Ch 9 Marko

Marko 9

9:1 Kaj post ses tagoj, Jesuo prenis kun si Petron, kaj James, kaj John; kaj li kondukis ilin aparte al altega monto sole; kaj li estis aliformita antaux ili.
9:2 Kaj liajn vestojn iĝis radianta kaj treege blanka kiel neĝo, kun tia brilliance kiel fulisto sur la tero povas atingi.
9:3 Kaj aperis al ili Elija kun Moseo; kaj ili parolis kun Jesuo.
9:4 Kaj en respondo, Petro diris al Jesuo: "majstro, estas bone por ni esti cxi tie. Kaj do ni faru tri lauxbojn, unu por vi, kaj unu por Moseo, kaj unu por Elija. "
9:5 Ĉar li ne sciis, kion li diras. Por ili superfortita per timo.
9:6 Kaj estis nubo superombris ilin. Kaj elvenis vocxo el la nubo, dirante: "Tio estas mia plej amata Filo. Aŭskultu lin. "
9:7 Kaj tuj, cxirkauxrigardante, ili ne plu vidis iun ajn, krom Jesuo sola kun ili.
9:8 Kaj dum ili malsupreniris de la monto, Li instrukciis ilin ne rilatas al iu ajn kion ili vidis, gxis la Filo de homo estos relevigxos el la mortintoj.
9:9 Kaj ili konservis la vorton por si mem, argumentante pri kio "post kiam li estos, levigxis" povus signifi.
9:10 Kaj ili demandis lin, dirante: "Do kial la Fariseoj kaj la skribistoj, ke Elija devas alveni unue?«
9:11 Kaj en respondo, li diris al ili: "Elija, kiam li alvenos unue, restarigos cxion. Kaj en la maniero ke ĝi estis skribita pri la Filo de homo, tiel devas multon suferi, kaj esti kondamnita.
9:12 Sed mi diras al vi, Elija ankaŭ alvenis, (kaj oni faris al li cxion, kion ili volis) kiel estas skribite pri li. "
9:13 And approaching his disciples, he saw a great crowd surrounding them, and the scribes were arguing with them.
9:14 Kaj baldaŭ la tuta popolo, vidante Jesuo, mirigis kaj frapis per timo, kaj rapidis al li, Ili salutis lin.
9:15 Kaj li demandis ilin, "Kion vi disputas pri vi mem?«
9:16 Kaj unu el la amaso respondis argumentante: "Majstro, Mi venigis al vi mian filon, kiu havas mutan spiriton.
9:17 Kaj kiam ajn ĝi kaptas lin, ĝi ĵetas lin, kaj li sxauxmas kaj grincigas la dentojn, kaj li iĝas senkonscia. Kaj mi parolis al viaj discxiploj, ke ili elpelu el, kaj ili ne povis. "
9:18 Kaj respondi ilin, li diris: "Ho senfida generacio, kiom longe mi devas esti ĉe vi? Gxis kiam mi toleros vin? Venigu lin al mi. "
9:19 Kaj oni venigis lin. Kaj kiam li ekvidis lin, tuj la spirito ĝenis lin. Kaj estinte ĵetita al la tero, Li rulis ĉirkaŭ ŝaŭmanta.
9:20 Kaj li demandis la patron, "Kiom longe tio estis okazanta al li?"Sed li diris: "De infanaĝo.
9:21 Kaj ofte gisas lin en fajron kaj en akvon, por pereigi. Sed se vi povas fari ion, helpu nin kaj kompatu nin. "
9:22 Sed Jesuo diris al li, "Se vi povas kredi: CXio estas ebla por kiu kredas. "
9:23 Kaj tuj la patro de la knabo, kriante per larmoj, diris: "Mi ja kredas, Sinjoro. Helpi mian nekredemon. "
9:24 Kaj Jesuo, vidinte la amason rapidanta kune, li admonis la malpuran spiriton, dirante al li, "Surda kaj silenta spirito, Mi ordonas al vi, lasu lin; kaj ne eniru en lin plu. "
9:25 Kaj kriante, kaj konvulsiigis lin grande, Li foriris de li. Kaj li fariĝis kiel unu kiu estas senvive, tiel ke la plimulto diris, "Li estas mortinta."
9:26 sed Jesuo, prenante lian manon, levis lin. Kaj li leviĝis.
9:27 Kaj kiam li eniris en la domon, liaj disĉiploj demandis lin aparte, "Kial ni ne povis elpeli ĝin?«
9:28 Kaj li diris al ili, "Ĉi tiu speco povas esti forpelita de nenio krom pregxado."
9:29 Kaj elmontrante de tie, ili trapasis tra Galileo. Kaj li intencis, ke neniu scias pri ĝi.
9:30 Tiam li instruadis siajn discxiplojn, kaj li diris al ili, "Ĉar la Filo de homo estos transdonita en la manojn de homoj, kaj ili mortigos lin, kaj, mortigite, En la tria tago li relevigxos. "
9:31 Sed ili ne komprenis la vorton. Ili timis demandi lin.
9:32 Kaj ili iris en Kapernaumon. Kaj kiam ili estis sur la domo, Li pridemandis ilin, "Kion vi diskuti survoje?«
9:33 Sed ili silentis. cXar, survoje, ili diskutis inter si, kiu el ili estis pli granda.
9:34 Kaj sidiĝinte, li alvokis la dek du, kaj li diris al ili, "Se iu volas esti unua, li estos lasta el cxiuj, kaj servanto de ĉiuj. "
9:35 Kaj preninte infanon, li starigis gxin meze de ili. Kaj li cxirkauxprenis lin, li diris al ili:
9:36 "Kaj kiu akceptos unu tian infanon en mia nomo, akceptas min. Kaj kiu akceptas min, ricevas ne min, sed Tiu, kiu min sendis. "
9:37 John respondis lin dirante, "Majstro, ni vidis iun elpelantan demonojn en via nomo; li ne sekvas nin, kaj tiel ni malpermesis. "
9:38 Sed Jesuo diris: "Ne malpermesas lin. Cxar neniu, kiu povas agi kun virto en mia nomo kaj baldaŭ paroli malbone pri mi.
9:39 Por kiu ne estas kontraux vi, estas por vi.
9:40 CXar kiu, en mia nomo, donos al vi trinki tason da akvo por trinki, ĉar vi apartenas al Kristo: Amen mi diras al vi, tiu neniel perdos sian rekompencon.
9:41 Kaj se iu skandalinta unu el cxi tiuj malgranduloj, kiuj kredas al mi: estus pli bone por tiu, se granda muelsxtono estus metita ĉirkaŭ lia kolo kaj li estis ĵetita en la maron.
9:42 Kaj se via mano faligas vin, pereo: estas bone por vi eniri en vivon malebligita, ol, havante du manojn, eniri en la infero, en la neestingeblan fajron,
9:43 kie ilia vermo ne mortas, kaj la fajro ne estingita.
9:44 Sed se via piedo faligas vin, haki ĝin: estas bone por vi eniri en eternan vivon lama, ol, havante du piedojn, esti ĵetita en la infero de fajro neestingebla,
9:45 kie ilia vermo ne mortas, kaj la fajro ne estingita.
9:46 Sed se via okulo faligas vin, elsxiru: estas bone por vi eniri en la regnon de Dio kun unu okulo, ol, havante du okulojn, esti ĵetita en la infero de fajro,
9:47 kie ilia vermo ne mortas, kaj la fajro ne estingita.
9:48 Por ĉiuj estos salita per fajro, kaj ĉiu viktimo estos salita per salo.
9:49 Salo estas bona: sed se la salo fariĝis banalaj, kun kio volas vi sezono? Havu salon en vi, kaj havas pacemaj. "