not be taught, for the favor of shameful gain.
1:12 A certain one of these, a prophet of their own kind, Dywedodd: “The Cretans are ever liars, evil beasts, lazy gluttons.”
1:13 This testimony is true. Oherwydd hyn, rebuke them sharply, so that they may be sound in the faith,
1:14 not paying attention to Jewish fables, nor to the rules of men who have turned themselves away from the truth.
1:15 All things are clean to those who are clean. But to those who are defiled, and to unbelievers, nothing is clean; for both their mind and their conscience have been polluted.
1:16 They claim that they know God. Ond, by their own works, they deny him, since they are abominable, and unbelieving, and reprobate, toward every good work.

Titus 2

2:1 Ond rydych yn siarad y pethau sy'n gweddu athrawiaeth iachus.
2:2 Dylai hen ddynion fod yn sobr, Chaste, darbodus, sain mewn ffydd, mewn cariad, mewn amynedd.
2:3 hen ferched, yn yr un modd, Dylai fod mewn gwisg sanctaidd, Nid yw gyhuddwyr ffug, Ni roddir i win lawer, addysgu yn dda,
2:4 fel y maent yn eu haddysgu doethineb i'r menywod ifanc, er mwyn iddynt garu eu gwŷr, garu eu plant,
2:5 fod yn synhwyrol, Chaste, hatal, cael bryder ar gyfer y cartref, fod yn garedig, fod yn eilradd i'r eu gwyr: fel bod y Gair Duw efallai na chabler.
2:6 Gynghori dynion ifanc yn yr un modd, fel y gallant ddangos hunan-ataliaeth.
2:7 Ym mhob peth, gyflwyno eich hun fel enghraifft o weithredoedd da: mewn athrawiaeth, gydag integriti, gyda difrifoldeb,
2:8 gyda geiriau sain, irreproachably, er mwyn iddo sy'n gwrthwynebwr arswyd bod ganddo ddim drwg i'w ddweud amdanom ni.
2:9 Exhort servants to be submissive to their masters, in all things pleasing, not contradicting,
2:10 not cheating, but in all things showing good fidelity, so that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things.
2:11 Ar gyfer y ras Duw ein Gwaredwr wedi ymddangos i bob dyn,
2:12 cyfarwyddo ni i wrthod impiety a dymuniadau bydol, fel y gallwn fyw yn sobr ac yn gyfiawn ac yn piously yn yr oes hon,
2:13 edrych ymlaen at y gobaith gwynfydedig a dyfodiad y gogoniant y Duw mawr a'n Gwaredwr Iesu Grist.
2:14 Rhoddodd ef ei hun er ein mwyn, er mwyn iddo gwared ni rhag yr holl anwiredd, ac efallai y glanhau ar gyfer ei hun yn bobl derbyniol, erlidwyr o weithredoedd da.
2:15 Speak and exhort and argue these things with all authority. Let no one despise you.

Titus 3

3:1 Rybuddio'r iddynt fod yn israddol i'r llywodraethwyr ac awdurdodau, ufuddhau eu mynnu, bod yn barod ar gyfer pob gwaith da,
3:2 i siarad drwg o ddim un, beidio â bod yn cyfreithgar, ond i gael ei gadw, arddangos pob addfwynder tuag at bob dyn.
3:3 Ar gyfer, yn y gorffennol, rydym ni ein hunain hefyd yn annoeth, anghrediniol, cyfeiliornus, gweision o wahanol dyheadau a phleserau, gweithredu gyda malais a chenfigen, yn atgas ac yn casáu ei gilydd.
3:4 Ond yna mae'r garedigrwydd a dynoliaeth Duw ymddangosodd ein Gwaredwr.
3:5 Ac efe a hachubodd ni, nid trwy weithredoedd cyfiawnder yr ydym wedi gwneud, ond, yn unol â'i drugaredd, gan y golchi adfywio a thrwy adnewyddu yr Ysbryd Glân,
3:6 y mae wedi arllwys allan arnom ni yn helaeth, trwy Iesu Grist ein Hiachawdwr,
3:7 fel bod, ar ôl cael ei gyfiawnhau trwy ei ras, efallai y byddwn yn dod yn etifeddion yn ôl gobaith bywyd tragwyddol.
3:8 This is a faithful saying. And I want you to confirm these things, so that those who believe in God may take care to excel in good works. These things are good and useful to men.
3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, as well as arguments against the law. For these are useless and empty.
3:10 Avoid a man who is a heretic, after the first and second correction,
3:11 knowing that one who is like this has been subverted, and that he offends; for he has been condemned by his own judgment.
3:12 When I send Artemas or Tychicus to you, hurry to return to me at Nicopolis. For I have decided to winter there.
3:13 Send Zenas the lawyer and Apollo ahead with care, and let nothing be lacking to them.
3:14 But let our men also learn to excel in good works pertaining to the necessities of life, so that they may not be unfruitful.
3:15 All those who are with me greet you. Greet those who love us in the faith. May the grace of God be with you all. Amen.