Fiangonana

Nahoana no ny Eglizy Katolika ny iray, Fiangonana marina?

Voalohany, dia Mila Dinihina: inona no ny Kristianina holazaina rehefa milaza ny iray, Fiangonana marina?

Ny endriky ny Fandresen'ny ny Fiangonana amin'ny alalan'ny Andrea de Bonaiuto da Firenze

Ny Fandresen'ny ny Fiangonana amin'ny alalan'ny Andrea Bonaiuto avy any Florence

ankapobeny, isika hoe ireo izay mino ny Trinite Masina–Andriamanitra Ray; Jesosy, ny Zanak 'Andriamanitra; ary ny Fanahy Masina–ary ny foto fa i Jesoa dia nampianatra nandritra ny fanompoany. Na izany aza tsy maintsy mitandrina, satria misy ny vondrona ny olona izay mihevitra ny tenany ho Kristianina, fa izay koa ny fandikana sy ny hevitra izay mandeha lavitra mihoatra noho ny zavatra nampianarin'i Jesosy.

Noho izany, “Ny Fiangonana” mahafaoka an'ireo izay manaraka an'i Jesosy tany am-boalohany fampianarana (ny isan-karazany diplaoma), fa izay tian'i Jesosy holazaina? Mba hamaliana io fanontaniana io, dia ilaina ny mandinika ny Sciptures.

In Matthew Filazantsaran'i (16:18) Hoy i Jesosy tamin'i Petera, "Teneniko anao, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haoriko ny fiangonako, ary ny herin 'ny helo tsy haharesy azy. "Tatỳ aoriana ao Matthew 28:20, Jesus assures His followers He would remain with them “always, ny pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao. "Toy izany koa, in John’s Gospel, Nampanantena i Jesosy fa ny Fanahy Masina dia ho amin'ny Fiangonana mandrakizay (14:16).

Misy andinin-teny maro fa ny Tompo mahakasika ny fanorenana "fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay." (Ohatra, jereo ny Bokin'i Daniela (2:44), Isaia (9:7) ary ny Filazantsaran'i Matio (13:24).)

Ho an'ireo antony, afaka matoky isika fa ny Fiangonana i Jesoa founded-ilay tokana, Fiangonana marina-has lavo na oviana na oviana ary efa nijoro hatrany avy any Saint andron'i Petera hatramin'izao, ary dia hitoetra eo "ny taranaka fara mandimby, mandrakizay doria" (tahaka ny St. Hoy i Paoly tao amin'ny Taratasy ho an'ny Efesianina 3:21).

Midika izany fa ny Fiangonana ny fampianarana, dia tafavoaka velona simba satria nomena azy avy i Kristy mihitsy no niteny hoe, "Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona " (jereo Matthew 24:35 ary ny Mpaminany Isaia 40:8).

Tao amin'ny Taratasy Voalohany ho An'i Timoty (3:15), Saint Paul goes so far as to call the Church “the pillar and bulwark of truth.” Because His Church has been professing the same doctrine for nearly 2,000 taona, misy ara-tantara tsy tapaka lalana mampifandray fiaraha-monina tany am-boalohany ny mpianatr'i Jesosy ho amin'ny vanim-potoana tena. Noho izany, tsy maintsy ho azo atao ny mamantatra ny fampianarana ny iray amin'ireo Kristianina ankehitriny vatana indray amin'ny alalan'ny fotoana ny andron 'ny Apôstôly.

fifandimbiasana maha-apôstôly

Ny rehetra amin'izao andro izao ny maro sy vondrom-piarahamonina Kristianina isan-karazany, ihany ny Fiangonana Katolika dia afaka hanamarina ny filazana ny maha-azo itokiana ny alalan ' fifandimbiasana maha-apôstôly, na ny nitsaharan'ny tsipika ny eveka izay nanatontosa tamim-pahatokiana ny Apôstôly 'fampianarana hatramin'ny taonjato voalohany ka mandraka androany. Io fahamarinana dia tohanan'ny ny vatana ny Fivavahana Kristianina fahiny asa soratra ara-tantara-ny asa soratry ny Rain'ny Eglizy fa–izay manomboka amin'ny taratasy ahitana ny olona izay nianatra ny finoana mivantana avy amin'ny Apostoly. Ireo asa soratra ireo mora azo jerena amin'ny aterineto na amin'ny tsara na fivarotam-boky famakiam-boky.

Non-Katolika matetika mandà ny filàna ny manam-pahefana, fampianarana Fiangonana, ary amin'ny ankapobeny mijery ny Baiboly ho toy ny loharanom-pahamarinana irery, ny finoana ny Baiboly, mba ho tena interpretive.

Mampihomehy, fa ny hevitra dia nolavin'ny Soratra Masina, mihitsy. jereo ny Saint Petera Faharoa Letter (1:20-21).

Koa, izany no hampihena ny zava-misy fa misy maro ny "Baiboly ihany" sekta izay ifotony tsy mitovy hevitra momba ny fampianaran'ny Baiboly! Raha nitenenan'ny olona iray ny fampianaran'i Kristy dia hadisoana (ary satria ny heviny ny olona, hanjary) Fiangonana ara-tantara dia asa soratra no sarobidy ny hahatakatra ny fomba izay ny apôstôly sy ny dimbin'izy adika Soratra Masina sy niaina ny Finoana.

Sary avy amin'ny Fiainan'ny Saint Stephen: Fanendrena sy fanomezana fiantrana avy Fra Angelico ampian'ny Benozzo Gozzoli

Life of Saint Stephen: Fanendrena sy fanomezana fiantrana avy Fra Angelico ampian'ny Benozzo Gozzoli

Ireo asa soratr 'ireo Rain'ny Eglizy tany am-boalohany mafy mampiseho ny Eglizy Katolika ny fitohizan'ny fampianarana, izay efa foana na dia eo aza ny fahotana sy ny fahadisoana olombelona, fanenjehana, ary ny ara-kolontsaina fanerena izay mety ho nahatonga ny fikambanana tsotra mba handao ny fitsipika fototry ela. Nilaza izy teo ny fitohizan'ny ny Eglizy Katolika (ary indrindra ny Fiangonan'i Roma) tamin'ny taonjato faharoa, Saint Irenaeus of Lyons called her “the greatest and most ancient Church known to all” in Manohitra ny Fivadiham-pinoana 3:3:2.

Mariho fa isan-karazany ny teoria no concocted nandritra ny taona maro teo amin'ny ampahany ny mpanohitra ny Fiangonana mba miezaka manazava ny niaviany, na hanazava izany izy Mety misy hoe. Ny tena mahazatra toy izany teoria alleges Katolika nisehoanareo tao an-tamin'ny taonjato fahefatra, manodidina ny fotoana ny Emperora Constantin Lehibe ara-dalàna ny Fivavahana Kristianina nanerana ny Fanjakana Romanina. Ity kevitra mihazona fa ny ampahany lehibe ny Kristianina tatỳ aoriana Fiangonana lasa ratsy ny mpanompo sampy noho ny fitaoman lehibe firohotry ny olona niova fo. Mazava ho azy, ny hay resena io vato misakana ho teoria dia ny fisian'ny pampianarana katôlika ao amin'ny Fiangonana asa soratra izay predate Constantin, ary ny ara-tantara asa soratry ny Rain'ny Eglizy fa mampiseho izany amin'ny fomba mahery vaika.

Sary ny Life of Saint Stephen: Fandroahana sy ny fitoraham-bato ny Fra Angelico ampian'ny Benozzo Gozzoli

Life of Saint Stephen: Fandroahana sy ny fitoraham-bato ny Fra Angelico ampian'ny Benozzo Gozzoli

Ny miharihary katôlika ny Fivavahana Kristianina fahiny dia tsy azo lavina mpanoratra.

Diniho, ohatra, Saint Ignace d'Antioche, izay maty manodidina ny taona 107. Ignace dia mpianatra ny Apôstôly Petera sy Jaona ary nampiasa ny Eokaristia ny Fiangonana fampianarana mba hiadiana amin'ny mpivadi-pinoana, izay nandà ny Fahatongavana ho nofo.

Manana ny fanavahana ny maha-mpanoratra voalohany ao amin'ny firaketana an-tsoratra ny fampiasana ny teny hoe "katôlika" ho toy ny anarana ho an'ny Fiangonana. "Na aiza na aiza ny eveka hita, Aoka ny olona ho any,"Hoy izy nanoratra; "Tahaka na aiza na aiza i Jesoa Kristy no, misy ny Eglizy Katolika. "

toa fifanandrifian-javatra, Antiokia, Ignace 'episkopà, mitranga ihany koa mba ho ny toerana izay ny mpanara-dia an'i Kristy no voalohany nantsoina hoe "Kristianina" (jereo ny Asan'ny Apôstôly 11:26).

Sary avy amin'ny fitsaohana ny Trinite Masina amin'ny alalan'ny Albrecht Dürer

Fitsaohana ny Trinite Masina amin'ny alalan'ny Albrecht Dürer

Ny voalohany tsoratra fampiasana ny teny hoe "Andriamanitra telo izay iray" dia avy Antiokia, koa. Niseho tao amin'ny taratasy iray hafa eveka, Saint Teofilo, in ny 181 (jereo To Autolycus 2:15), Saint Irénée nanoratra, "Raha ny Tompo no hafa noho ny Ray, Ahoana no afaka mandia hitondra mofo, izay avy amin'ny zavaboary ihany ho antsika manokana, sy manaiky izany mba ho ny Vatana, ary manamafy fa ny pentimpentina eo amin'ny ny kapoaka ity no ny ?" (jereo fitokoana 4:33:2).1

Noho izany, ahoana no hampihavana ny tsinontsinona ny hafa fa ny Fiangonan'i Roma amin'ny Ignace 'fahalalana ny Lohany? Ary niantso azy "ny Fiangonana izay mihazona ny fiadidian'ny ao amin'ny toerana ao amin'ny firenena ny Romanina ...;"Ary nanohy hoe, "Efa nialona tsy misy olona, nefa ny sasany kosa efa nampianatra. Tiako ihany fa izay efa voasoratra ao amin'ny torolalana mba hitoetra manan-kery " (Romans, Address; 3:1).

Irénée voatanisa ny Eveka an'i Roma nidina ny fotoana, fanehoan-kevitra, "Izany lamina, sy ny fampianaran'ny apostoly nampitaina ao amin'ny Fiangonana, ny fitoriana ny fahamarinana nidina any aminay " (jereo fitokoana 3:3:3).

Mety hisy ho raiki-tahotra ny Ignace 'miresaka an'i Maria fotopampianarana ao amin' ny fofonaina tahaka ny Fanomboana? "Ny virjiny an'i Maria,"Hoy izy nanoratra, "Ny miteraka, ary koa ny fahafatesan 'ny Tompo, dia niafina ny andrianan'izao tontolo izao:Hisy zava-miafina mafy nanambara, fa niasa tao amin'ny fahanginana 'Andriamanitra " (jereo Ephesians 19:1).

Toy izany koa, izy nanoratra, "Mary, voafofo ho vadin'olona ny olona, ​​nefa na izany aza mbola virjiny, raha mankatò, natao ny antony mahatonga ny famonjena ho an'ny tenany sy ho an'ny olombelona rehetra. ... Noho izany, ny fatotra ny tsy nankatò an'i Eva dia hovahana noho ny fankatoavana an'i Maria " (see Heresies 3:22:4).

ankehitriny, inona no Katolika sy ny tsy Katolika hoe ny olona iray, izay nijery ny Eokaristia ho toy ny nofo Kristy, nidera ny Fiangonan'i Roma noho ny fampianarana ambony, ary hajaina ny zava-miafina izay Maria virjiny?

Nahoana no tokony hanatsoaka hevitra iray na inona na inona fomba hafa momba ny lehilahy sy ny mitovy mpiara-belona taminy izay nolazainy sy nataony toy izany sivy ambin'ny folo taonjato maro lasa izay?

  1. Irénée’ teacher was Saint Polycarp, who was also a disciple of John’s.