Ch 1 Marko

Marko 1

1:1 La komenco de la evangelio de Jesuo Kristo, la Filo de Dio.
1:2 Kiel estas skribite en la profeto Jesaja: "Jen, Mi sendas Mian angxelon antaux via vizaĝo, Kaj li preparos vian vojon;.
1:3 Vocxo de krianto en la dezerto: Pretigu la vojon de la Sinjoro; Rektigu Liajn irejojn. "
1:4 Johano estis en la dezerto, baptante kaj predikante la bapton de pento, kiel pardono de la pekoj.
1:5 Kaj eliris al li la tuta regiono de Judujo, kaj cxiuj Jerusalemanoj, kaj ili estis baptitaj de li en la rivero Jordan, konfesante siajn pekojn.
1:6 Kaj Johano estis vestita per kamelharajxo kaj leda zono cxirkaux siaj lumboj. Kaj li mangxadis akridojn kaj sovagxan mielon.
1:7 Kaj li predikis, dirante: "Unu pli forta ol mi venas post mi. Mi estas tro atingi malsupren kaj malfiksi la puntoj de sia ŝuoj.
1:8 Mi vin baptis per akvo. Tamen vere, li vin baptos per la Sankta Spirito. "
1:9 Kaj ĝi okazis ke, en tiu tempo, Jesuo alvenis el Nazaret de Galileo. Kaj li estis baptita de Johano en Jordan.
1:10 Kaj tuj, sur ascendente de la akvo, li vidis la cxielon fenditan, kaj la Spiriton, kiel kolombo, malsuprenirantan, kaj resti kun li.
1:11 Kaj estis voĉo el la ĉielo: "Vi estas mia amata Filo; en vi Mi havas plezuron. "
1:12 Kaj tuj la Spirito instigis lin en la dezerto.
1:13 Kaj li estis en la dezerto dum kvardek tagoj kaj kvardek noktoj. Kaj li estis tentata de Satano. Kaj li estis kun la sovaĝaj bestoj, kaj la Anĝeloj servadis al li.
1:14 Tiam, post kiam Johano estis transdonita, Jesuo iris en Galileon, predikante la evangelion de la regno de Dio,
1:15 kaj dirante: "Por la tempo estis plenumita kaj la reĝlando de Dio tiris proksime. Pentu kaj kredu al la evangelio. "
1:16 Kaj preterpasante la bordo de la maro Kineret, li vidis Simonon, kaj Andreon, lian fraton, kusxiginte retojn en la maron, cxar ili estis fisxkaptistoj.
1:17 Kaj Jesuo diris al ili, "Venu post mi, kaj mi faros vin kaptistoj de homoj. "
1:18 Kaj tuj forlasante la retojn, ili sekvis lin.
1:19 Kaj vi daŭrigas iom manieroj de tie, li vidis Jakobon, filon de Zebedeo, kaj lia frato Johano,, kaj ili, riparante la retojn en boato.
1:20 Kaj tuj li alvokis ilin. Kaj lasante malantaŭ sian patron Zebedeo en la sxipeto kun lia dungita manojn, ili sekvis lin.
1:21 Ili eniris en Kapernaumon. Kaj enirinte en la sinagogon senprokraste en la sabatoj, li instruis ilin.
1:22 Kaj oni miris super lia doktrino. Cxar li instruis ilin kiel unu kiu havas aŭtoritaton, kaj ne kiel la skribistoj.
1:23 Kaj en ilia sinagogo, tie estis viro, havanta malpuran spiriton; kaj li ekkriis,
1:24 dirante: "Kion ni vin, Jesuo de Nazaret? Cxu vi venis, por pereigi nin? Mi scias, kiu vi estas: la Sanktulo de Dio. "
1:25 Kaj Jesuo admonis lin, dirante, "Silentu, kaj deturnis sin de la viro. "
1:26 Kaj la malpura spirito, konvulsiigis lin, kaj kriante per lauxta vocxo, foriris de li.
1:27 Kaj cxiuj tiel mirigita, ke ili demandis inter si, dirante: "Kio estas ĉi tio? Kaj kio estas tiu nova instruo? Kun auxtoritato li ordonas ecx al la malpuraj spiritoj, kaj ili obeas lin. "
1:28 Kaj lia famo disvastigxis, tra la tuta regiono de Galileo.
1:29 Kaj baldaŭ post la forlaso de la sinagogo, Ili iris en la domon de Simon kaj Andreo, kun Jakobo kaj Johano.
1:30 Sed la patrino bofilon de Simon kusxis malsana de febro. Kaj tuj oni sciigis al li pri ŝi.
1:31 Kaj proksimiĝas al ŝia, kaj starigis sxin, preninte la manon. Kaj la febro forlasis sxin, kaj sxi servis al ili.
1:32 Tiam, kiam vespero alvenis, post la suno jam subiris, ili alportis al li ĉiujn, kiuj havis malsanojn kaj tiuj, kiuj havis demonoj.
1:33 Kaj la tuta urbo kolektigxis cxe la pordo.
1:34 Kaj li sanigis multajn, kiuj estis turmentataj de diversaj malsanoj. Kaj li elpelis multajn demonojn, sed li ne permesis al ili paroli, ĉar ili konis lin.
1:35 Kaj levigxinte tre frue, foriranta, li eliris al dezerta loko, kaj tie li preĝis.
1:36 kaj Simon, kaj tiuj, kiuj estis kun li, sekvis post li.
1:37 Kaj oni trovis lin, Ili diris al li, "Ĉar ĉiuj serĉas vin."
1:38 Kaj li diris al ili: "Ni iru al la najbaraj vilaĝoj kaj urboj, por ke mi tie ankaux prediku. Fakte, estis tial, ke mi alvenis. "
1:39 Kaj li predikis en iliaj sinagogoj, kaj en cxiuj Galileanoj, kaj elpelante la demonojn.
1:40 Kaj venis al li leprulo, petegis lin. Kaj genuigxinte, Li diris al li, "Se vi volas, vi povas min purigi. "
1:41 Tiam Jesuo, prenante kompatis lin, etendis la manon. Kaj koncerne lin, Li diris al li: "Mi estas preta. Estu purigita. "
1:42 Kaj post kiam li parolis, Tuj la lepro foriris de li, kaj li farigxis pura.
1:43 Kaj li admonis lin, Li senprokraste sendis lin.
1:44 Kaj li diris al li: "Gardu vin, ke vi diru al neniu,. Sed iru, montru vin al la cxefpastro, kaj oferu pro via purigado tion, kion Moseo ordonis al, por atesto al ili. "
1:45 Sed li foriris, li komencis prediki kaj disvastigi la vorton, por ke li ne plu povis malkaŝe eniri en urbon, sed devis resti ekster, en dezertaj lokoj. Ili kolektiĝis al li el cxie.