เส้นเวลาของศาสนาคริสต์

ด้วยเหตุผลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับความยาวหน้า, สองพันปีแรกของคริสต์ศาสนาได้ถูกแบ่งออกเป็นดังนี้: