Paul's Letter to the Galatians

Galatiaid 1

1:1 Paul, an Apostle, not from men and not through man, but through Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead,
1:2 and all the brothers who are with me: to the churches of Galatia.
1:3 Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw Dad, and from our Lord Jesus Christ,
1:4 who gave himself on behalf of our sins, so that he might deliver us from this present wicked age, according to the will of God our Father.
1:5 To him is glory forever and ever. Amen.
1:6 I wonder that you have been so quickly transferred, from him who called you into the grace of Christ, over to another gospel.
1:7 For there is no other, except that there are some persons who disturb you and who want to overturn the Gospel of Christ.
1:8 But if anyone, even we ourselves or an Angel from Heaven, were to preach to you a gospel other than the one that we have preached to you, bydded anathema.
1:9 Just as we have said before, so now I say again: If anyone has preached a gospel to you, other than that which you have received, bydded anathema.
1:10 For am I now persuading men, or God? Neu, am I seeking to please men? If I still were pleasing men, then I would not be a servant of Christ.
1:11 For I would have you understand, brodyr, that the Gospel which has been preached by me is not according to man.
1:12 And I did not receive it from man, nor did I learn it, except through the revelation of Jesus Christ.
1:13 I chi wedi clywed am fy ymddygiad cyn fewn Iddewiaeth: bod, tu hwnt i fesur, Yr wyf yn erlid Eglwys Dduw ac a ymladdodd yn erbyn ei.
1:14 Ac yr wyf yn uwch mewn Iddewiaeth tu hwnt llawer o fy gyfartal ymhlith fy fath â nhw, wedi profi i fod yn fwy niferus yn sel tuag at y draddodiadau fy hynafiaid.
1:15 Ond, pan fydd yn falch iddo pwy, o groth fy mam, wedi gosod fi ar wahân, ac sydd wedi galw i mi trwy ei ras,
1:16 datguddio ei Fab ynof, fel y gallai fy mod evangelize ef ymhlith y Cenhedloedd, Doeddwn i ddim nesaf yn ceisio caniatâd gig a gwaed.
1:17 Nid wnes i fynd i Jerwsalem, i'r rhai a oedd yn Apostolion ger fy mron. Yn lle hynny, Es i Arabia, ac nesaf dychwelais i Ddamascus.
1:18 Ac wedyn, ar ôl tair blynedd, Es i Jerwsalem i weld Peter; ac arhosais gydag ef am bymtheg diwrnod.
1:19 Ond gwelais yr un o'r Apostolion eraill, heblaw James, y brawd yr Arglwydd.
1:20 Nawr yr hyn yr wyf yn ysgrifennu atoch: wele, gerbron Duw, Nid wyf yn dweud celwydd.
1:21 Nesaf, Es i mewn i diriogaethau Syria a Cilicia.
1:22 Ond roeddwn yn hysbys trwy wyneb yn eglwysi Jwdea, a oedd yng Nghrist.
1:23 Am eu bod wedi clywed yn unig hynny: "Roedd, a herlid ni gynt, Erbyn hyn evangelizes ffydd y mae ef unwaith yn ymladd. "
1:24 A hwy a ogoneddasant Dduw ynof fi.

Galatiaid 2

2:1 Nesaf, ar ôl pedair blynedd ar ddeg, Es i fyny eto i Jerwsalem, gan gymryd gyda mi Barnabas a Titus.
2:2 Ac yr wyf yn aeth i fyny yn ôl datguddiad, ac yr wyf yn trafod gyda nhw am yr Efengyl yr wyf yn ei bregethu ymhlith y Cenhedloedd, ond i ffwrdd oddi wrth y rhai a oedd yn esgus bod yn rhywbeth, rhag efallai efallai y byddwn yn rhedeg, neu wedi rhedeg, yn ofer.
2:3 But even Titus, who was with me, though he was a Gentile, was not compelled to be circumcised,
2:4 but only because of false brothers, who were brought in unknowingly. They entered secretly to spy on our liberty, which we have in Christ Jesus, so that they might reduce us to servitude.
2:5 We did not yield to them in subjection, even for an hour, in order that the truth of the Gospel would remain with you,
2:6 and away from those who were pretending to be something. (Whatever they might have been once, it means nothing to me. God does not accept the reputation of a man.) And those who were claiming to be something had nothing to offer me.
2:7 Ond yr oedd i'r gwrthwyneb, gan eu bod wedi gweld bod yr Efengyl i'r dienwaededig ei ymddiriedwyd i mi, yn union fel yr Efengyl i'r enwaedu ei ymddiriedwyd i Peter.
2:8 Canys efe a oedd yn gweithio i'r apostoliaeth i enwaedu yn Pedr, hefyd yn gweithio ynof fi ymhlith y Cenhedloedd.
2:9 Ac felly, pan fyddant wedi cydnabod y gras a roddwyd i mi, James a Ceffas ac Ioan, a oedd yn ymddangos fel pileri, roddodd i mi ac i Barnabas ddeheulaw cymdeithas, fel y byddem yn mynd at y Cenhedloedd, tra eu bod yn mynd i'r enwaedu,
2:10 gan ofyn yn unig y dylem fod yn ymwybodol o'r tlawd, sef yr union beth yr wyf hefyd yn solicitous i'w wneud.
2:11 Ond pan Cephas wedi cyrraedd Antiochia, Wyf yn sefyll yn ei erbyn at ei wyneb, am ei fod yn ar fai.
2:12 Ar gyfer cyn rhai rhai cyrraedd o James, iddo fwyta gyda'r Cenhedloedd. Ond pan fyddant wedi cyrraedd, tynnodd wahân ac ymbellhau, gan ofni y rhai a oedd o'r enwaediad.
2:13 A'r Iddewon eraill cydsynio iddo ef esgus, felly hyd yn oed Barnabas ei arwain gan nhw i mewn y falseness.
2:14 Ond pan oeddwn wedi gweld nad oeddent yn cerdded yn gywir, gan wirionedd yr Efengyl, Dywedais wrth Ceffas o flaen pawb: "Os ydych yn, tra byddwch yn Iddew, yn byw fel y Cenhedloedd, ac nid yr Iddewon, sut mae'n eich bod yn gorfodi'r Cenhedloedd i gadw'r arferion yr Iddewon?"
2:15 trwy natur, we are Jews, and not of the Gentiles, sinners.
2:16 And we know that man is not justified by the works of the law, but only by the faith of Jesus Christ. And so we believe in Christ Jesus, in order that we may be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For no flesh will be justified by the works of the law.
2:17 Ond os, while seeking to be justified in Christ, we ourselves are also found to be sinners, would then Christ be the minister of sin? Gadewch i fod â bod mor!
2:18 For if I rebuild the things that I have destroyed, I establish myself as a prevaricator.
2:19 For through the law, I have become dead to the law, so that I may live for God. I have been nailed to the cross with Christ.
2:20 I live; yet now, nid yw'n wyf, but truly Christ, who lives in me. And though I live now in the flesh, I live in the faith of the Son of God, who loved me and who delivered himself for me.
2:21 I do not reject the grace of God. For if justice is through the law, then Christ died in vain.

Galatiaid 3

3:1 O Galatiaid disynnwyr, sydd wedi eich swyno fel na fyddech yn ufuddhau i'r gwirionedd, er bod Iesu Grist wedi ei gyflwyno o flaen eich llygaid, groeshoelio yn eich plith?
3:2 Hoffwn i wybod yn unig hyn oddi wrthych: A wnaethoch chi dderbyn yr Ysbryd trwy weithredoedd y ddeddf, neu trwy wrando mewn ffydd?
3:3 A ydych mor ffôl bod, er eich ddechreuodd â'r Ysbryd, byddech yn awr yn dod i ben gyda cnawd?
3:4 Ydych chi wedi bod yn dioddef cymaint heb reswm? Os felly, yna y mae yn ofer.
3:5 Felly, mae ef sy'n dosbarthu yr Ysbryd i chi, ac sy'n gweithio gwyrthiau yn eich plith, gweithredu gan y gwaith y gyfraith, neu drwy wrandawiad ffydd?
3:6 It is just as it was written: “Abraham believed God, ac yr oedd yn ôl y sôn ef i gyfiawnder. "
3:7 Felly, gwybod bod y rhai sydd o ffydd, dyma feibion ​​Abraham.
3:8 Felly Scripture, ragweld y byddai Duw yn cyfiawnhau'r Cenhedloedd trwy ffydd, darogan i Abraham: "Bydd yr holl genhedloedd y bendithir ynoch."
3:9 Ac felly, Bydd y rhai sydd o ffydd a fendithir gydag Abraham ffyddlon.
3:10 Canys cynifer ag y sydd o weithredoedd y ddeddf dan felltith. Am ei fod wedi cael ei ysgrifennu: "Melltigedig yw pawb sydd ddim yn parhau yn yr holl bethau sydd wedi cael eu hysgrifennu yn llyfr y Gyfraith, er i wneud iddyn nhw. "
3:11 A, ers yn y gyfraith nad oes neb ei gyfiawnhau gyda Duw, mae hyn yn amlwg: "Am y dyn yn unig yn byw trwy ffydd."
3:12 Ond nid yw'r gyfraith yn y ffydd; yn lle hynny, "Ef sy'n gwneud y bydd y pethau hyn yn byw ganddynt."
3:13 Crist wedi ein llwyr brynodd oddi wrth felltith y ddeddf, ers iddo ddod yn felltith i ni. Y mae'n ysgrifenedig: "Melltigedig yw unrhyw un sy'n hongian o goeden."
3:14 Roedd hyn fel y gallai bendith Abraham cyrraedd y Cenhedloedd yng Nghrist Iesu, er mwyn i ni dderbyn addewid yr Ysbryd trwy ffydd.
3:15 Brothers (I speak according to man), if a man’s testament has been confirmed, no one would reject it or add to it.
3:16 The promises were made to Abraham and to his offspring. He did not say, “and to descendents,” as if to many, ond yn lle hynny, as if to one, dywedodd, “and to your offspring,” who is Christ.
3:17 Ond yr wyf yn dweud hyn: the testament confirmed by God, sy'n, after four hundred and thirty years became the Law, does not nullify, so as to make the promise empty.
3:18 For if the inheritance is of the law, then it is no longer of the promise. But God bestowed it to Abraham through the promise.
3:19 Why, Yna,, was there a law? It was established because of transgressions, until the offspring would arrive, to whom he made the promise, ordained by Angels through the hand of a mediator.
3:20 Now a mediator is not of one, yet God is one.
3:21 Felly, yna, was the law contrary to the promises of God? Gadewch i fod â bod mor! For if a law had been given, which was able to give life, truly justice would be of the law.
3:22 Ond Ysgrythur wedi caeedig popeth dan bechod, fel bod yr addewid, trwy ffydd Iesu Grist, y gellid ei roi i'r rhai sy'n credu.
3:23 Ond cyn y ffydd gyrraedd, rydym yn eu cadw drwy gael ei hamgáu o dan y gyfraith, wrth y ffydd oedd i gael ei datgelu.
3:24 Ac felly mae'r gyfraith yn ein gwarcheidwad yng Nghrist, er mwyn inni gael ein cyfiawnhau trwy ffydd.
3:25 Ond yn awr y ffydd wedi cyrraedd, nad ydym bellach yn dan warcheidwad.
3:26 I chi i gyd yn blant Duw, drwy'r ffydd sydd yng Nghrist Iesu.
3:27 Canys cynifer ohonoch ag a fedyddiwyd yng Nghrist wedi dod wisgo â Christ.
3:28 Nid oes na Iddew na Groegwr; nid oes na was na rhydd; nid oes na gwryw na benyw. I chi i gyd yn un yng Nghrist Iesu.
3:29 Ac os ydych yn eiddo Crist, Yna, ydych chi yn hiliogaeth Abraham, etifeddion yn ôl yr addewid.

Galatiaid 4

4:1 But I say that, during the time an heir is a child, he is no different from a servant, even though he is the owner of everything.
4:2 For he is under tutors and caretakers, until the time which was predetermined by the father.
4:3 So also we, when we were children, were subservient to the influences of the world.
4:4 Ond pan y llawnder yr amser cyrraedd, anfonodd Duw ei Fab, Ffurfiwyd gan fenyw, ffurfio o dan gyfraith,
4:5 er mwyn iddo wneud iawn am y rhai a oedd o dan y gyfraith, er mwyn i ni dderbyn mabwysiadu meibion.
4:6 Felly, oherwydd eich bod yn feibion, Duw wedi anfon Ysbryd ei Fab i'n calonnau, gweiddi: "Abba, Tad. "
4:7 Ac felly yn awr nid yw'n was, ond yn fab. Ond os yw'n fab, Yna, mae hefyd yn etifedd, trwy Dduw.
4:8 Ond wedyn, yn sicr, while ignorant of God, you served those who, gan natur, are not gods.
4:9 Ond yn awr, since you have known God, or rather, since you have been known by God: how can you turn away again, to weak and destitute influences, which you desire to serve anew?
4:10 You serve the days, and months, ac amseroedd, and years.
4:11 I am afraid for you, lest perhaps I may have labored in vain among you.
4:12 Brothers, Erfyniaf arnoch. Be as I am. Oherwydd yr wyf yn, hefyd, am like you. You have not injured me at all.
4:13 But you know that, in the weakness of the flesh, I have preached the Gospel to you for a long time, and that your trials are in my flesh.
4:14 You did not despise or reject me. Ond yn lle hynny, you accepted me like an Angel of God, even like Christ Jesus.
4:15 Felly, where is your happiness? For I offer to you testimony that, if it could be done, you would have plucked out your own eyes and would have given them to me.
4:16 Felly, yna, have I become your enemy by telling you the truth?
4:17 They are not imitating you well. And they are willing to exclude you, so that you might imitate them.
4:18 But be imitators of what is good, always in a good way, and not only when I am present with you.
4:19 Fy meibion ​​bach, I am giving birth to you again, until Christ is formed in you.
4:20 And I would willingly be present with you, hyd yn oed nawr. But I would alter my voice: for I am ashamed of you.
4:21 Tell me, you who desire to be under the law, have you not read the law?
4:22 Y mae'n ysgrifenedig fod gan Abraham ddau fab: un gan fenyw was, ac un gan wraig rhad ac am ddim.
4:23 Ac efe a oedd o'r gwas a anwyd yn ôl y cnawd. Ond yr oedd o'r wraig rydd ei eni gan yr addewid.
4:24 Mae'r pethau hyn yn cael eu dweud trwy alegori. Am y cynrychioli'r ddau destament. Yn sicr mae'r un, ar Fynydd Sinai, rhoi genedigaeth hyd caethiwed, sef Hagar.
4:25 For Sinai is a mountain in Arabia, which is related to the Jerusalem of the present time, and it serves with her sons.
4:26 Ond y Jerwsalem honno uchod sydd am ddim; mae'r un peth yn ein mam.
4:27 I oedd yn ysgrifenedig: "Llawenhewch, O un hesb, er nad ydych yn beichiogi. Byrstio allan a gweiddi, er nad ydych yn rhoi genedigaeth. I lawer yw plant yr anghyfannedd, hyd yn oed yn fwy nag o'i sydd â gŵr. "
4:28 Now we, brodyr, like Isaac, are sons of the promise.
4:29 But just as then, he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now.
4:30 And what does Scripture say? “Cast out the woman servant and her son. For the son of a servant women shall not be an heir with the son of a free woman.”
4:31 Ac felly, brodyr, nid ydym yn meibion ​​y wraig gwas, ond yn hytrach y wraig am ddim. Ac mae hyn yn rhyddid Crist wedi ein gosod am ddim gyda lle.

Galatiaid 5

5:1 cwmni stondin, ac nid ydynt yn barod i gael ei gynnal eto gan iau caethiwed.
5:2 Wele, Yr wyf yn, Paul, say to you, that if you have been circumcised, Christ will be of no benefit to you.
5:3 For I again testify, about every man circumcising himself, that he is obligated to act according to the entire law.
5:4 You are being emptied of Christ, you who are being justified by the law. You have fallen from grace.
5:5 For in spirit, trwy ffydd, we await the hope of justice.
5:6 Am yng Nghrist Iesu, neither circumcision nor uncircumcision prevails over anything, but only faith which works through charity.
5:7 You have run well. So what has impeded you, that you would not obey the truth?
5:8 This kind of influence is not from him who is calling you.
5:9 A little leaven corrupts the whole mass.
5:10 I have confidence in you, yn yr Arglwydd, that you will accept nothing of the kind. Fodd bynnag, he who disturbs you shall bear the judgment, whomever he may be.
5:11 And as for me, brodyr, if I still preach circumcision, why am I still suffering persecution? For then the scandal of the Cross would be made empty.
5:12 And I wish that those who disturb you would be torn away.
5:13 I chi, brodyr, have been called to liberty. Only you must not make liberty into an occasion for the flesh, ond yn lle hynny, serve one another through the charity of the Spirit.
5:14 For the entire law is fulfilled by one word: “You shall love your neighbor as yourself.”
5:15 But if you bite and devour one another, be careful that you are not consumed by one another!
5:16 Felly, yna, Rwy'n dweud: Walk in the spirit, and you will not fulfill the desires of the flesh.
5:17 For the flesh desires against the spirit, and the spirit against the flesh. And since these are against one another, you may not do whatever you want.
5:18 But if you are led by the Spirit, you are not under the law.
5:19 Now the works of the flesh are manifest; they are: godineb, chwant, homosexuality, self-indulgence,
5:20 the serving of idols, drug use, hostility, contentiousness, jealousy, wrath, quarrels, dissensions, divisions,
5:21 eiddigedd, llofruddiaeth, inebriation, carousing, and similar things. About these things, I continue to preach to you, as I have preached to you: that those who act in this way shall not obtain the kingdom of God.
5:22 But the fruit of the Spirit is charity, joy, heddwch, amynedd, caredigrwydd, goodness, forbearance,
5:23 addfwynder, ffydd, gwyleidd-dra, abstinence, chastity. There is no law against such things.
5:24 For those who are Christ’s have crucified their flesh, along with its vices and desires.
5:25 If we live by the Spirit, we should also walk by the Spirit.
5:26 Let us not become desirous of empty glory, provoking one another, envying one another.

Galatiaid 6

6:1 A, brodyr, if a man has been overtaken by any offense, you who are spiritual should instruct someone like this with a spirit of leniency, considering that you yourselves might also be tempted.
6:2 Carry one another’s burdens, and so shall you fulfill the law of Christ.
6:3 For if anyone considers himself to be something, though he may be nothing, he deceives himself.
6:4 So let each one prove his own work. Ac yn y modd hwn, he shall have glory in himself only, and not in another.
6:5 For each one shall carry his own burden.
6:6 And let him who is being taught the Word discuss it with him who is teaching it to him, in every good way.
6:7 Peidiwch â dewis i grwydro ar gyfeiliorn. God is not to be ridiculed.
6:8 For whatever a man will have sown, that also shall he reap. For whoever sows in his flesh, from the flesh he shall also reap corruption. But whoever sows in the Spirit, from the Spirit he shall reap eternal life.
6:9 Ac felly, let us not be deficient in doing good. For in due time, we shall reap without fail.
6:10 Felly, while we have time, we should do good works toward everyone, and most of all toward those who are of the household of the faith.
6:11 Consider what kind of letters I have written to you with my own hand.
6:12 For as many of you as they desire to please in the flesh, they compel to be circumcised, but only so that they might not suffer the persecution of the cross of Christ.
6:13 Ac eto, neither do they themselves, who are circumcised, keep the law. Yn lle hynny, they want you to be circumcised, so that they may glory in your flesh.
6:14 Ond yn llawer Nid fy lle i ogoniant, ac eithrio yn nghroes ein Harglwydd Iesu Grist, trwy'r hwn y croeshoeliwyd y byd i mi, ac yr wyf yn i'r byd.
6:15 Am yng Nghrist Iesu, nid enwaediad na dienwaediad bodoli mewn unrhyw fodd, ond yn lle hynny mae yna greadur newydd.
6:16 A phwy bynnag yn dilyn y rheol hon: Gall heddwch a thrugaredd fydd arnynt eu hunain, ac ar Israel Duw.
6:17 Ynghylch materion eraill, peidied neb drafferth i mi. Canys yr wyf yn cario y stigmata yr Arglwydd Iesu yn fy nghorff.
6:18 Bydded i ras ein Harglwydd Iesu Grist fyddo gyda'ch ysbryd, brodyr. Amen.