Ch 10 Mato

Mato 10

10:1 Pasišaukęs dvylika savo mokinių kartu, Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, mesti juos ir išgydyti kiekvieną ligos ir kiekvieną negalioje.
10:2 Now the names of the twelve Apostles are these: the First, Simonas, who is called Peter, ir jo brolis Andriejus,
10:3 Zebediejaus sūnus Jokūbas, and John his brother, Pilypą ir Baltramiejų, Thomas and Matthew the tax collector, and James of Alphaeus, and Thaddaeus,
10:4 Simon the Canaanite, ir Judą Iskarijotą, who also betrayed him.
10:5 Jėzus išsiuntė šiuos dvylika, nurodydamas juos, posakis: "Negalima keliauti pagonių būdu, ir nerašykite į samariečių miestą,
10:6 bet vietoj eiti į avių kurie nukrito nuo Izraelio.
10:7 Ir išeinant, pamokslauti, posakis: "Su dangaus karalystės parengė arti."
10:8 Cure silpnuosius, prikelkite mirusius, išvalyti raupsuotus, išvarau demonus. Gavote laisvai, todėl suteikti laisvai.
10:9 Do not choose to possess gold, nor silver, nor money in your belts,
10:10 nor provisions for the journey, nor two tunics, nei batai, nor a staff. For the laborer deserves his portion.
10:11 Dabar, into whatever city or town you will enter, inquire as to who is worthy within it. And stay there until you depart.
10:12 Tuomet, when you enter into the house, greet it, posakis, "Ramybė šiems namams".
10:13 Ir jeigu, išties, that house is worthy, your peace will rest upon it. But if it is not worthy, your peace will return to you.
10:14 And whoever has neither received you, nor listened to your words, departing from that house or city, shake off the dust from your feet.
10:15 Amen sakau jums:, it will be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment, than for that city.
10:16 Štai, I am sending you like sheep in the midst of wolves. Taigi, be as prudent as serpents and as simple as doves.
10:17 Bet saugokitės vyrų. Jie bus perduoti tave į tarybų, ir jie bus nuplakti jums jų sinagogose.
10:18 Ir jūs vadovauja prieš abiejų valdovų ir karalių manęs, kaip atnašą jiems paliudyti ir pagonims.
10:19 Bet kai jie ranka tave, nesirinkite galvoti apie tai, kaip ir ką kalbėti. Už ką kalbėti, turi būti duota tą valandą.
10:20 Nes tai ne jūs, kurie bus kalbėti, o jūsų Tėvo Dvasia, kurie kalbės jumyse.
10:21 Ir brolis bus perduoti brolio mirties, ir tėvas bus perduoti sūnų. Ir vaikai sukils prieš gimdytojus ir pareikšti apie jų mirties.
10:22 Ir jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas bus atkakliai, net iki galo, tas pats bus išgelbėtas.
10:23 Now when they persecute you in one city, flee into another. Amen sakau jums:, you will not have exhausted all the cities of Israel, before the Son of man returns.
10:24 The disciple is not above the teacher, nor is the servant above his master.
10:25 It is sufficient for the disciple that he be like his teacher, and the servant, like his master. If they have called the Father of the family, ‘Beelzebub,’ how much more those of his household?
10:26 Taigi, do not fear them. For nothing is covered that shall not be revealed, nor hidden that shall not be known.
10:27 What I tell you in darkness, speak in the light. And what you hear whispered in the ear, preach above the rooftops.
10:28 And do not be afraid of those who kill the body, but are not able to kill the soul. But instead fear him who is able to destroy both soul and body in Hell.
10:29 Are not two sparrows sold for one small coin? And yet not one of them will fall to the ground without your Father.
10:30 For even the hairs of your head have all been numbered.
10:31 Taigi, Nebūk išsigandęs. Jūs esate vertas daugiau už daugybę žvirblių.
10:32 Taigi, everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father, kuris yra danguje.
10:33 But whoever will have denied me before men, I also will deny before my Father, kuris yra danguje.
10:34 Nemanykite, jog Aš atėjau siųsti taiką žemėje. aš atėjau, nesiųsti taiką, bet kardas.
10:35 Aš atėjau padalinti vyro prieš tėvą, ir dukra prieš motiną, ir dukra-in-law prieš motiną-in-law.
10:36 Ir žmogus priešai bus jo paties namų ūkio.
10:37 Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane nevertas manęs. O kas myli sūnų ar dukterį virš manęs nevertas manęs.
10:38 O kas neturi teima savo kryžių, ir teseka manimi yra nevertas manęs.
10:39 Kas randa savo gyvenimą, ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, turi rasti.
10:40 Kas jus priima, gauna mane. Ir kas mane priima, gauna tą, kuris mane siuntė.
10:41 Kas gauna pranašą, į pranašo vardu, gaus pranašo atlygį. Ir kas gauna tik į tai, pavadinimu "Teisusis gaus teisiojo atlygį.
10:42 Ir kas paduos, net viena iš mažiausiai iš jų, šalto vandens atsigerti taurę, tik kad jis yra mokinys vardu: Amen sakau jums:, tas nepraras savo atlygio ".