Brief van Judas

Judas 1

1:1 Judas, 'n dienaar van Jesus Christus, en broer van Jakobus, aan diegene wat geliefdes in God die Vader, en wat bewaak en genoem in Jesus Christus:
1:2 Mei genade, en vrede, en liefde vervul in jou.
1:3 Mees geliefde, neem al sorg vir jou om te skryf oor jou gemeenskaplike saligheid, Ek het gevind dat dit nodig is om te skryf aan julle om julle smeek om kragtig te stry vir die geloof wat af een keer oorhandig aan die heiliges.
1:4 Want sekere mense ingegaan ongesiens, wat geskryf is van vooraf vir hierdie oordeel: oortreders persone wat die transformasie van die genade van onse God verander in selfbevrediging, en hulle wat ontken beide die alleenheerser en onse Here Jesus Christus.
1:5 So ek wil julle waarsku. Diegene wat eens geweet alles wat Jesus gedoen het, in die mense spaar van die land van Egipte, daarna vergaan, want hulle het nie geglo.
1:6 En werklik, die Engele, wat nie hou by hul eerste plek, maar in plaas verlaat hul eie vestigingen, Hy het voorbehou met ewige boeie onder die duisternis, tot by die groot dag van oordeel.
1:7 En ook Sodom en Gomorra, en die aangrensende stede, op soortgelyke wyse, nadat hulle oorgegee aan hoerery en die voortsetting van ander vlees, is 'n voorbeeld gestel, terwyl hulle die straf van die ewige vuur.
1:8 Net so ook, hierdie kinders beslis verontreinig die vlees, en hulle verag behoorlike magtiging, en hulle laster teen majesteit.
1:9 Wanneer Michael die aartsengel, om met die duiwel, aangevoer oor die liggaam van Moses, Hy kon dit nie waag 'n oordeel van lastering teen hom te bring, so in plaas het hy gesê: "Die Here beveel jy."
1:10 Maar hierdie manne beslis laster teen alles wat hulle nie verstaan ​​nie. En tog, wat hulle, soos stom diere, weet van die natuur, in hierdie dinge wat hulle is korrup.
1:11 Wee hulle! Want hulle het gegaan na die weg van Kain, en hulle het uitgestort die verleiding van Bíleam vir wins, en hulle het omgekom in die opstand van Korag.
1:12 Hierdie mense is besoedel binne hul feeste, geniet hulself en hulleself voer sonder vrees; waterlose wolke, wat oor is geteister deur winde; herfs bome, onvrugbaar, twee maal gestorwe, ontwortel;
1:13 woeste golwe van die see, skuim uit hul eie verwarring; dwaalsterre, vir wie die warrelwind van duisternis vir ewig bewaar word!
1:14 En oor hierdie, Enoch, die sewende van Adam af, ook geprofeteer, sê: "Kyk, die Here is wat aankom met duisende van sy gunsgenote,
1:15 om gerig te hou teen almal, en om al die oortreders op grond van al die werke van hulle goddeloosheid berispe, waardeur hulle goddelooslik opgetree, en aangaande die hele harde dinge wat oortreders sondaars teen God gespreek. "
1:16 Hierdie mense kla murmureerders, loop volgens hulle eie begeertes. En hulle mond spreek arrogansie, bewonder persone ter wille van wins.
1:17 Maar jy, mees geliefde, wees bewus van die woorde wat reeds voorspel deur die apostels van onse Here Jesus Christus,
1:18 wat vir julle verklaar dat, in die eindtyd, daar sal spotters kom, loop volgens hulle eie begeertes, in impieties.
1:19 Dit is hulle wat hulself skei; hulle is diere, nie met die Gees.
1:20 Maar jy, mees geliefde, is moet julleself opbou deur jul allerheiligste geloof, bid in die Heilige Gees,
1:21 hou julle in die liefde van God, en vooruit op die genade van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe.
1:22 so seker, bestraf dit, nadat hulle geoordeel.
1:23 Tog werklik, red hulle, gryp hulle uit die vuur. Verander en My ontferm oor ander: in vrees, haat selfs dit wat van die vlees, die besoedel kleed.
1:24 Toe, aan Hom wat die mag het om jou vry te hou van die sonde en om jou aan te bied, onberispelike, met gejubel, voor die aangesig van sy heerlikheid by die koms van onse Here Jesus Christus,
1:25 aan die alleenwyse God, ons Verlosser, deur Jesus Christus, onse Here: aan Hom die heerlikheid en glorie, krag en mag, voor alle ouderdomme, en nou, en in elke ouderdom, vir ewig. Amen.