CH 15 Matthew

Matthew 15

15:1 Then the scribes and the Pharisees came to him from Jerusalem, sê:
15:2 “Why do your disciples transgress the tradition of the elders? For they do not wash their hands when they eat bread.”
15:3 But responding, Hy sê vir hulle: “And why do you transgress the commandment of God for the sake of your tradition? For God said:
15:4 ‘Honor your father and mother,En, ‘Whoever will have cursed father or mother shall die a death.’
15:5 Maar jy sê: ‘If anyone will have said to father or mother, “It is dedicated, so that whatever is from me will benefit you,"
15:6 then he shall not honor his father or his mother.’ So have you nullified the commandment of God, for the sake of your tradition.
15:7 Hypocrites! How well did Isaiah prophesy about you, sê:
15:8 Hierdie volk eer My met die lippe, maar hulle hart is ver van My af.
15:9 For in vain do they worship me, teaching the doctrines and commandments of men.’ ”
15:10 And having called the multitudes to him, Hy sê vir hulle: “Listen and understand.
15:11 A man is not defiled by what enters into the mouth, but by what proceeds from the mouth. This is what defiles a man.”
15:12 Then his disciples drew near and said to him, “Do you know that the Pharisees, upon hearing this word, were offended?"
15:13 But in response he said: “Every plant which has not been planted by my heavenly Father shall be uprooted.
15:14 Leave them alone. They are blind, and they lead the blind. But if the blind are in charge of the blind, both will fall into the pit.”
15:15 En reageer, Petrus sê vir Hom, “Explain this parable to us.”
15:16 Maar hy het gesê: “Are you, selfs nou, without understanding?
15:17 Do you not understand that everything that enters into the mouth goes into the gut, and is cast into the sewer?
15:18 But what proceeds from the mouth, goes forth from the heart, and those are the things that defile a man.
15:19 For from the heart go out evil thoughts, moorde, egbreuk, hoererye, diefstalle, false testimonies, blasphemies.
15:20 These are the things that defile a man. But to eat without washing hands does not defile a man.”
15:21 En vertrek van daar af, Jesus hom in die gebiede van Tirus en Sidon.
15:22 En kyk, 'n vrou van Kanaän, gaan uit daardie dele, uitgeroep, en vir hom gesê: "Neem my barmhartig, Here, Seun van Dawid. My dogter is erg getref deur 'n demoon. "
15:23 Hy het nie 'n woord gesê om haar. En sy dissipels, nader, versoekskrif hom, sê: "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. "
15:24 En reageer, Hy het gesê, "Ek is net gestuur na die skape wat weg van die huis van Israel het geval."
15:25 Maar sy genader en geliefd hom, sê, "Here, help my."
15:26 En reageer, Hy het gesê, "Dit is nie goed om die brood van die kinders te neem en gooi dit na die honde."
15:27 Maar sy het gesê, "Ja, Here, maar die jong honde ook eet van die krummels wat van die tafel van hulle base afval. "
15:28 Toe Jesus, reageer, sê vir haar:: "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou gedoen net soos jy wil. "En haar dogter het gesond geword van daardie uur af.
15:29 En toe Jesus daarvandaan het geslaag, hy aankom langs die see van Galiléa. En stygende op 'n berg, hy het daar gaan sit.
15:30 En groot menigtes het by hom gekom, met met hulle die stom, die blinde, die lam, gestremdes, en vele ander. En hulle het hulle aan sy voete neer, en hy het hulle genees,
15:31 soveel so dat die skare gewonder, sien dat stommes praat, die kreupeles loop, blindes sien. En hulle groot gehou die God van Israel.
15:32 En Jesus, saam roep sy dissipels, gesê: "Ek voel innig jammer vir die skare, want hulle het volhard met my, nou vir drie dae, en hulle het niks om te eet nie. En ek is nie bereid om hulle te ontslaan, vas, sodat hulle nie moedeloos word nie langs die pad. "
15:33 En die dissipels het vir hom gesê: "Van waar, dan, in die woestyn, sou ons genoeg brood so bevredig 'n groot menigte verkry?"
15:34 En Jesus sê vir hulle, "Hoeveel brode het jy?"Maar hulle het gesê, "Sewe, en 'n paar vissies. "
15:35 En hy opdrag gegee aan die skare om op die grond gaan sit.
15:36 En die neem van die sewe brode en die visse, en dank, Hy breek dit en gee dit aan sy dissipels, en die dissipels aan die mense gegee.
15:37 En hulle het almal geëet en versadig. En, van wat oor was van die fragmente, hulle het sewe mandjies vol.
15:38 But those who ate were four thousand men, plus children and women.
15:39 And having dismissed the crowd, he climbed into a boat. And he went into the coastal region of Magadan.