Paul's Letter to the Ephesians

Efesiërs 1

1:1 Paul, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan al die heiliges wat in Éfese is, en die gelowiges in Christus Jesus.
1:2 Genade en vrede vir u van God die Vader, en van die Here Jesus Christus.
1:3 Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus,
1:4 net soos hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, sodat ons heilig en onberispelik in sy oë sou wees, in die liefde.
1:5 Hy het ons voorbeskik het om ons as sy kinders aangeneem, deur Jesus Christus, in homself, volgens die doel van sy wil,
1:6 vir die lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begaafde in sy geliefde Seun.
1:7 In hom, het ons die verlossing deur sy bloed: die vergewing van sondes in ooreenstemming met die rykdom van sy genade,
1:8 wat is oorvloedige in ons, met alle wysheid en verstand.
1:9 So het hy bekend maak aan ons die verborgenheid van sy wil, wat hy dan gestel in Christus, op 'n wyse welbehaaglik by hom,
1:10 in die bedeling van die volheid van die tyd, ten einde te hernu in Christus alles wat deur Hom bestaan ​​in die hemel en op die aarde.
1:11 In hom, Ook ons ​​is geroep om ons deel, nadat voorbeskik in ooreenstemming met die plan van die Een wat alles tot stand deur die raad van sy wil.
1:12 So kan ons, tot lof van sy heerlikheid, Ons wat vooraf in Christus gehoop het.
1:13 In hom, jy ook, nadat jy gehoor en geglo het dat die Woord van die waarheid, wat is die evangelie van julle redding, verseël is met die Heilige Gees van die belofte.
1:14 Hy is die belofte van ons erfenis, vir die verkryging van verlossing, tot lof van sy heerlikheid.
1:15 As gevolg van hierdie, en die gehoor van jou geloof in die Here Jesus, en van julle liefde tot al die heiliges--,
1:16 Ek het nie opgehou dank vir jou, roep jou na vore in my gebede,
1:17 sodat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, kan 'n gees van wysheid en openbaring aan jou te gee, in kennis van Hom.
1:18 Mag die oë van jou hart verlig, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping, en die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel van die heiliges,
1:19 en die vernaamste omvang van sy grond in die rigting van ons, teenoor ons wat in ooreenstemming glo met die werk van sy kragtige grond,
1:20 wat Hy gewerk het in Christus, die verhoging van hom uit die dood en die vestiging van hom aan sy regterhand in die hemele,
1:21 bo alle owerheid en mag en hoofde en heerskappy, en bo elke naam wat gegee word, nie alleen in hierdie wêreld, maar selfs in die toekoms ouderdom.
1:22 En hy het alles onderwerp onder sy voete, en hy het hom die hoof oor die hele Kerk gemaak,
1:23 wat sy liggaam is en wat is die volheid van Hom wat alles tot stand in almal.

Efesiërs 2

2:1 En jy was eens dood was deur die misdade en oortredings,
2:2 waarin jy het in die verlede, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van hierdie lug, die gees wat nou in die kinders van wantroue.
2:3 En ons ook almal vertroud in hierdie dinge, in die verlede, deur die begeertes van ons vlees, waarnemende volgens die wil van die vlees en volgens ons eie gedagtes. En so was ons ook, deur die natuur, seuns van die toorn, selfs soos die ander.
2:4 tog, God, wat ryk is in barmhartigheid, ter wille van sy baie groot liefde waarmee Hy ons liefgehad het,
2:5 ook toe ons dood was in ons sonde, het ons saam aangevul in Christus, deur wie se genade is julle gered.
2:6 En hy het ons saam opgewek, en hy het veroorsaak dat ons saam gaan sit in die hemele, in Christus Jesus,
2:7 sodat hy kan wys, Hy in die eeue wat binnekort kom, die oorvloedige rykdom van sy genade, deur sy goedheid oor ons in Christus Jesus.
2:8 Want uit genade, is julle gered, deur die geloof. En dit is nie uit julleself, want dit is 'n gawe van God.
2:9 En dit is nie uit die werke, sodat niemand kan roem.
2:10 Want ons is sy handewerk, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het en waarin ons moet trek.
2:11 As gevolg van hierdie, be mindful that, in die verlede, you were Gentiles in the flesh, and that you were called uncircumcised by those who are called circumcised in the flesh, something done by man,
2:12 en dat jy, in daardie tyd, sonder Christus, wat vreemd aan die leefwyse van Israel, om besoekers aan die testament, sonder hoop op die belofte, en dat sonder God in die wêreld.
2:13 Maar nou, in Christus Jesus, jy, wat in tye was verlede ver, was, naby gekom deur die bloed van Christus.
2:14 Want Hy is ons vrede. Hy het toe die twee in een, deur die ontbinding van die intermediêre muur van skeiding, van die opposisie, deur sy vlees,
2:15 leegmaak die wet van gebooie wat deur dekreet, sodat hy kan aansluit hierdie twee, in homself, tot een nuwe mens, deur vrede te maak
2:16 en versoening beide aan God, in een liggaam, deur die kruis, vernietig die opposisie in homself.
2:17 En op sy aankoms, Hy geëvangeliseerde vrede vir julle wat ver, en vrede vir die wat naby was.
2:18 Want in Hom, ons albei die toegang, in die een Gees, aan die Vader.
2:19 Nou, dus, jy is nie meer besoekers en nuwe aankomelinge. Plaas, jy is burgers onder die heiliges in die huishouding van God,
2:20 nadat gebou op die fondament van die apostels en die profete, met Jesus Christus homself as die vernaamste hoeksteen.
2:21 In hom, alles wat is gebou word saamgevoeg, opstaan ​​tot 'n heilige tempel in die Here.
2:22 In hom, jy het ook saam is gebou in 'n woning van God in die Gees.

Efesiërs 3

3:1 Vanweë hierdie genade, Ek, Paul, am a prisoner of Jesus Christ, for the sake of you Gentiles.
3:2 nou beslis, jy gehoor het van die bediening van die genade van God, wat is aan my gegee onder julle:
3:3 dat, deur middel van 'n openbaring, die geheim is bekend vir my gemaak, net soos ek hierbo geskryf het in 'n paar woorde.
3:4 Tog, deur die lees van hierdie noue, jy dalk in staat wees om my verstand te verstaan ​​in die verborgenheid van Christus.
3:5 In ander geslagte, dit was onbekend aan die mensekinders, selfs as dit is nou aan die lig gebring om sy heilige apostels en profete in die Gees,
3:6 sodat die nasies sou word mede-erfgename, en van die liggaam, en vennote saam, deur sy belofte in Christus, deur die Evangelie.
3:7 Van hierdie Evangelie, Ek is 'n dienaar geword, volgens die gawe van die genade van God, wat is aan my gegee deur middel van die werking van sy grond.
3:8 Alhoewel ek self die geringste van al die heiliges, Ek is hierdie genade gegee om: om te evangeliseer onder die heidene die onnaspeurlike rykdom van Christus,
3:9 en vir almal verlig met betrekking tot die bediening van die raaisel, versteek voordat die ouderdomme in God wat alles geskape het,
3:10 sodat die menigvuldige wysheid van God bekend aan die owerhede en magte in die hemele kan word, deur die Kerk,
3:11 volgens wat tydlose doel, wat hy gevorm het in Christus Jesus, onse Here.
3:12 In Hom vertrou ons, en so het ons nader met vertroue, deur sy geloof.
3:13 As gevolg van hierdie, I ask you not to be weakened by my tribulations on your behalf; for this is your glory.
3:14 Vanweë hierdie genade, Ek buig my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,
3:15 uit wie die hele vaderskap in die hemel en op die aarde sy naam.
3:16 En ek vra hom toe te staan ​​aan u hoofde word versterk deur sy Gees, in ooreenstemming met die rykdom van sy heerlikheid, in die innerlike mens,
3:17 sodat Christus in julle harte kan woon deur 'n geloof gewortel in, en wat gebaseer is op, liefdadigheid.
3:18 So kan jy in staat wees om te omhels, met al die heiliges, Wat is die breedte en lengte en diepte en hoogte
3:19 van die liefde van Christus, en selfs in staat wees om te weet dat wat alle kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.
3:20 Aan Hom dan wat magtig is om alles te doen, oorvloed as wat ons ooit kon vra of verstaan, deur middel van die grond wat aan die werk is in ons:
3:21 aan Hom die heerlikheid, in die gemeente in Christus Jesus, in al die geslagte, vir ewig en altyd. Amen.

Efesiërs 4

4:1 En so, as 'n gevangene in die Here, Ek smeek jou om te loop op 'n wyse waardig die roeping waartoe julle geroep is:
4:2 met alle nederigheid en sagmoedigheid, met geduld, ondersteun mekaar in liefde.
4:3 Angstig om die eenheid van die Gees in die bande van vrede te bewaar.
4:4 Een liggaam en een Gees: Om dit te doen is geroep deur die een hoop van julle roeping:
4:5 een Here, een geloof, een doop,
4:6 een God en Vader van almal, wat oor alles, en deur almal, en in ons almal.
4:7 Nog elkeen van ons is daar is die genade gegee volgens die toegekende Christus maatstaf.
4:8 As gevolg van hierdie, sê hy: "Ascending op 'n hoë, hy het homself gevange ballingskap; Hy gawes aan die mense. "
4:9 Nou dat hy opgevaar, wat oorbly, behalwe vir hom ook afstam, eerste in die onderste dele van die aarde?
4:10 Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles kan vervul.
4:11 En dieselfde een toegestaan ​​dat sommige Apostels sou wees, en 'n paar Profete, nog werklik ander evangeliste, en ander as herders en leraars,
4:12 ter wille van die volmaaktheid van die heiliges, deur die werk van die bediening, in die opbou van die liggaam van Christus,
4:13 totdat ons almal kom in die eenheid van die geloof en in die kennis van die Seun van God, as 'n volmaakte man, in die mate van die ouderdom van die volle grootte van Christus.
4:14 So kan ons dan nie meer klein kindertjies, versteur en word deur elke wind van lering, deur die ongeregtigheid van die mense, en deur die listigheid wat vir fout mislei.
4:15 Plaas, waarnemende volgens waarheid in liefde, Ons moet toeneem in alles, in Hom wat die Hoof is, Christus self.
4:16 Want in Hom, die hele liggaam is nou saamgevoeg, deur elke onderliggende gesamentlike, deur die funksie toegeken aan elke deel, bring verbetering van die liggaam, teenoor sy stigting in liefdadigheid.
4:17 En so, I say this, and I testify in the Lord: that from now on you should walk, not as the Gentiles also walk, in the vanity of their mind,
4:18 having their intellect obscured, being alienated from the life of God, through the ignorance that is within them, because of the blindness of their hearts.
4:19 Such as these, despairing, have given themselves over to sexual immorality, carrying out every impurity with rapacity.
4:20 But this is not what you have learned in Christ.
4:21 Vir beslis, you have listened to him, and you have been instructed in him, according to the truth that is in Jesus:
4:22 to set aside your earlier behavior, the former man, who was corrupted, by means of desire, unto error,
4:23 and so be renewed in the spirit of your mind,
4:24 and so put on the new man, wat, in ooreenstemming met God, is created in justice and in the holiness of truth.
4:25 As gevolg van hierdie, setting aside lying, speak the truth, elkeen met sy naaste. For we are all part of one another.
4:26 “Be angry, but do not be willing to sin.” Do not let the sun set over your anger.
4:27 Provide no place for the devil.
4:28 Whoever was stealing, let him now not steal, but rather let him labor, working with his hands, doing what is good, so that he may have something to distribute to those who suffer need.
4:29 Let no evil words proceed from your mouth, but only what is good, toward the edification of faith, so as to bestow grace upon those who listen.
4:30 En moenie bereid is om die Heilige Gees van God bedroef wees, in wie julle verseël is, tot die dag van verlossing.
4:31 Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.
4:32 En wees vriendelik en barmhartig teenoor mekaar, vergewe mekaar, net soos God jou vergewe het in Christus.

Efesiërs 5

5:1 Daarom, as mees geliefde seuns, wees navolgers van God.
5:2 En wandel in liefde, soos Christus ons liefgehad het ook oorgegee Homself vir ons, as 'n spysoffer en offer aan God, met 'n geur van soet.
5:3 Maar laat nie enige vorm van hoerery, of onsuiwerheid, of afgesny soveel as genoem word onder julle, net so is waardig is van die heiliges,
5:4 of enige onsedelike, of dwase, of beledigende praat, want dit is sonder doel; maar in plaas daarvan, dank.
5:5 Vir ken en verstaan ​​hierdie: niemand wat 'n hoereerder, of wellustige, of rowers (want dit is 'n soort van diens aan afgode) hou 'n erfenis in die koninkryk van Christus en van God.
5:6 Laat niemand mislei jy met leë woorde. Vir want daardeur, die toorn van God gestuur na die kinders van ongeloof.
5:7 Daarom, nie kies om deelnemers met hulle geword.
5:8 Vir jou was duisternis, in die verlede, maar nou is julle lig, in die Here. So dan, wandel soos kinders van die lig.
5:9 Want die vrug van die Gees bestaan ​​in alle goedheid en geregtigheid en waarheid,
5:10 bevestig wat welbehaaglik vir God.
5:11 En so, hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis, maar in plaas daarvan, weerlê hulle.
5:12 Vir die dinge wat deur hulle gedoen word in die geheim is 'n skande, selfs om te noem.
5:13 Maar al die dinge wat betwis word, word openbaar deur die lig gemaak. Vir alles wat openbaar word, is lig.
5:14 As gevolg van hierdie, daar word gesê: "Jy wat slaap: ontwaak, en opstaan ​​uit die dood, en so sal die Christus verlig jou. "
5:15 En so, broers, see to it that you walk cautiously, not like the foolish,
5:16 but like the wise: atoning for this age, because this is an evil time.
5:17 Om hierdie rede, do not choose to be imprudent. Plaas, understand what is the will of God.
5:18 And do not choose to be inebriated by wine, for this is self-indulgence. Plaas, be filled with the Holy Spirit,
5:19 speaking among yourselves in psalms and hymns and spiritual canticles, singing and reciting psalms to the Lord in your hearts,
5:20 giving thanks always for everything, in the name of our Lord Jesus Christ, to God the Father.
5:21 Onderhewig aan mekaar in die vrees van God.
5:22 Vroue moet onderdanig aan hulle mans wees, soos vir die Here.
5:23 Want die man is die hoof van die vrou, net soos Christus ook Hoof is van die Kerk. Hy is die Verlosser van die liggaam.
5:24 Daarom, Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so ook moet die vroue dit ook onderhewig aan hul eie mans in alles.
5:25 Manne, lief vir julle vrouens, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself oorgegee vir haar,
5:26 sodat hy haar kan heilig, was haar skoon deur water en die Woord van die lewe,
5:27 sodat hy haar kan bied om homself as 'n heerlike Kerk, sonder enige vlek of rimpel of iets dergeliks, sodat sy sou wees heilig en onberispelik.
5:28 So, te, mans moet liefhê hul vroue soos hul eie liggame. Wie is lief vir sy vrou liefhet, het homself.
5:29 Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat, maar in plaas daarvan voed hy en koester dit, soos die Here ook vir die Kerk.
5:30 Want ons is 'n deel van sy liggaam, van sy vlees en van sy bene.
5:31 "Vir hierdie rede, 'n mens sal agterlaat sy vader en moeder, en hy sal klou aan sy vrou; en hulle twee sal wees as een vlees. "
5:32 Dit is 'n groot Sakrament. En ek praat in Christus en in die Kerk.
5:33 Tog werklik, elkeen van julle moet sy eie vrou liefhê net soos homself. En 'n vrou moet haar man vrees.

Efesiërs 6

6:1 kinders, obey your parents in the Lord, for this is just.
6:2 Eer jou vader en jou moeder. This is the first commandment with a promise:
6:3 sodat dit goed kan gaan met jou, and so that you may have a long life upon the earth.
6:4 En jy, fathers, do not provoke your children to anger, but educate them with the discipline and correction of the Lord.
6:5 Servants, be obedient to your lords according to the flesh, with fear and trembling, in the simplicity of your heart, as to Christ.
6:6 Do not serve only when seen, as if to please men, but act as servants of Christ, doing the will of God from the heart.
6:7 Serve with good will, soos vir die Here, and not to men.
6:8 For you know that whatever good each one will do, the same will he receive from the Lord, whether he is servant or free.
6:9 En jy, lords, act similarly toward them, setting aside threats, knowing that the Lord of both you and them is in heaven. For with him there is no favoritism toward anyone.
6:10 Met betrekking tot die res, broers, versterk in die Here, deur die krag van sy grond.
6:11 Beklee word met die wapenrusting van God, sodat jy kan bly teen die verraad van die duiwel.
6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die owerhede en magte, teen die direkteure van die wêreld van die duisternis, teen die geeste van boosheid in hoë plekke.
6:13 As gevolg van hierdie, neem die wapenrusting van God, sodat jy in staat kan wees om die dag van onheil weerstaan ​​en bly volmaak in alle dinge.
6:14 Daarom, staan ​​vas, nadat omgord jou heupe met die waarheid, en nadat hy hom beklee met die borswapen van die geregtigheid,
6:15 en met voete wat reeds as skoene aan die voorbereiding van die evangelie van vrede.
6:16 In alles, neem die skild van die geloof, waarmee jy kan in staat wees om al die vurige pyle van die mees bose te blus.
6:17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees (wat is die Woord van God).
6:18 Deur elke soort van gebed en smeking, bid ten alle tye in die Gees, en so waaksaam met allerhande ernstige smeking, vir al die heiliges,
6:19 en ook vir my, sodat woorde kan gegee word aan my, as ek my mond oopmaak met geloof bekend te maak die verborgenheid van die evangelie,
6:20 in so 'n wyse dat ek kan waag om presies te praat as ek dit behoort te spreek. Want ek optree as 'n gesant is in kettings vir die Evangelie.
6:21 Nou, so that you also may know the things that concern me and what I am doing, Tychicus, a most beloved brother and a faithful minister in the Lord, will make known everything to you.
6:22 I have sent him to you for this very reason, so that you may know the things that concern us, and so that he may console your hearts.
6:23 Peace to the brothers, and charity with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
6:24 May grace be with all those who love our Lord Jesus Christ, unto incorruption. Amen.