הדרשות הטובות ביותר אי פעם

ברצוננו לבנות מאגר של הדרשות הטובות ביותר ששמענו (או, בחלק מהמקרים נתנו) או הוגשו על ידי קוראים.

אנחנו פחות מודאגים עם מי נתתי את הדרשה ומתעניייינת יותר בהודעה והעקביות שלה עם העקרונות המרכזיים או יישום מעשי של האמונה הקתולית הרומית שלנו. אז, שלח דרשה כטקסט רגיל. כשיש לנו מספיק, אנחנו מתכוונים לכתוב האוסף.