Ĉiutagaj Legadoj

februaro 18, 2019

Genezo 4: 1- 15, 25

4:1Vere, Adam ekkonis sian edzinon Eva, kiu koncipis kaj naskis Kainon, dirante, "Mi akiris homon per Dio."
4:2Kaj denove ŝi naskis lian fraton Habel. Sed Habel fariĝis pastro de ŝafo, kaj Kain farigxis terlaboristo.
4:3Tiam okazis, Post multe da tempo, Kain alportis donacojn al la Eternulo, el la fruktoj de la tero.
4:4Habel ankaŭ alportis el la unuenaskitoj de siaj sxafoj, kaj el ilia graso. Kaj la Sinjoro rigardis Habelon kaj lian donacoj.
4:5Tamen vere, li ne atentis Kainon kaj lian donacoj. Kaj Kain forte lin kolera, kaj lia vizagxo klinigxis.
4:6Kaj la Sinjoro diris al li: "Kial vi koleras? Kaj kial klinigxis via vizagxo?
4:7Se vi kondutos bone, ĉu vi ne ricevis? Sed se vi kondutos malbone, ne pekas samtempe ĉeesti en la pordo? Kaj tiel lia deziro estos en vi, kaj vi estos regita de ĝi. "
4:8Kaj Kain parolis kun sia frato Habel, "Ni iru eksteren." Kaj kiam ili estis sur la kampo, Kain leviĝis kontraŭ sian fraton Habel, kaj li mortigis lin.
4:9Kaj la Eternulo diris al Kain, "Kie estas via frato Habel?"Kaj tiu respondis: "Mi ne scias. Ĉu mi mia frato estas gardisto?«
4:10Kaj li diris al li: "Kion vi faris? La voĉo de via frato sango krias al Mi de la tero.
4:11Nun, tial, vi estos malbenita en la landon, kiu malfermis sian busxon, por preni la sangon de via frato el via mano.
4:12Kiam vi laboras ĝi, ĝi ne donos al vi sian frukton; vaganto kaj forkuranto vi estos sur la tero. "
4:13Kaj Kain diris al la Eternulo: "Mia krimo estas tro granda por meriti afableco.
4:14Jen, Vi jxetis min hodiaux antaux la vizaĝo de la tero, kaj de via vizaĝo mi devas min kasxi; kaj mi estos vaganto kaj forkuranto sur la tero. Tial, iu ajn, kiu min renkontos, mortigos min. "
4:15Kaj la Sinjoro diris al li: "Neniel estos tiel; prefere, kiu ajn mortigus Kain, volas puni sepoble. "Kaj la Sinjoro metis sigelon sur Kain, por ke ĉiu, kiu trovis lin ne mortigis lin.
4:25Adam ekkonis sian edzinon, kaj ŝi naskis filon, kaj ŝi donis al li la nomon Set, dirante, "Dio metis al mi alian idaron, anstataux Habel, kiun mortigis Kain. "

Marko 8: 11- 13

8:11Kaj la Fariseoj eliris, kaj komencis batalon kontraux lin, postulis de li signon el la ĉielo, provi lin.
8:12Kaj ĝemante profunde en spirito, li diris: "Kial cxi tiu generacio sercxas signon? Amen, Mi diras al vi, se nur signo estos donita al ĉi tiu generacio!«
8:13Kaj sendas ilin, Li grimpis en la boato denove, kaj foriris trans la maron.

februaro 17, 2019

Jeremiah 17: 5-10

17:5Tiele diras la Sinjoro: “Cursed is a man who trusts in man, and who establishes what is flesh as his right arm, and whose heart withdraws from the Lord.
17:6For he will be like a saltcedar tree in the desert. And he will not perceive it, when what is good has arrived. Anstataŭ, he will live in dryness, in a desert, in a land of salt, which is uninhabitable.
17:7Blessed is the man who trusts in the Lord, for the Lord will be his confidence.
17:8And he will be like a tree planted beside waters, which sends out its roots to moist soil. And it will not fear when the heat arrives. And its leaves will be green. And in the time of drought, it will not be anxious, nor will it cease at any time to bear fruit.
17:9The heart is depraved above all things, and it is unsearchable, who can know it?
17:10Mi estas la Eternulo, who examines the heart and tests the temperament, who gives to each one according to his way and according to the fruit of his own decisions.

unua Korintanoj 15: 12-20

15:12 Nu, se Kristo estas predikata, ke li relevigxis el la mortintoj, kial kelkaj el vi, ke ne ekzistas relevigxo de mortintoj?

15:13 Por se ne ekzistas relevigxo de mortintoj, ankaux Kristo ne relevigxis.

15:14 Kaj se Kristo ne relevigxis, tiam nia predikado estas senutila, kaj via fido estas ankaŭ senutila.

15:15 Tiam, tro, ni estus trovita esti falsaj atestantoj de Dio, ĉar ni donus ateston kontraŭ Dio, dirante, ke li relevis Kriston, kiam li ne vekis lin, se, fakte, la mortintoj ne plu levigxos.

15:16 CXar se la mortintoj ne plu levigxos, tiam ankaŭ Kristo relevigxis.

15:17 Sed se Kristo ne relevigxis, tiam via fido estas vana; cxar vi ankoraŭ estus en viaj pekoj.

15:18 Tiam, tro, tiujn, kiuj endormigxis en Kristo estus pereintaj.

15:19 Se ni esperis en Kristo por cxi tiu vivo, tiam ni estas pli mizera ol ĉiuj viroj.

15:20 Sed nun Kristo relevigxis el la mortintoj, kiel la unua-fruktoj de tiuj kiu dormo.

Luko 6: 17, 20- 16

6:17Kaj malsuprenirantaj kun ili, Li staris en ebena loko kun amaso de liaj disĉiploj, kaj abunda amaso da homoj el la tuta Judujo kaj Jerusalem, kaj el la marbordo, kaj Tiro kaj Cidon,
6:20And lifting up his eyes to his disciples, li diris: “Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God.
6:21Blessed are you who are hungry now, for you shall be satisfied. Blessed are you who are weeping now, for you shall laugh.
6:22Blessed shall you be when men will have hated you, and when they will have separated you and reproached you, and thrown out your name as if evil, because of the Son of man.
6:23Be glad in that day and exult. cxar jen, your reward is great in heaven. For these same things their fathers did to the prophets.
6:24Tamen vere, woe to you who are wealthy, for you have your consolation.
6:25Woe to you who are satisfied, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep.
6:26Woe to you when men will have blessed you. For these same things their fathers did to the false prophets

februaro 16, 2019

Genezo 3: 9- 24

3:9Kaj Dio la Eternulo vokis Adamon, kaj diris al li: "Kie vi estas?«
3:10Kaj li diris, "Mi aŭdis vian voĉon en Paradizo, kaj mi timis, cxar mi estas nuda, do mi kaŝis min mem. "
3:11Li diris al li, "Tiam kiu diris al vi ke vi estas nuda, se vi ne mangxis de la arbo, el kiu mi instruis vin ke vi ne manĝu?«
3:12Kaj Adam diris, "La virino, kiujn Vi donis al mi kiel kunulo, donis al mi de la arbo, kaj mi manĝis. "
3:13Kaj Dio la Eternulo diris al la virino, "Kial vi tion?"Kaj ŝi respondis, "La serpento tromplogis min, kaj mi manĝis. "
3:14Kaj Dio la Eternulo diris al la serpento: "Ĉar vi tion faris, estu malbenita inter ĉiuj vivaj aferoj, eĉ la bestojn de la tero. Sur via brustajxo vi vojaĝas, kaj la teron, vi manĝas, tuta tempo de via vivo.
3:15Kaj Mi metos malamikecon inter vi kaj la virino, inter via idaro kaj sxia idaro. Ŝi disbatos vian kapon, kaj vi embuskas kontraux ŝia kalkano. "
3:16Al la virino, Li ankaŭ diris: "Mi multigos vian laboroj kaj viaj konceptoj. En doloro vi povos naski filojn, kaj vi estos sub via edzo potenco, kaj li regu super vi. "
3:17Tamen vere, al Adamo, li diris: "Ĉar vi obeis la voĉon de via edzino, kaj vi mangxis de la arbo, de kiu mi ordonis al vi, ke vi ne manĝu, malbenita estas la lando, kiun vi laboras. En aflikto mangxu de ĝi, tuta tempo de via vivo.
3:18Kaj dornojn kaj pikajxojn gxi devas produkti por vi, kaj vi mangxados herbojn de la tero.
3:19En la sxvito de via vizagxo vi mangxados panon, gxis vi revenos en la teron, el kiu vi estas prenita. Cxar vi estas polvo, kaj al polvo vi revenos. "
3:20Kaj Adam donis al sia edzino, 'Eve,'Cxar sxi estis patrino de cxiuj vivantoj.
3:21La Sinjoro Dio ankaŭ faris por Adam kaj por lia edzino vestojn el felo, kaj li vestis ilin.
3:22Kaj li diris: "Jen, Adam farigxis kiel unu el Ni, scios bonon kaj malbonon. Tial, nun eble li etendos sian manon kaj prenos ankaux de la arbo de vivo, kaj manĝi, kaj vivas en eterneco. "
3:23Kaj tiel la Eternulo eligis lin el la Paradizo de ĝuo, por labori la teron, el kiu li estis prenita.
3:24Kaj Li elpelis Adamon. Kaj antaŭ la Paradizo de ĝuo, Li metis la kerubon kun flamanta glavo, turnante kune, por gardi la vojon al la arbo de vivo.

Marko 8: 1- 10

8:1En tiuj tagoj, denove, when there was a great crowd, and they did not have anything to eat, li alvokis siajn discxiplojn, li diris al ili:
8:2“I have compassion for the multitude, ĉar, jen, they have persevered with me now for three days, kaj ili ne havas ion por manĝi.
8:3And if I were to send them away fasting to their home, they might faint on the way.” For some of them came from far away.
8:4And his disciples answered him, “From where would anyone be able to obtain enough bread for them in the wilderness
8:5Kaj li demandis ilin, "Kiom da panoj vi havas?"Kaj ili diris, “Seven.”
8:6And he instructed the crowd to sit down to eat on the ground. And taking the seven loaves, dankante, he broke and gave it to his disciples in order to place before them. And they placed these before the crowd.
8:7And they had a few small fish. Kaj li benis ilin, and he ordered them to be placed before them.
8:8And they ate and were satisfied. And they took up what had been leftover from the fragments: seven baskets.
8:9And those who ate were about four thousand. And he dismissed them.
8:10And promptly climbing into a boat with his disciples, he went into the parts of Dalmanutha.

februaro 15, 2019

Genezo 3: 1- 8

3:1tamen, la serpento estis pli ruza, ol cxiuj rampajxoj de la tero, kiun la Eternulo, kiujn kreis Dio. Kaj li diris al la virino, "Por kio alia Li instrukciis vin, ke vi ne mangxu de cxiuj arboj de la paradizo?«
3:2La virino respondis al li: "De la fruktoj de la arboj kiuj estas en la paradizo, ni manĝas.
3:3Tamen vere, el la fruktoj de la arbo, kiu estas en la mezo de la paradizo, Dio instrukciis al ni, ke ni ne manĝu, kaj ke ni ne devas tuŝi ĝin, por ke ni mortu. "
3:4Kaj la serpento diris al la virino: "Neniel vi mortu de morto.
3:5Sed Dio scias, ke, sur kio ajn tago vi manĝos de ĝi, viaj okuloj estos malfermitaj; Kaj vi estos kiel dioj, vi scios bonon kaj malbonon. "
3:6Kaj do la virino vidis, ke la arbo estas bona por manĝi, kaj bela por la okuloj, kaj plezuriga konsideri. Kaj ŝi prenis de gxiaj fruktoj, kaj ŝi manĝis. Kaj ŝi donis al sia edzo, kiu manĝis.
3:7Kaj la okuloj de ili ambaŭ malfermiĝis. Kaj kiam ili rimarkis ke ili estas nudaj, ili kunvenis foliojn de figarbo kaj faris al si zonajxojn.
3:8Kaj kiam ili aŭdis la voĉon de Dio la Eternulo promeni en Paradizo posttagmeze venteto, Adam kaj lia edzino kasxigxis de sur la Eternulo, Dio inter la arboj de la paradizo.

Marko 7: 31- 37

7:31kaj denove, forirante el la limoj de Tiro,, li venis tra Cidon al la Galilea Maro, tra la mezo de la areo de la Dek Urboj.
7:32Kaj ili alportis iun kiu estis surda kaj muta al li. Ili petis lin, kaj li metu sian manon sur lin.
7:33Kaj li prenis lin el la homamaso en, li metis siajn fingrojn en liajn orelojn; kaj kracxado, Li tuŝis lian langon.
7:34Kaj rigardante al la ĉielo, li ĝemis kaj diris al li: "Efata," kiu estas, "Malfermigxu."
7:35Kaj liaj oreloj malfermiĝis, kaj la ligilo de lia lango malstrecxigxis, kaj li parolis korekte.
7:36Kaj li ordonis al ili, ke ili diru al iu ajn. Sed kiom li instrukciis ilin, tiom pli ĉu ili predikas pri ĝi.
7:37Kaj tiel ili miregis, dirante: "Li faris cxion bone. Li kaŭzis la surdulojn aŭdi, kaj la mutulojn paroli. "

februaro 14, 2019

Genezo 2: 18- 25

2:18La Sinjoro Dio ankaŭ diris: "Ne estas bone, ke la homo estu sola. Ni starigu al helpanto por li similas al si mem. "
2:19Tial, Dio, la Sinjoro, esti formita el la grundo cxiuj bestoj de la tero kaj cxiuj birdoj de la aero, forkondukis al Adamo, por vidi, kiel li nomos ilin. Por kio ajn Adam vokus ke vivanto, kiu estus lia nomo.
2:20Kaj Adam donis al ĉiu el la vivantaĵoj kaj nomoj: ĉiuj birdoj de la aero, kaj ĉiuj bestoj de la tero. Tamen vere, por la homo, tie ne trovigxis helpanto simila al li mem.
2:21Kaj tiel la Eternulo eligis profundan dormon sur la homon. Kaj kiam Li dormis, Li prenis unu el liaj ripoj, Li kompletigis ĝin kun karno por ĝi.
2:22Kaj Dio la Eternulo konstruis el la ripo,, kiun li prenis de la homo, , virinon. Kaj li kondukis sxin al la homo.
2:23Kaj Adam diris: "Nun tio estas osto el miaj ostoj, kaj karnon de mia karno. Ĉi tiu estos nomata virino, ĉar ŝi prenis de la homo. "
2:24Tial, viro forlasos malantaŭ lia patro kaj patrino, kaj li aligxos al sia edzino; kaj la du estos kiel unu karno.
2:25Nun ili ambaŭ estis nudaj: adam, Kompreneble, kaj lia edzino. Kaj ili ne hontis.

Marko 7: 24- 30

7:24Kaj levigxinte, li iris de tie al la areo de Tiro kaj Cidon. Kaj enirinte en domon, li intencis neniu scii pri ĝi, sed li ne povis resti kaŝita.
7:25Por virino kies filino havis malpuran spiriton, tuj kiam ŝi aŭdis pri li, eniris kaj falis antaŭ liaj piedoj.
7:26Por la virino estis Gentile, de naskiĝo de Syro-fenica. Kaj ŝi petis lin, tiel ke li elpelu la demonon el ŝia filino.
7:27Kaj li diris al ŝi: "Unue permesi la filojn havi ilia plenigi. Ĉar ne estas bona por preni la panon de la filoj kaj ĵeti ĝin al la hundoj. "
7:28Sed ŝi respondis kaj diris al li: "Certe, Sinjoro. Tamen la junaj hundoj ankaŭ manĝi, sub la tablo, el la panpecetoj de la infanoj. "
7:29Kaj li diris al ŝi, "Pro cxi tiu vorto, iri; la demono eliris el via filino. "
7:30Kaj kiam ŝi iris al ŝia domo, ŝi trovis la knabino kuŝis sur la lito; kaj la demono iris for.

februaro 13, 2019

Genezo 2: 4- 9, 15- 17

2:4Jen estas la historio de la ĉielo kaj la tero, ilia naskigxo, en la tago de la Sinjoro Dio kreis la cxielon kaj la teron,
2:5kaj ĉiu arbidon de la kampo, antaŭ ol ĝi estus levigxos en la lando, kaj ĉiu sovaĝa planto, antaŭ ol ĝi estus ĝermi. Ĉar la Sinjoro Dio lin alportis pluvon sur la teron, kaj ne ekzistis homo, por prilabori la teron.
2:6Sed fontano supreniris de la tero, irrigando la tuta surfaco de la tero.
2:7Kaj tiam la Eternulo, Dio kreis la homon el argilo de la tero, Li enblovis en lian nazon spiron de vivo, kaj la homo fariĝis viva animo.
2:8La Sinjoro Dio plantis Paradizo de ĝuo de la komenco. En ĝi, Li metis la homon, kiun Li kreis.
2:9Kaj de la grundo la Sinjoro Dio produktitaj ĉiu arbo, kiu estis belaspekta kaj agrabla por manĝi. Kaj eĉ la arbo de vivo estis en la mezo de la paradizo, kaj la arbon de sciado pri bono kaj malbono.
2:15tiel, la Sinjoro Dio venigis la viron, kaj metis lin en la Paradizo de ĝuo, tiel ke ĝi estus ĉeestis kaj konservita de li.
2:16Kaj, klarigante lin, dirante: "De ĉiu arbo de la Paradizo, vi manĝos.
2:17Sed de la arbo de sciado pri bono kaj malbono, ne mangxu. Ĉar en kio ajn tago vi manĝos de ĝi, vi mortos de la morto. "

Marko 7: 14- 23

7:14kaj denove, nomante la homamaso al li, li diris al ili: "Aŭskultu min, vi ĉiuj, kaj kompreni.
7:15Estas nenio de ekster viro kiu, enirinte en lin, povas lin profani. Sed tio, kio procede de viro, ĉi tiuj estas kion malpurigas viron.
7:16Kiu havas orelojn por aŭdi, aŭdu. "
7:17Kaj kiam li eniris en la domon, for de la homamaso, liaj disĉiploj demandis lin pri la parabolo.
7:18Kaj li diris al ili: "Tiel, ĉu vi ankaŭ sen prudento? Ĉu vi ne komprenas, ke ĉio eniranta al viro de ekstere ne povas malpurigi lin?
7:19Por ne eniri en lian koron, sed en la ventro, kaj ĝi eliras en apartan lokon, apartan manĝaĵoj. "
7:20"Sed,"Li diris" la aferojn foriras de viro, tiuj malpurigas viron.
7:21CXar de interne, el la koro de homoj,, eliras malvirtaj pensoj, adultoj, malcxastajxoj, murdoj,
7:22sxteloj, avaricia, malboneco, trompeco, samseksemo, malbondeziranto, blasfemo, mem-exaltación, malsaĝeco.
7:23Ĉiuj tiuj malbonoj procede de ene kaj poluciigi viron. "

februaro 12, 2019

Genezo 1: 20- 2: 4

1:20Kaj tiam Dio diris, "La akvo produktas bestoj kun viva animo, kaj birdoj super la tero, sub la cxiela firmajxo. "
1:21Kaj Dio kreis la grandajn balenojn,, kaj ĉio per viva animo kaj la kapablon movi ke la akvo produktita, laŭ sia specio, kaj ĉiuj birdoj, laŭ ilia speco. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:22Kaj li benis ilin, dirante: "Pliiĝo kaj multiĝu, kaj plenigu la akvon de la maro. Kaj la birdoj multigxu sur la tero. "
1:23Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la kvina tago.
1:24Dio ankaŭ diris, "Kreskigu la tero verdajxon vivantaj animoj en ilia speco: brutoj, kaj bestoj, kaj sovaĝaj bestoj de la tero, laŭ sia specio. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:25Kaj Dio kreis la bestojn de la tero, laux ilia speco, kaj la brutojn, kaj ĉiu besto en la lando, laŭ sia speco. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:26Kaj li diris: "Ni kreu homon laux Nia bildo, similan al. Kaj li regu la fiŝojn de la maro, kaj la birdoj de la aero, Kaj cxiuj bestoj, kaj la tutan teron, kaj ĉiun bruton, kiu movigxas sur la tero. "
1:27Kaj Dio kreis la homon laux lia bildo; al la bildo de Dio Li kreis lin; viro kaj virino, Li kreis ilin.
1:28Kaj Dio benis ilin, kaj li diris, "Pliiĝo kaj multiĝu, kaj plenigu la teron, kaj submetu ĝin, kaj regu super la fiŝoj de la maro, kaj la birdoj de la aero, kaj super ĉiuj bestoj, kiuj moviĝas sur la tero. "
1:29Kaj Dio diris: "Jen, Mi donis al vi ĉiujn semo-lagro planto sur la tero, kaj ĉiujn arbojn, kiuj havas en si la kapablon por semi sian propran specon, al vi kiel mangxajxo;,
1:30kaj por ĉiuj bestoj de la tero, kaj por ĉiuj fluganta aferojn de la aero, kaj por cxio, kio movigxas sur la tero kaj en kiu estas viva animo, por ke ili havas tiujn sur kiu nutri. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:31Kaj Dio rigardis cxion, kion Li kreis. Ili estis tre bonaj. Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la sesa tago.

Genezo 2

2:1Kaj tial la ĉielo kaj la tero estis kompletigita, per sia tuta ornamo.
2:2Kaj en la sepa tago, Dio plenumis lian laboron, kiun li faris. Kaj en la sepa tago Li ripozis de Sia tuta laboro, kiun li plenumis.
2:3Kaj li benis la sepan tagon kaj sanktigis gxin. Ĉar en ĝi, Li ĉesis de la tuta laboro: la laboron per kio Dio kreis kion ajn li konstruu.
2:4Jen estas la historio de la ĉielo kaj la tero, ilia naskigxo, en la tago de la Sinjoro Dio kreis la cxielon kaj la teron,

Marko 7: 1- 13

7:1Kaj la Fariseoj kaj iuj el la skribistoj, alvenanta de Jerusalemo, antaux li kolektigxos.
7:2Kaj kiam ili vidis iujn ones de liaj disĉiploj manĝas panon kun manoj profanaj, tio estas, kun manoj profanaj, ili subtaksis ilin.
7:3Kaj la Fariseoj, kaj cxiuj Judoj,, ne manĝas sen multfoje lavanta iliajn manojn, tenante la tradicion de la antauxuloj.
7:4Kaj kiam revenanta de la merkato, se ili ne lavis, Ili ne manĝas. Kaj estas multaj aliaj aferoj, kiujn oni transdonis al ili por observi: trempon de pokaloj, kaj ĵetantoj, kaj bronza ujoj, kaj litoj.
7:5Kaj do la Fariseoj kaj la skribistoj pridemandis lin: "Kial viaj discxiploj laux la tradicio de la antauxuloj, sed ili manĝas panon kun manoj profanaj?«
7:6Sed en respondo, li diris al ili: "Do bone profetis Jesaja pri vi hipokrituloj, kiel estas skribite: CXi tiu popolo honoras Min per siaj lipoj, sed ilia koro estas malproksime de Mi..
7:7Sed vane ili Min adoras, instruante la doktrinojn ordonojn de homoj. "
7:8Por forlasi la ordono de Dio,, vi tenas la tradicion de homoj, al la lavita de kruĉoj kaj tasoj. Kaj vi faras multaj aliaj aferoj simila al ĉi tiuj. "
7:9Kaj li diris al ili: "Vi efike nuligi la ordonon de Dio, por ke vi zorge vian tradicion.
7:10CXar Moseo diris: Respektu vian patron kaj vian patrinon,'Kaj, 'Kiu ajn estos malbenitaj patro aŭ patrino, mortu de morto.
7:11Sed vi diras, Se iu estos dirinta al lia patro aŭ patrino: viktimo, (kiu estas donaco) kio ajn estas de mi estos al via utilo,'
7:12tiam vi ne liberigas lin fari ion por sia patro aux patrino,
7:13rescinding la vorton de Dio per via tradicio, kiun vi transdonis;. Kaj vi faras multaj aliaj similaj aferoj en ĉi tiu vojo. "

februaro 11, 2019

Genezo 1: 1- 19

1:1En la komenco, Dio kreis la cxielon kaj la teron.
1:2Sed la tero estis senhoma kaj neloĝata, kaj mallumoj estis super la supraĵo de la abismo; kaj tiel la spirito de Dio estis alportita super la akvoj.
1:3Kaj Dio diris, "Estu lumo." Kaj lumo fariĝis.
1:4Kaj Dio vidis la lumon, ke ĝi estas bona; kaj tiel li apartigis la lumon de la mallumoj.
1:5Kaj li donis al la lumo, Tago,'Kaj la mallumoj, 'Nokto.' Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, iun tagon.
1:6Dio ankaŭ diris, "Estu firmajxo inter la akvo, kaj ĝi apartigu akvon de akvo. "
1:7Kaj Dio kreis la firmajxon, Li apartigis la akvon, kiu estas sub la firmajxo, de tiuj kiuj estas super la firmajxo. Kaj do ĝi fariĝis.
1:8Kaj Dio nomis la firmajxon 'Ĉielo. "Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la dua tago.
1:9Vere Dio diris: "Diru la akvo de sub la ĉielo oni kolektu en unu loko; kaj aperu la sekajxo. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:10Kaj Dio nomis la sekajxon, 'Tero,'Kaj li nomis la kolektigxojn de la akvo, 'Maroj.' Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:11Kaj li diris, "Lasu la tero elkreskas verdaj plantoj, ambaŭ tiuj semon, kaj arboj frutales, produktante fruktojn laŭ ilia speco, kies semo estas en si, super la tuta tero. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:12Kaj la tero elkreskigis verdajxon, ambaŭ tiuj semon, laŭ ilia speco, kaj arboj produktas fruktojn, kun ĉiu havanta sian propran vojon de semado, laŭ ĝia specio. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:13Kaj ĝi fariĝis vespero kaj la mateno, la tria tago.
1:14Tiam Dio diris: "Estu lumaĵoj en la cxiela firmajxo,. Kaj oni dividu tagon de la nokto, kaj ili fariĝis signoj, ambaŭ de la sezonoj, kaj de la tagoj kaj jaroj.
1:15Ili brilas en la firmamento de la ĉielo kaj lumigas la teron. "Kaj do ĝi fariĝis.
1:16Kaj Dio faris la du grandajn lumaĵojn: pli grandan lumon, regi la tagon, kaj la malpli grandan lumajxon, por regi la nokton, kune kun la steloj.
1:17Kaj li starigis ilin sur la cxiela firmajxo,, por lumi super la tuta tero,
1:18kaj por ke ili regu la tagon kaj ankaŭ la nokto, kaj faru diferencon lumo kaj mallumo. Kaj Dio vidis, ke ĝi estas bona.
1:19Kaj ĝi fariĝis vespero kaj mateno, la kvara tago.

Marko 6: 53- 56

6:53Kaj transirinte, Ili alvenis en la lando de Genesaret, kaj ili atingis la bordon.
6:54Kaj kiam ili estis elŝipiĝintaj de la boato, la popolo tuj rekonis lin.
6:55Kaj kuras tra tiu tuta regiono, ili komencis porti sur litoj tiuj kiu havis maladies, kie ili auxdis, ke li estos.
6:56Kaj en kiun ajn loko li eniris, en urboj aŭ vilaĝoj aŭ urboj, ili metis la malsanulojn sur la ĉefaj stratoj, kaj ili petegis lin, ke ili tuŝu eĉ la randon de lia mantelo. Kaj kiuj tusxis, sana.

februaro 10, 2019

Jesaja 6: 1- 8

6:1En la jaro en kiu la reĝo Uzija, Mi vidis la Sinjoron, sidantan sur trono, sublima kaj ekzaltita, kaj tion, estis sub gxi plenigis la templon.
6:2Serafoj staris supre la trono. Havis po ses flugiloj, kaj la alia havis ses flugilojn: per du li kovris sian vizaĝon, kaj per du li kovris siajn piedojn, kaj per du li flugis.
6:3Kaj ili kriis unu al alia, kaj dirante: "Sankta, sanktaj, sankta estas la Eternulo, Dio Cebaot! Tuta tero estas plena de Lia gloro!«
6:4Kaj la linteloj super la ĉarniroj skuigxis ĉe la voĉo de la krianto. Kaj la domo plenigxis de fumo.
6:5Kaj mi diris: "Ve al mi! Ĉar mi restis silenta. Cxar mi estas homo kun malpura busxo, kaj mi loĝas inter popolo havanta malpuran lipoj, kaj mi vidis per miaj okuloj la Reĝo, la Eternulo Cebaot!«
6:6Kaj unu el la serafoj flugis min, kaj en lia mano estis brulanta karbo, kiun li prenis kun pinĉiloj de la altaro.
6:7Kaj li ektusxis mian busxon, kaj li diris, "Jen, tio ektusxis vian busxon, kaj viaj malbonagoj estos forprenata, kaj via peko estos pura. "
6:8Kaj mi aŭdis la voĉon de la Sinjoro, dirante: "Kiun Mi sendos?"kaj, "Kiu iros por ni?"Kaj mi diris: "Tie ĉi mi estas. Sendu al mi. "

unua Korintanoj 15: 1- 11

15:1Tial mi sciigas al vi, fratoj, la evangelion, kiun mi predikis al vi, kiu vi ankaŭ ricevis, kaj sur kiu vi staras.
15:2Per la Evangelio, tro, vi estas savita, se vi tenas al la kompreno ke mi predikis al vi, por ke vi kredas vane.
15:3Ĉar mi transdonis al vi, antaŭ ĉio, kion mi ankaŭ ricevis: ke Kristo mortis pro niaj pekoj, laŭ la Skriboj;
15:4kaj ke li estis entombigita; kaj ke li relevigxis la trian tagon, laŭ la Skriboj;
15:5kaj ke li aperis al Kefas, kaj poste de la dek unu.
15:6Sekva li aperis al pli ol kvincent fratoj samtempe, multaj el kiuj restas, eĉ ĝis niaj tagoj, kvankam kelkaj jam ekdormis.
15:7sekva, li aperis al Jakobo, poste al cxiuj apostoloj.
15:8Kaj fine, li aperis ankaŭ de mi, kvazaŭ mi estis iu naskiĝis en la malĝusta tempo.
15:9Ĉar mi estas la plej malgranda el la apostoloj. Mi ne meritas esti nomata apostolo, ke mi persekutis la Preĝejo de Dio.
15:10Sed, por la gracia de Dio, mi estas kio mi estas. Kaj Lia graco en mi ne estis malplena, kiam mi laboregis pli abunde ol ili ĉiuj. Tamen ĝi ne estas mi, sed la graco de Dio en mi.
15:11Cxar kio estas mi aŭ ili: tiel ni predikas, kaj tiel vi kredis.

Luko 5: 1- 11

5:1Jen okazis ke, kiam la amasoj premis al li, por ke ili povu aŭdi la vorton de Dio, li staris apud la lago de Genesaret.
5:2Kaj li vidis du sxipetojn starantajn apud la lago. Sed la fiŝkaptistoj grimpis malsupren, kaj ili lavis la retojn.
5:3Kaj tiel, grimpado en unu el la barkoj, kiu apartenis al Simon, Li demandis lin tiri reen malgrandan de la lando. Kaj sidiĝinte, Li instruis la homamason el la sxipeto.
5:4Tiam, kiam li ĉesis paroli, li diris al Simon, "Gvidu nin en profunda akvo, kaj liberigi la retojn por akirado. "
5:5Kaj en respondo, Simon diris al li: "Majstro, labori dum la nokto, ni kaptis nenion. Sed via vorto, Mi liberigos la reton. "
5:6Kaj kiam ili jam faris tion, ili enfermis tia abunda da fisxoj ke iliaj retoj rupturing.
5:7Kaj ili geste signis al siaj kompanianoj, kiuj estis en la sxipeto, por ke ili venu kaj helpu ilin. Kaj ili venis kaj plenigis ambaŭ boatojn, tiel ke ili preskaŭ mergita.
5:8Sed kiam Simon Peter vidis tiun, falis teren antaux la genuoj de Jesuo, dirante, "Foriru de mi, Sinjoro, cxar mi estas pekulo. "
5:9Por miro envolvita lin, kaj cxiujn, kiuj estis kun li, pro la preno de fisxoj, kiun ili prenis.
5:10Nun la sama estis vera de James kaj John, la filoj de Zebedeo, kiuj estis kompanianoj de Simon. Kaj Jesuo diris al Simon: "Ne timu. Ekde nun, vi estos kaptisto de homoj. "
5:11Kaj li kondukis siajn sxipetojn, lasante malantaŭ ĉio, ili sekvis lin.


februaro 9, 2019

Hebreoj 13: 15- 17, 20- 21

13:15Tial, per li, let us offer the sacrifice of continual praise to God, which is the fruit of lips confessing his name.
13:16But do not be willing to forget good works and fellowship. For God is deserving of such sacrifices.
13:17Obey your leaders and be subject to them. For they watch over you, as if to render an account of your souls. Tial, may they do this with joy, and not with grief. alie, it would not be as helpful to you.
13:20Then may the God of peace, who led back from the dead that great Pastor of sheep, nia Sinjoro Jesuo Kristo, with the blood of the eternal testament,
13:21equip you with all goodness, so that you may do his will. May he accomplish in you whatever is pleasing in his sight, Tra Jesuo Kristo, to whom is glory forever and ever. Amen.

Marko 6: 30- 34

6:30Kaj la Apostoloj, reveni al Jesuo, raportis al li ĉion, kion ili faris kaj instruis.
6:31Kaj li diris al ili, "Eliru sole, en dezertan lokon, kaj ripozi dum iom da tempo. "Ĉar kvankam estis tiel multaj, kiuj ire kaj revene, ke ili eĉ ne havis tempon por manĝi.
6:32Kaj grimpanta en boato, ili foriris al dezerta loko sole.
6:33Kaj ili vidis ilin iranta for, kaj multaj sciis pri ĝi. Kaj kune ili kuris de piedo de ĉiuj la urboj, kaj ili alvenis antaŭ ili.
6:34Kaj Jesuo, eliranta, vidis grandan homamason. Kaj li kompatis ilin, cxar ili estis kiel sxafoj ne havantaj pasxtiston, kaj li komencis instrui al ili multon.