Khutbah terbaik yang pernah

Kami ingin membina repositori khutbah yang terbaik yang kita telah mendengar (atau, dalam beberapa kes telah memberikan) atau telah dikemukakan oleh pembaca.

Kita kurang mengambil berat yang memberikan khutbah dan lebih berminat dalam mesej dan konsisten dengan prinsip pusat atau aplikasi praktikal iman Katolik Roman kami. Jadi, sila hantar khutbah sebagai teks biasa. Apabila kita mempunyai cukup, kami akan hantar koleksi.