Paul's Letter to the Hebrews

Hebreaid 1

1:1 Mewn llawer o lefydd ac mewn sawl ffordd, yn y gorffennol, Siaradodd Duw i'r tadau trwy'r proffwydi;
1:2 yn olaf, yn y dyddiau hyn, ei fod wedi siarad â ni drwy Mab, ef benodi fel etifedd pob peth, a thrwy ef wnaeth y byd.
1:3 Ac ers y Mab yn y disgleirdeb ei ogoniant, ac mae'r ffigur ei sylwedd, ac yn cario pob peth gan y Gair ei rinwedd, a thrwy hynny accomplishing o garthu'r o bechodau, mae'n eistedd ar ddeheulaw'r Mawrhydi yn yr uchelder.
1:4 Ac wedi eu gwneud yn llawer gwell na'r Angels, ei fod wedi etifeddu enw gymaint yn fwy na nhw.
1:5 Er i ba un o'r Angylion wedi meddai erioed: "Rydych yn fy Mab; heddiw rwyf wedi genhedlu chi?"Neu eto: "Byddaf yn Dad iddo, ac efe a fydd yn Fab i mi?"
1:6 Ac unwaith eto, pan fydd yn dod â'r unig-anedig Fab i'r byd, mae'n dweud: "A gadewch holl Angylion Duw addoli ef."
1:7 And about the Angels, yn sicr, mae'n dweud: “He makes his Angels spirits, and his ministers a flame of fire.”
1:8 But about the Son: “Your throne, O Dduw, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of equity.
1:9 You have loved justice, and you have hated iniquity. Oherwydd hyn, Duw, eich Duw, has anointed you with the oil of exultation, above your companions.”
1:10 A: “In the beginning, O Arglwydd, you founded the earth. And the heavens are the work of your hands.
1:11 These shall pass away, but you will remain. And all will grow old like a garment.
1:12 And you will change them like a cloak, and they shall be changed. Yet you are ever the same, and your years will not diminish.”
1:13 But to which of the Angels has he ever said: “Sit at my right hand, until I make your enemies your footstool?"
1:14 Are they not all spirits of ministration, sent to minister for the sake of those who shall receive the inheritance of salvation?

Hebreaid 2

2:1 Am y rheswm hwn, it is necessary for us to observe more thoroughly the things that we have heard, lest we let them slip away.
2:2 For if a word that was spoken through the Angels has been made firm, and every transgression and disobedience has received the recompense of a just retribution,
2:3 in what way might we escape, if we neglect such a great salvation? For though initially it had begun to be described by the Lord, it was confirmed among us by those who heard him,
2:4 with God testifying to it by signs and wonders, and by various miracles, and by the pouring out of the Holy Spirit, in accord with his own will.
2:5 For God did not subject the future world, about which we are speaking, to the Angels.
2:6 But someone, in a certain place, has testified, gan ddweud: “What is man, that you are mindful of him, or the Son of man, that you visit him?
2:7 You have reduced him to a little less than the Angels. You have crowned him with glory and honor, and you have set him over the works of your hands.
2:8 You have subjected all things under his feet.” For in as much as he has subjected all things to him, he has left nothing not subject to him. But in the present time, we do not yet perceive that all things have been made subject to him.
2:9 Eto i gyd rydym yn deall bod Iesu'n, a oedd yn gostwng i ychydig yn llai na'r Angels, ei goroni â gogoniant ac anrhydedd oherwydd ei Passion a marwolaeth, er mwyn bod, trwy ras Duw, Efallai, brofi marwolaeth dros bob.
2:10 I yr oedd yn gosod ar ei gyfer, oherwydd pwy a thrwy bwy mae pob peth yn bodoli, a oedd wedi arwain llawer o blant i mewn i ogoniant, i gwblhau'r awduraeth eu hiachawdwriaeth trwy ei Passion.
2:11 Canys efe sydd yn sancteiddio, a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio, i gyd gan Un. Am y rheswm hwn, Nid yw'n gywilydd i alw brodyr iddynt, gan ddweud:
2:12 “I will announce your name to my brothers. In the midst of the Church, I will praise you.”
2:13 Ac unwaith eto: “I will be faithful in him.” And again: "Wele, I and my children, whom God has given to me.”
2:14 Felly, oherwydd bod plant yn cael gnawd a gwaed cyffredin, ef ei hun hefyd, yn yr un modd, wedi eu rhannu yn yr un, fel bod trwy farwolaeth, , ddiddymu'r hwn sydd yn dal y arglwyddiaeth marwolaeth, hynny yw, y Diafol,
2:15 ac er mwyn iddo am ddim y rhai sy'n, trwy ofn marwolaeth,, wedi cael eu condemnio i caethiwed ar hyd eu bywyd cyfan.
2:16 Am ar unrhyw adeg oedd yn gafael yn y Angels, ond yn hytrach cymerodd gafael epil Abraham.
2:17 Felly, ei fod yn ffitio iddo gael ei wneud yn debyg i'w frodyr ym mhob peth, er mwyn iddo ddod yn drugarog a ffyddlon Offeiriad Uchel gerbron Duw, fel y dygai maddeuant i droseddau o bobl.
2:18 Canys yn gymaint ag y mae ef ei hun wedi dioddef ac wedi cael ei demtio, ef hefyd yn gallu cynorthwyo'r rhai sydd yn cael eu temtio.

Hebreaid 3

3:1 Felly, holy brothers, sharers in the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our confession: Iesu.
3:2 He is faithful to the One who made him, just as Moses also was, with his entire house.
3:3 For this Jesus was considered worthy of greater glory than Moses, so much so that the house which he has built holds a greater honor than the former one.
3:4 For every house is built by someone, but God is the One who has created all things.
3:5 And certainly Moses was faithful, with his entire house, like any servant, as a testimony to those things that would soon be said.
3:6 Eto wirioneddol, Christ is like a Son in his own house. We are that house, if we firmly retain the faithfulness and the glory of hope, even unto the end.
3:7 Oherwydd hyn, it is just as the Holy Spirit says: “If today you hear his voice,
3:8 harden not your hearts, as in the provocation, the very day of temptation, yn yr anialwch,
3:9 where your fathers tested me, even though they had seen and examined my works for forty years.
3:10 Am y rheswm hwn, I was enraged against this generation, a dywedais: They always wander astray in heart. For they have not known my ways.
3:11 So it is as I swore in my wrath: They shall not enter into my rest!"
3:12 Be cautious, brodyr, lest perhaps there may be, in any of you, an evil heart of unbelief, turning aside from the living God.
3:13 Yn lle hynny, exhort one another every day, while it is still called ‘today,’ so that none of you may become hardened through the falseness of sin.
3:14 For we have been made participants in Christ. This is only so, if we firmly retain the beginning of his substance, even unto the end.
3:15 For it has been said: “If today you hear his voice, harden not your hearts, in the same manner as in the former provocation.”
3:16 For some of those listening did provoke him. But not all of these had set forth from Egypt through Moses.
3:17 So against whom was he angry for forty years? Was it not those who had sinned, whose dead bodies lay prostrate in the desert?
3:18 But to whom did he swear that they would not enter into his rest, except to those who were incredulous?
3:19 Ac felly, we perceive that they were not able to enter because of unbelief.

Hebreaid 4

4:1 Felly, we should be afraid, lest the promise of entering into his rest may be relinquished, and some of you may be judged to be lacking.
4:2 For this was announced to us in a similar manner as to them. But the mere hearing of the word did not benefit them, since it was not joined together with a faith in those things that they heard.
4:3 For we who have believed shall enter into rest, in the same manner as he said: “So it is as I have sworn in my wrath: They shall not enter into my rest!” And certainly, this is when the works from the foundation of the world have been finished.
4:4 Ar gyfer, in a certain place, he spoke about the seventh day in this manner: “And God rested on the seventh day from all his works.”
4:5 And in this place again: “They shall not enter into my rest!"
4:6 Felly, this is because certain ones remain who are to enter into it, and those to whom it was announced first did not enter into it, because of unbelief.
4:7 Eto, he defines a certain day, after so much time, saying in David, "Heddiw,” just as it was stated above, “If today you hear his voice, harden not your hearts.”
4:8 For if Jesus had offered them rest, he would never have spoken, afterward, about another day.
4:9 Ac felly, there remains a Sabbath of rest for the people of God.
4:10 For whoever has entered into his rest, the same has also rested from his works, just as God did from his.
4:11 Felly, let us hasten to enter into that rest, so that no one may fall into the same example of unbelief.
4:12 Ar gyfer y Gair Duw yn byw ac yn effeithiol: mwy tyllu nag unrhyw cleddyf dau-ymyl, gan gyrraedd at yr is-adran, hyd yn oed rhwng yr enaid a'r ysbryd, hyd yn oed rhwng y cymalau a'r mêr, ac felly mae'n discerns y meddyliau a bwriadau'r galon.
4:13 Ac nid oes unrhyw creu peth sydd yn anweledig i ei olwg. Ar gyfer pob peth yn noeth ac yn agored i lygaid ef, am bwy yr ydym yn siarad.
4:14 Felly, gan fod gennym Offeiriad Uchel mawr, sydd wedi tyllu y nefoedd, Iesu Mab Duw, dylem ddal at ein cyffes.
4:15 Am nad oes gennym archoffeiriad sy'n methu yn tosturio wrth ein gwendid ni, ond yn hytrach un a oedd yn demtio ym mhob peth, yn union fel ein bod yn, eto heb bechod.
4:16 Felly, gadewch i ni fynd allan yn hyderus tuag at y orsedd gras, fel y gallwn gael drugaredd, a dod o hyd gras, mewn amser defnyddiol.

Hebreaid 5

5:1 Ar gyfer pob archoffeiriad, ar ôl cael ei gymryd o blith dynion, yn cael ei benodi ar ran o ddynion tuag at y pethau sydd yn perthyn i Dduw, er mwyn iddo gynnig rhoddion ac aberthau ar ran pechodau;
5:2 mae'n gallu chydymdeimlo gyda'r rhai sydd yn anwybodus ac sy'n crwydro ar gyfeiliorn, oherwydd ei fod ef ei hun hefyd yn cael ei gwmpasu gan lesgedd.
5:3 Ac oherwydd hyn, rhaid iddo hefyd wneud offrymau o'r fath ar gyfer pechodau, hyd yn oed ar gyfer ei hun, yn yr un modd ag ar gyfer y bobl.
5:4 Nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn ei hun, ond yn hytrach mae'n cael ei alw sydd gan Dduw, yn union fel yr oedd Aaron.
5:5 Felly, hyd yn oed nad oedd Crist ogoneddu ei hun, er i fod yn Archoffeiriad, ond yn lle hynny, yr oedd Duw a ddywedodd wrtho: "Rydych yn fy Mab. Heddiw, mae'n rhaid i mi ei genhedlu i chi. "
5:6 Ac yn yr un modd, mae'n dweud mewn lle arall: "Rydych yn offeiriad am byth, yn ôl urdd Melchisedec. "
5:7 Mae'n Crist sydd, yn nyddiau ei gnawd, gyda cri a dagrau cryf, gweddïau ac ymbil cynnig i'r un a oedd yn gallu achub rhag marwolaeth, a phwy oedd yn clywed oherwydd ei barch.
5:8 Ac er bod, yn sicr, efe yw Mab Duw, dysgodd ufudd-dod gan y pethau a ddioddefodd.
5:9 Ac ar ôl cyrraedd ei consummation, gwnaed ef yn, i bawb sy'n ufudd iddo, achos y iachawdwriaeth dragwyddol,
5:10 ar ôl cael ei alw gan Dduw i fod yn Archoffeiriad, yn ôl urdd Melchisedec.
5:11 Our message about him is great, and difficult to explain when speaking, because you have been made feeble when listening.
5:12 For even though it is the time when you ought to be teachers, you are still lacking, so that you must be taught the things that are the basic elements of the Word of God, and so you have been made like those who are in need of milk, and not of solid food.
5:13 For anyone who is still feeding on milk is still unskillful in the Word of Justice; for he is like an infant.
5:14 But solid food is for those who are mature, gyfer y rhai sy'n, by practice, have sharpened their mind, so as to discern good from evil.

Hebreaid 6

6:1 Felly, interrupting an explanation of the basics of Christ, let us consider what is more advanced, not presenting again the fundamentals of repentance from dead works, and of faith toward God,
6:2 of the doctrine of baptism, and also of the imposition of hands, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment.
6:3 And we shall do this, if indeed God permits it.
6:4 For it is impossible for those who were once illuminated, and have even tasted of the heavenly gift, and have become sharers in the Holy Spirit,
6:5 pwy, despite having tasted the good Word of God and the virtues of the future age, have yet fallen away,
6:6 to be renewed again to penance, since they are crucifying again in themselves the Son of God and are still maintaining pretenses.
6:7 For the earth accepts a blessing from God, by drinking in the rain that often falls upon it, and by producing plants that are useful to those by whom it is cultivated.
6:8 But whatever brings forth thorns and briers is rejected, and is closest to what is accursed; their consummation is in combustion.
6:9 But from you, mwyaf annwyl, we are confident that there will be things better and closer to salvation; even though we speak in this way.
6:10 For God is not unjust, such that he would forget your work and the love that you have shown in his name. For you have ministered, and you continue to minister, to the saints.
6:11 Yet we desire that each one of you display the same solicitude toward the fulfillment of hope, even unto the end,
6:12 so that you may not be slow to act, but instead may be imitators of those who, through faith and patience, shall inherit the promises.
6:13 For God, in making promises to Abraham, swore by himself, (because he had no one greater by whom he might swear),
6:14 gan ddweud: “Blessing, I shall bless you, and multiplying, I shall multiply you.”
6:15 Ac yn y modd hwn, by enduring patiently, he secured the promise.
6:16 For men swear by what is greater than themselves, and an oath as confirmation is the end of all their controversy.
6:17 In this matter, Duw, wanting to reveal more thoroughly the immutability of his counsel to the heirs of the promise, interposed an oath,
6:18 so that by two immutable things, in which it is impossible for God to lie, we may have the strongest solace: we who have fled together so as to hold fast to the hope set before us.
6:19 This we have as an anchor of the soul, safe and sound, which advances even to the interior of the veil,
6:20 to the place where the forerunner Jesus has entered on our behalf, so as to become the High Priest for eternity, yn ôl urdd Melchisedec.

Hebreaid 7

7:1 For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham, as he was returning from the slaughter of the kings, and blessed him.
7:2 And Abraham divided to him a tenth part of everything. And in translation his name is first, yn wir, king of justice, and next also king of Salem, hynny yw, king of peace.
7:3 Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days, nor end of life, he is thereby likened to the Son of God, who remains a priest continuously.
7:4 Nesaf, consider how great this man is, since the Patriarch Abraham even gave tithes to him from the principal things.
7:5 ac yn wir, those who are from the sons of Levi, having received the priesthood, hold a commandment to take tithes from the people in accord with the law, hynny yw, from their brothers, even though they also went forth from the loins of Abraham.
7:6 Ond mae hyn yn dyn, whose lineage is not enumerated with them, received tithes from Abraham, and he blessed even the one who held the promises.
7:7 Yet this is without any contradiction, for what is less should be blessed by what is better.
7:8 Ac yn sicr, yma, men who receive tithes still die; but there, he bears witness that he lives.
7:9 And so it may be said that even Levi, who received tithes, was himself a tithe through Abraham.
7:10 For he was still in the loins of his father, when Melchizedek met him.
7:11 Felly, if consummation had occurred through the Levitical priesthood (for under it the people received the law), then what further need would there be for another Priest to rise up according to the order of Melchizedek, one who was not called according to the order of Aaron?
7:12 For since the priesthood has been transferred, it is necessary that the law also be transferred.
7:13 For he about whom these things have been spoken is from another tribe, in which no one attends before the altar.
7:14 For it is evident that our Lord arose out of Judah, a tribe about which Moses said nothing concerning priests.
7:15 And yet it is far more evident that, according to the likeness of Melchizedek, there rises up another priest,
7:16 who was made, not according to the law of a carnal commandment, but according to the virtue of an indissoluble life.
7:17 For he testifies: "Rydych yn offeiriad am byth, yn ôl urdd Melchisedec. "
7:18 Yn sicr, there is a setting aside of the former commandment, because of its weakness and lack of usefulness.
7:19 For the law led no one to perfection, yet truly it introduced a better hope, through which we draw near to God.
7:20 Ar ben hynny, it is not without an oath. Am sicr, the others were made priests without an oath.
7:21 But this man was made a priest with an oath, by the One who said to him: “The Lord has sworn and he will not repent. You are a priest forever.”
7:22 By so much, Jesus has been made the sponsor of a better testament.
7:23 Ac yn sicr, so many of the others became priests because, due to death, they were prohibited from continuing.
7:24 Ond mae hyn yn dyn, because he continues forever, has an everlasting priesthood.
7:25 Ac am y rheswm, he is able, continuously, to save those who approach God through him, since he is ever alive to make intercession on our behalf.
7:26 For it was fitting that we should have such a High Priest: sanctaidd, innocent, undefiled, set apart from sinners, and exalted higher than the heavens.
7:27 And he has no need, daily, in the manner of other priests, to offer sacrifices, first for his own sins, and then for those of the people. For he has done this once, by offering himself.
7:28 For the law appoints men as priests, though they have infirmities. Ond, by the word of the oath that is after the law, the Son has been perfected for eternity.

Hebreaid 8

8:1 Now the main point in the things that have been stated is this: that we have so great a High Priest, who is seated at the right hand of the throne of Majesty in the heavens,
8:2 who is the minister of holy things, and of the true tabernacle, which was established by the Lord, not by man.
8:3 For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Felly, it is necessary for him also to have something to offer.
8:4 Ac felly, if he were upon the earth, he would not be a priest, since there would be others to offer gifts according to the law,
8:5 gifts which serve as mere examples and shadows of the heavenly things. And so it was answered to Moses, when he was about to complete the tabernacle: “See to it," dwedodd ef, “that you make everything according to the example which was revealed to you on the mountain.”
8:6 But now he has been granted a better ministry, so much so that he is also the Mediator of a better testament, which has been confirmed by better promises.
8:7 For if the former one had been entirely without fault, then a place certainly would not have been sought for a subsequent one.
8:8 Ar gyfer, finding fault with them, mae'n dweud: "Wele, the days shall arrive, medd yr Arglwydd, when I will consummate a New Testament over the house of Israel and the house of Judah,
8:9 not according to the testament which I made with their fathers, on the day when I took them by the hand, so that I might lead them away from the land of Egypt. For they did not remain in my testament, and so I disregarded them, medd yr Arglwydd.
8:10 For this is the testament which I will set before the house of Israel, ar ôl y dyddiau hynny, medd yr Arglwydd. I will instill my laws in their minds, and I will inscribe my laws on their hearts. Ac felly, I will be their God, a hwy a fyddant yn bobl i mi.
8:11 And they will not teach, each one his neighbor, and each one his brother, gan ddweud: ‘Know the Lord.’ For all shall know me, from the least, even to the greatest of them.
8:12 For I will forgive their iniquities, and I will no longer remember their sins.”
8:13 Now in saying something new, he has made the former old. But that which decays and grows old is close to passing away.

Hebreaid 9

9:1 Yn sicr, the former also had the justifications of worship and a holy place for that age.
9:2 For a tabernacle was made at first, in which were the lampstand, and the table, A'r bara yr Presenoldeb, which is called Holy.
9:3 Yna, beyond the second veil, was the tabernacle, which is called the Holy of Holies,
9:4 having a golden censer, and the ark of the testament, covered all around and on every part with gold, in which was a golden urn containing manna, and the rod of Aaron which had blossomed, and the tablets of the testament.
9:5 And over the ark were the Cherubim of glory, overshadowing the propitiatory. There is not enough time to speak about each of these things.
9:6 Eto wirioneddol, once such things were placed together, in the first part of the tabernacle, the priests were, yn wir, continually entering, so as to carry out the duties of the sacrifices.
9:7 But into the second part, once a year, the high priest alone entered, not without blood, which he offered on behalf of the neglectful offenses of himself and of the people.
9:8 Yn y ffordd hon, the Holy Spirit is signifying that the way to what is most holy was not yet made manifest, not while the first tabernacle was still standing.
9:9 And this is a parable for the present time. Yn unol â hynny, those gifts and sacrifices that are offered are not able, as concerns the conscience, to make perfect those things that serve only as food and drink,
9:10 as well as the various washings and justices of the flesh, which were imposed upon them until the time of correction.
9:11 But Christ, standing as the High Priest of future good things, through a greater and more perfect tabernacle, one not made by hand, hynny yw, not of this creation,
9:12 entered once into the Holy of Holies, having obtained eternal redemption, neither by the blood of goats, nor of calves, but by his own blood.
9:13 For if the blood of goats and oxen, and the ashes of a calf, when these are sprinkled, sanctify those who have been defiled, in order to cleanse the flesh,
9:14 how much more will the blood of Christ, who through the Holy Spirit has offered himself, immaculate, i Dduw, cleanse our conscience from dead works, in order to serve the living God?
9:15 And thus he is the Mediator of the new testament, fel bod, by his death, he intercedes for the redemption of those transgressions which were under the former testament, so that those who have been called may receive the promise of an eternal inheritance.
9:16 For where there is a testament, it is necessary for the death of the one who testifies to intervene.
9:17 For a testament is confirmed by death. Fel arall, it as yet has no force, as long as the one who testifies lives.
9:18 Felly, yn wir, the first was not dedicated without blood.
9:19 For when every commandment of the law had been read by Moses to the entire people, he took up the blood of calves and goats, with water and with scarlet wool and hyssop, and he sprinkled both the book itself and the entire people,
9:20 gan ddweud: “This is the blood of the testament which God has commanded for you.”
9:21 And even the tabernacle, and all the vessels for the ministry, he similarly sprinkled with blood.
9:22 And nearly everything, yn ôl y gyfraith, is to be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no remission.
9:23 Felly, it is necessary for the examples of heavenly things to be cleansed, just as, yn wir, these things were. Yet the heavenly things are themselves better sacrifices than these.
9:24 Ar gyfer doedd Iesu ddim yn mynd i mewn trwy gyfrwng pethau sanctaidd a wnaed gyda dwylo, enghreifftiau yn unig o'r gwir bethau, ond aeth i'r Nefoedd ei hun, er mwyn iddo ymddangos yn awr gerbron wyneb Duw ar ein cyfer.
9:25 Ac nid oedd yn mynd i mewn er mwyn cynnig ei hun dro ar ôl tro, fel yr archoffeiriad yn mynd i mewn i'r Cysegr Sancteiddiaf bob blwyddyn, â gwaed arall.
9:26 Fel arall, byddai angen iddo wedi dioddef dro ar ôl tro ers cychwyn y byd. Ond yn awr, unwaith, ar y consummation yr oesoedd, mae wedi ymddangos er mwyn ddinistrio pechod drwy ei aberth ei hun.
9:27 Ac yn yr un modd ag y mae wedi cael ei benodi i ddynion i farw un amser, ac ar ôl hyn, i gael eu barnu,
9:28 felly hefyd Crist cynigiwyd, unwaith, er i wagio pechodau cymaint o. Efe ymddangos yr ail waith heb bechod, gyfer y rhai sy'n aros am iddo, i iachawdwriaeth.

Hebreaid 10

10:1 For the law contains the shadow of future good things, not the very image of these things. Felly, by the very same sacrifices which they offer ceaselessly each year, they can never cause these to approach perfection.
10:2 Fel arall, they would have ceased to be offered, because the worshipers, once cleansed, would no longer be conscious of any sin.
10:3 Yn lle hynny, in these things, a commemoration of sins is made every year.
10:4 For it is impossible for sins to be taken away by the blood of oxen and goats.
10:5 Am y rheswm hwn, as Christ enters into the world, mae'n dweud: “Sacrifice and oblation, you did not want. But you have fashioned a body for me.
10:6 Holocausts for sin were not pleasing to you.
10:7 Then I said, 'Wele, I draw near.’ At the head of the book, it has been written of me that I should do your will, O God.”
10:8 In the above, drwy ddweud, “Sacrifices, and oblations, and holocausts for sin, you did not want, nor are those things pleasing to you, which are offered according to the law;
10:9 then I said, 'Wele, I have come to do your will, O Dduw,’ ” he takes away the first, so that he may establish what follows.
10:10 For by this will, we have been sanctified, through the one time oblation of the body of Jesus Christ.
10:11 Ac yn sicr, yn sefyll bob offeiriad gan, gweinidogaethu bob dydd, ac yn aml yn cynnig yr un aberthau, sydd byth yn gallu cymryd ymaith bechodau.
10:12 Ond mae hyn yn dyn, gan gynnig un aberth dros bechodau, yn eistedd ar ddeheulaw Duw am byth,
10:13 aros am yr amser hwnnw pryd y bydd ei elynion yn cael eu gwneud ei droedfainc.
10:14 Ar gyfer, gan un offrwm, ei fod wedi dod i gyflawniad, ar gyfer yr holl amser, y rhai a sancteiddiwyd.
10:15 Now the Holy Spirit also testifies for us about this. For afterward, dywedodd:
10:16 “And this is the testament which I will commit to them after those days, medd yr Arglwydd. I will instill my laws in their hearts, and I will inscribe my laws on their minds.
10:17 And I will no longer remember their sins and iniquities.”
10:18 Nawr, pan mae maddeuant pethau hyn, nad oes mwyach offrwm dros bechod.
10:19 Ac felly, brodyr, have faith in the entrance into the Holy of Holies by the blood of Christ,
10:20 and in the new and living Way, which he has initiated for us by the veil, hynny yw, by his flesh,
10:21 and in the Great Priest over the house of God.
10:22 Felly, let us draw near with a true heart, in the fullness of faith, having hearts cleansed from an evil conscience, and bodies absolved with clean water.
10:23 Let us hold fast to the confession of our hope, without wavering, for he who has promised is faithful.
10:24 And let us be considerate of one another, so as to prompt ourselves to charity and to good works,
10:25 not deserting our assembly, as some are accustomed to do, but consoling one another, and even more so as you see that the day is approaching.
10:26 For if we sin willingly, after receiving knowledge of the truth, there is no sacrifice remaining for sins,
10:27 ond yn lle hynny, a certain terrible expectation of judgment, and the rage of a fire that shall consume its adversaries.
10:28 If someone dies for acting against the law of Moses, and is shown no compassion because of two or three witnesses,
10:29 how much more, do you think, someone would deserve worse punishments, if he has tread upon the Son of God, and has treated the blood of the testament, by which he was sanctified, as unclean, and has acted with disgrace toward the Spirit of grace?
10:30 For we know that he has said: "Dial yw pwll, and I will repay,” and again, “The Lord will judge his people.”
10:31 It is dreadful to fall into the hands of the living God.
10:32 But call to mind the former days, lle, after being enlightened, you endured a great struggle of afflictions.
10:33 Ac yn sicr, in one way, by insults and tribulations, you were made a spectacle, but in another way, you became the companions of those who were the object of such behavior.
10:34 For you even had compassion on those who were imprisoned, and you accepted with gladness being deprived of your goods, knowing that you have a better and more lasting substance.
10:35 Ac felly, do not lose your confidence, which has a great reward.
10:36 For it is necessary for you to be patient, fel bod, by doing the will of God, you may receive the promise.
10:37 “For, in a little while, and somewhat longer, he who is to come will return, and he will not delay.
10:38 For my just man lives by faith. But if he were to draw himself back, he would not please my soul.”
10:39 Felly, yna, we are not sons who are drawn away to perdition, but we are sons of faith toward the securing of the soul.

Hebreaid 11

11:1 Nawr, ffydd yn y sylwedd o bethau y gobeithir amdanynt, tystiolaeth o bethau na amlwg.
11:2 Am y rheswm hwn, henuriaid Rhoddwyd tystiolaeth.
11:3 trwy ffydd, we understand the world to be fashioned by the Word of God, so that the visible might be made by the invisible.
11:4 trwy ffydd, Abel offered to God a much better sacrifice than that of Cain, through which he obtained testimony that he was just, in that God offered testimony to his gifts. And through that sacrifice, he still speaks to us, though he is dead.
11:5 trwy ffydd, Enoch was transferred, so that he would not see death, and he was not found because God had transferred him. For before he was transferred, he had testimony that he pleased God.
11:6 But without faith, it is impossible to please God. For whoever approaches God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him.
11:7 trwy ffydd, Noah, having accepted an answer about those things which were not yet seen, bod ofn, fashioned an ark for the salvation of his house. Through the ark, he condemned the world, and was established as the heir of the justice that occurs through faith.
11:8 trwy ffydd, yr un o'r enw Abraham ufuddhau, mynd allan i'r lle ei fod yn derbyn fel etifeddiaeth. Ac efe a aeth allan, heb wybod ble'r oedd yn mynd.
11:9 trwy ffydd, arhosodd yn y Tir Addewid fel pe mewn gwlad estron, annedd mewn bythynnod, gyda Isaac a Jacob, cyd-etifeddion o'r un addewid.
11:10 I fod yn disgwyl ddinas gyda seiliau cadarn, y mae ei dylunydd ac adeiladwr yw Duw.
11:11 Trwy ffydd hefyd, Sarah ei hun, bod yn hesb, Derbyniodd y gallu i feichiogi epil, er nad oedd hi yn y gorffennol yr oedran hwnnw mewn bywyd. Am ei bod yn credu iddo fod yn ffyddlon, a oedd wedi addo.
11:12 Oherwydd hyn, yna eu geni hefyd, o un sydd ei hun yn fel pe marw, thoreth fel sêr y nefoedd, Pwy yw, fel tywod ar lan y môr, aneirif.
11:13 Mae'r rhain i gyd farw, glynu wrth ffydd, heb dderbyn yr addewidion, ac eto yn eu weled o bell ac yn eu saluting, a cyffesu eu hunain i fod yn alltudion a gwesteion ar y ddaear.
11:14 Ar gyfer y rhai sy'n siarad yn y modd hwn yn cael eu hunain yn nodi eu bod yn ceisio mamwlad.
11:15 ac os, yn wir, eu bod wedi bod yn ymwybodol o'r iawn lle y maent ymadawsant, maent yn sicr y byddai wedi dychwelyd mewn pryd.
11:16 Ond yn awr y maent yn newyn am le gwell, hynny yw, Nefoedd. Am y rheswm hwn, Nid yw Duw yn gywilydd i gael ei alw yn Dduw iddynt. Oherwydd y mae wedi paratoi dinas iddynt.
11:17 trwy ffydd, abraham, pan gafodd ei brofi, cynigir Isaac, er mwyn iddo a oedd wedi derbyn yr addewidion yn cynnig hyd ei unig fab.
11:18 Iddo fe, dywedwyd, "Trwy Isaac, Bydd dy ddisgynyddion cael eu galw,"
11:19 sy'n dangos bod Duw yn hyd yn oed yn gallu codi i fyny oddi wrth y meirw. ac felly, ef hefyd sefydlodd ef fel dameg.
11:20 trwy ffydd, also, Isaac blessed Jacob and Esau, concerning future events.
11:21 trwy ffydd, Jacob, as he was dying, blessed each of the sons of Joseph; and he reverenced the summit of his rod.
11:22 trwy ffydd, Joseph, as he was dying, recalled the departure of the sons of Israel, and gave a commandment concerning his bones.
11:23 trwy ffydd, Moses, after being born, was hidden for three months by his parents, because they had seen that he was a graceful infant, and they did not fear the king’s edict.
11:24 trwy ffydd, Moses, after growing up, denied himself a place as the son of Pharaoh’s daughter,
11:25 choosing to be afflicted with the people of God, rather than to have the pleasantness of sin for a time,
11:26 valuing the reproach of Christ to be a greater wealth than the treasures of the Egyptians. For he looked forward to his reward.
11:27 trwy ffydd, he abandoned Egypt, not dreading the animosity of the king. For he pressed on, as if seeing him who is unseen.
11:28 trwy ffydd, he celebrated the Passover and the shedding of the blood, so that he who destroyed the firstborn might not touch them.
11:29 trwy ffydd, they crossed the Red Sea, as if on dry land, yet when the Egyptians attempted it, they were swallowed up.
11:30 trwy ffydd, the walls of Jericho collapsed, after being encircled for seven days.
11:31 trwy ffydd, Rahab, the harlot, did not perish with the unbelievers, after receiving the spies with peace.
11:32 And what should I say next? For time is not sufficient for me to give an account of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and the Prophets:
11:33 those who, by faith, conquered kingdoms, accomplished justice, obtained promises, closed the mouths of lions,
11:34 extinguished the violence of fire, escaped the edge of the sword, recovered from infirmities, showed strength in battle, turned back the armies of foreigners.
11:35 Women received their dead by means of resurrection. But others suffered severe punishment, not yet receiving redemption, so that they would find a better resurrection.
11:36 Yn wir, others were tested by mocking and lashes, and moreover by chains and imprisonment.
11:37 They were stoned; they were cut; they were tempted. With the slaughter of the sword, they were killed. They wandered about in sheepskin and in goatskin, in dire need, in anguish afflicted.
11:38 Of them, the world was not worthy, wandering in solitude on mountains, in the caves and caverns of the earth.
11:39 And all these, having been proven by the testimony of faith, did not receive the Promise.
11:40 God’s Providence holds something better for us, so that not without us would they be perfected.

Hebreaid 12

12:1 Ymhellach, ers i ni hefyd mor fawr cwmwl o dystion dros ni, gadewch i ni neilltuwyd pob baich a phechod a allai o'n cwmpas, ac ymlaen llaw, trwy amynedd, at y frwydr a gynigir i ni.
12:2 Gadewch i ni syllu ar Iesu, fel yr Awdur a chwblhau ein ffydd, pwy, cael llawenydd gosod allan o'i flaen ef, Dioddefodd y groes, anwybyddu'r cywilydd, ac sydd bellach yn eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw.
12:3 Felly, yna, myfyrio arno ef a oddefodd adfyd o'r fath oddi wrth bechaduriaid erbyn ei hun, fel y efallai na fyddwch yn mynd yn blino, methu yn eich eneidiau.
12:4 Am nad ydych wedi gwrthwynebu eto wrth waed, tra'n ymdrechu yn erbyn pechod.
12:5 Ac yr ydych wedi anghofio'r cysur sy'n siarad â chi fel meibion, gan ddweud: "Mae fy mab, peidiwch â bod yn barod i esgeuluso disgyblaeth yr Arglwydd. Ni ddylech chi ddod yn blino, tra'n cael cerydd gan iddo. "
12:6 Ar gyfer pwy bynnag yr Arglwydd wrth ei fodd, ef chastises. A phob fab ef yn derbyn, ef yn ffrewyll.
12:7 Dyfalbarhau mewn disgyblaeth. Duw yn cyflwyno chi ato'i hun fel meibion. Ond beth mab yno, nad yw ei dad yn cywiro?
12:8 But if you are without that discipline in which all have become sharers, then you are of adultery, and you are not sons.
12:9 Yna, hefyd, we have certainly had the fathers of our flesh as instructors, and we reverenced them. Should we not obey the Father of spirits all the more, and so live?
12:10 ac yn wir, for a few days and according to their own wishes, they instructed us. But he does so to our benefit, so that we may receive his sanctification.
12:11 Bellach mae pob disgyblaeth, yn yr amser presennol, Nid yw'n ymddangos yn llawenydd, wrth gwrs, ond mae galar. Ond ar ôl hynny, bydd yn ad-dalu rhan fwyaf o ffrwythau heddychlon o gyfiawnder i'r rhai sy'n mynd yn hyfforddedig ynddo.
12:12 Oherwydd hyn, dyrchafa dy ddwylo ddiog ac eich pengliniau llac,
12:13 a sythu lwybr eich traed, fel nad oes unrhyw un, cloff yn, Efallai y crwydro ar goll, ond efallai yn lle hynny gael ei iacháu.
12:14 Pursue peace with everyone. Pursue sanctity, without which no one shall see God.
12:15 Be contemplative, lest anyone lack the grace of God, lest any root of bitterness spring up and impede you, and by it, many might be defiled,
12:16 lest any fornicator or worldly person be like Esau, pwy, for the sake of one meal, sold his birthright.
12:17 For you know that afterwards, when he desired to inherit the benediction, he was rejected. For he found no place for repentance, even though he had sought it with tears.
12:18 Ond nid ydych wedi tynnu yn agos at fynydd diriaethol, neu dân llosgi, neu corwynt, neu niwl, neu storm,
12:19 neu sain utgorn, neu lais o eiriau. Y rhai a oedd wedi profi y pethau hyn esgusodi eu hunain, rhag y Gair yn cael ei siarad â nhw.
12:20 For they could not bear what was said, ac felly, if even a beast would have touched the mountain, it would have been stoned.
12:21 And what was seen was so terrible that even Moses said: “I am terrified, ac felly, I tremble.”
12:22 Ond yr ydych wedi tynnu yn agos i fynydd Seion, ac i ddinas y Duw byw, i'r Jerwsalem nefol, ac at y cwmni o filoedd o Angels,
12:23 ac i Eglwys y cyntaf-anedig, y rhai sydd wedi cael eu arysgrif yn y nefoedd, ac i Dduw, y barnwr yr holl, ac at ysbrydoedd y cyfiawn a wnaed perffaith,
12:24 ac at Iesu, y Cyfryngwr y Testament Newydd, ac i ychydig o waed, sy'n siarad yn well na gwaed Abel.
12:25 Be careful not to reject the One who is speaking. For if those who rejected him who was speaking upon the earth were not able to escape, so much more we who might turn away from the One who is speaking to us from heaven.
12:26 Yna, his voice moved the earth. Ond yn awr, he makes a promise, gan ddweud: “There is still one more time, and then I will move, not only the earth, but also heaven itself.”
12:27 Ac felly, in saying, “There is still one more time,” he declares the transfer of the moveable things of creation, so that those things which are immoveable may remain.
12:28 Felly, in receiving an immoveable kingdom, we have grace. Felly, through grace, let us be of service, by pleasing God with fear and reverence.
12:29 For our God is a consuming fire.

Hebreaid 13

13:1 May fraternal charity remain in you.
13:2 And do not be willing to forget hospitality. For by it, certain persons, without realizing it, have received Angels as guests.
13:3 Remember those who are prisoners, just as if you were imprisoned with them, and those who endure hardships, just as if you were in their place.
13:4 May marriage be honorable in every way, and may the marriage bed be immaculate. For God will judge fornicators and adulterers.
13:5 Let your behavior be without avarice; be content with what you are offered. For he himself has said, “I will not abandon you, and I will not neglect you.”
13:6 Felly, yna, we may confidently say, “The Lord is my helper. I will not fear what man can do to me.”
13:7 Remember your leaders, who have spoken the Word of God to you, whose faith you imitate, by observing the goal of their way of life:
13:8 Iesu Grist, yesterday and today; Jesus Christ forever.
13:9 Do not be led away by changing or strange doctrines. And it is best for the heart to be sustained by grace, not by foods. For the latter have not been as useful to those who walked by them.
13:10 We have an altar: those who serve in the tabernacle have no authority to eat from it.
13:11 For the bodies of those animals whose blood is carried into the Holy of holies by the high priest, on behalf of sin, are burned outside the camp.
13:12 Oherwydd hyn, Iesu, hefyd, in order to sanctify the people by his own blood, suffered outside the gate.
13:13 Ac felly, let us go forth to him, outside the camp, bearing his reproach.
13:14 For in this place, we have no everlasting city; yn lle hynny, we seek one in the future.
13:15 Felly, trwyddo ef, let us offer the sacrifice of continual praise to God, which is the fruit of lips confessing his name.
13:16 But do not be willing to forget good works and fellowship. For God is deserving of such sacrifices.
13:17 Obey your leaders and be subject to them. For they watch over you, as if to render an account of your souls. Felly, yna, may they do this with joy, and not with grief. Fel arall, it would not be as helpful to you.
13:18 Pray for us. For we trust that we have a good conscience, being willing to conduct ourselves well in all things.
13:19 Ac yr wyf yn erfyn arnoch chi, all the more, to do this, so that I may be quickly returned to you.
13:20 Then may the God of peace, who led back from the dead that great Pastor of sheep, ein Harglwydd Iesu Grist, with the blood of the eternal testament,
13:21 equip you with all goodness, so that you may do his will. May he accomplish in you whatever is pleasing in his sight, trwy Iesu Grist, to whom is glory forever and ever. Amen.
13:22 Ac yr wyf yn erfyn arnoch chi, brodyr, that you may permit this word of consolation, especially since I have written to you with few words.
13:23 Know that our brother Timothy has been set free. If he arrives soon, then I will see you with him.
13:24 Greet all your leaders and all the saints. The brothers from Italy greet you.
13:25 Grace be with you all. Amen.