Ch 15 Marko

Marko 15

15:1 Tuj matene, post la gvidantoj de la pastroj konsiligxis kun la pliagxuloj kaj skribistoj kaj la tuta konsilio, devigaj Jesuo, kaj forkondukis lin kaj transdonis lin al Pilato.
15:2 Kaj Pilato demandis lin, "Vi estas la reĝo de la judoj?"Sed responde, Li diris al li, "Vi diras ĝin."
15:3 Kaj la gvidantoj de la pastroj akuzis lin en multaj aferoj.
15:4 Pilato do denove demandis lin, dirante: "Ĉu vi ne havas respondon? Vidu kiel forte ili akuzas vin. "
15:5 Sed Jesuo daŭrigis doni iun respondon,, tiel ke Pilato miris.
15:6 Nun dum la festo, li kutimis liberigi al ili unu el la malliberuloj, ajn ili petis.
15:7 Sed estis unu, nomata Barabas, kiu faris mortigon en la ribelado, kiu estis malliberigita kun tiuj de la ribelado.
15:8 Kaj kiam la homamaso estis suprenirinta, komencis peti lin fari, kiel li ĉiam faris por ili.
15:9 Kaj Pilato respondis al ili kaj diris, "Ĉu vi volas, ke mi liberigu al vi la Regxon de la Judoj?«
15:10 CXar li sciis, ke pro envio, ke la gvidantoj de la pastroj perfidinto.
15:11 Tiam kunvenis la cxefpastroj instigis la homamason, kaj li liberigu al ili anstataŭe.
15:12 kaj Pilato, respondas denove, diris al ili: "Do kion vi volas, ke mi faru kun la reĝo de la judoj?«
15:13 Sed denove ili ekkriis, "Krucumu lin."
15:14 Tamen vere, Pilato diris al ili: "Kial? Kian malbonon li faris?"Ili kriegis tiom pli, "Krucumu lin."
15:15 tiam Pilato, volante kontentigi la homojn, liberigis al ili Barabason, kaj li transdonis Jesuo, esti severe skurgxigis, krucumi.
15:16 Tiam la soldatoj forkondukis lin al la kortego de la palacon. Kaj kunvokis la tutan kohorton.
15:17 Kaj ili vestis lin per purpura. Kaj Platting kronon el dornoj, ili metis tion sur lin.
15:18 Kaj ili komencis aklami lin: "Hajlo, reĝo de la Judoj. "
15:19 Kaj ili frapis lian kapon per kano, kaj ili kraĉis sur lin. Kaj genuigxinte, ili respektis lin.
15:20 Kaj mokinte lin, ili deprenis de li la purpuran, kaj ili vestis lin en lia vestaĵoj. Kaj oni forkondukis lin, por ke ili povu krucumi.
15:21 Kaj ili devigis certa pasanto, Simon, la Kirenano, kiu alvenis de la kamparo, la patro de Aleksandro kaj Rufo, preni sian krucon.
15:22 Ili kondukis lin tra la loko nomata Golgota, kio signifas, 'La Placo de la Kalvaria vojo.'
15:23 Kaj ili donis al li vinon kun mirho enmiksita. Sed li ne akceptis gxin.
15:24 Dum krucuminte lin, ili dividis inter si liajn vestojn, ĵetante lotojn pri ili, por vidi kiu prenus kion.
15:25 Nun ĝi estis la tria horo. Kaj ili krucumis lin.
15:26 Kaj la titolo de lia kazo estis skribita kiel: LA REĜO DE LA JUDOJ.
15:27 Kaj kun li ili krucumis du rabistojn: unu dekstre, kaj la aliaj cxe lia maldekstra.
15:28 Kaj plenumigxis la Skribo,, kiu diras: "Kaj kun la maljustan li reputado."
15:29 Kaj la pasantoj insultis lin, skuante la kapon kaj dirante, "Ah, vi, kiu detruas la sanktejon de Dio, kaj en tri tagoj konstruas gxin,
15:30 savu vin mem per malsupreniranta de la kruco. "
15:31 Kaj simile al la gvidantoj de la pastroj, mokante kun la skribistoj, diris unu al alia: "Li savis aliajn. Li ne povis savi sin.
15:32 La Kristo, la reĝo de Izrael, deiru ja nun de la kruco, por ke ni vidu kaj kredu. "Tiuj, kiuj estis krucumitaj kun li ankaŭ insultis lin.
15:33 Kaj la sesa horo alvenis, mallumo okazis super la tuta tero, ĝis la naŭa horo.
15:34 Kaj je la nauxa horo, Jesuo ekkriis per laŭta voĉo, dirante, "Eloi, Eloi, lama sabahxtani?" kio signifas, "Mia Dio, Mia Dio, kial Vi forlasis min?«
15:35 Kaj iuj el la apudstarantoj, Aŭdinte ĉi, diris, "Jen, li vokas Elijan. "
15:36 Tiam unu el ili, kurante kaj plenigis spongon per vinagro, kaj metante ĝin ĉirkaŭ kanon, donis ĝin al li por trinki, dirante: "Atendu. Ni vidu, ĉu venos Elija, por depreni lin. "
15:37 Tiam Jesuo, esti elsendita laŭta krio, elspirita.
15:38 Kaj la kurteno de la sanktejo dissxirigxis en du, de la supro al la malsupro.
15:39 Tiam la centestro, kiu apudstaris kontraŭ li, vidante, ke li ne mortis dum kriante tiamaniere, diris: "Vere, ĉi tiu viro estis Filo de Dio. "
15:40 Nun Estis ankaux virinoj, rigardantaj de malproksime, inter kiuj estis Maria Magdalena, kaj Maria, la patrino de Jakobo la malgranda kaj de Jozef, kaj Salome,
15:41 (kaj dum li estis en Galileo, Ili sekvis lin kaj servis al li) kaj multaj aliaj virinoj, kiu estis suprenirinta kune kun li en Jerusalemon.
15:42 Kaj kiam vesperigxis, nun alvenis (ĉar estis la Preparado, kiu estas antaux sabato)
15:43 tie alvenis Jozef el Arimateo, nobela konsilio membro, kiu mem estis same atendadis la regnon de Dio. Kaj li kuragxe eniris al Pilato, petis la korpon de Jesuo.
15:44 Kaj Pilato miris, cxu li jam mortis. Kaj alvokinte centestro, li demandis lin, ĉu li jam mortis.
15:45 Kaj kiam li estis informita de la centestro, li donis al Jozef la korpon.
15:46 Tiam Jozef, aĉetinte bisino tuko, kaj deprenis lin kaj, envolvis lin en la tolajxo, kaj metis lin en tombon,, kiu estis elhakita el sxtono. Kaj li alrulis sxtonon al la enirejo de la tombo.
15:47 Nun Maria Magdalena, kaj Maria, la patrino de Joseph observis, kien oni metis.