Ch 3 Luka

Luka 3

3:1 Ona, in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being procurator of Judea, and Herod tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias tetrarch of Abilene,
3:2 under the high priests Annas and Caiaphas: the word of the Lord came to John, le atalii o Sakaria, i le vao.
3:3 And he went into the entire region of the Jordan, preaching a baptism of repentance for the remission of sins,
3:4 just as it has been written in the book of the sermons of the prophet Isaiah: “The voice of one crying out in the wilderness: Saunia le ala o le Alii. Make straight his paths.
3:5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low. And what is crooked shall be made straight. And the rough paths shall be made into level ways.
3:6 And all flesh shall see the salvation of God.”
3:7 o le mea lea, he said to the crowd that went out in order to be baptized by him: “You progeny of vipers! Who told you to flee from the approaching wrath?
3:8 lea ona, produce fruits worthy of repentance. And do not begin to say, 'Ua ia i tatou Aperaamo o lo matou tamā.' Aua ou te fai atu ua i le Atua le mana e faatu atalii e Aperaamo mai i nei maa.
3:9 Mo le taimi nei ua tuu le toʻi i le aʻa o le laau. o le mea lea, every tree that does not produce good fruit shall be cut down and cast into the fire.”
3:10 Ma sa fesiligia le vivini o ia, faapea, "O le mea lea e tatau ona tatou faia?"
3:11 Ae i le tali, sa ia fai mai ia i latou: "Po o ai lava ei ai ni peleue se lua, ia tuuina atu ia i latou e te le. Ma soo se tasi ei ai meaai, ia galue e faapena. "
3:12 O lenei na oo mai foi le lafoga ina ia papatisoina, ma sa latou fai atu ia te ia, "Faiaoga, mea e tatau ona tatou faia?"
3:13 Ae sa ia faapea atu ia i latou, "E tatau ona e faia se mea e sili atu nai lo le mea ua tofia ia te oe."
3:14 Ona fesiligia foi e le fitafita ia te ia, faapea, "Ma o le mea e tatau ona tatou faia?"Ma sa ia fai atu ia i latou: "E tatau ona e taia e leai se tasi, ma e le tatau ona faia ni tuuaiga sese. Ma ia faamalieina i lou totogi. "
3:15 O lenei sa uma mafaufau e uiga ia Ioane io latou loto, ma le tagata na manatu ai atonu ia mafai ona avea o le Keriso.
3:16 tali atu John ua faapea atu i tagata uma: "O le mea moni, Ou te papatiso ia te oe i le vai. Ae o le a taunuu i se tasi malosi atu nai lo aʻu, le laces o lona seevae ou te le agavaa e tatalaina. O le a ia papatiso ia te oe i le Agaga Paia, ma le afi.
3:17 Lona ili e faasavili i lona lima. Ma o le a faamamā o lona soli ai saito. Ma o le a faapotopoto mai le saito i le fale saito. Ae o le aputi o saito i le a ia susunuina i le afi e lē matineia. "
3:18 O le mea moni, ia folafola atu foi le tele o isi mea, apoapoai atu i tagata.
3:19 But Herod the tetrarch, when he was corrected by him concerning Herodias, his brother’s wife, and concerning all the evils that Herod had done,
3:20 added this also, above all else: that he confined John to prison.
3:21 O lenei sa tupu i lena, ina ua le papatisoina o tagata uma, na papatiso ai Iesu; ma e pei ona sa ia tatalo, Na tatalaina le lagi.
3:22 Ma le Agaga Paia, i se foliga sasa e pei o se lupe, ifo i luga ia te ia. Ma se leo mai le lagi: "O oe o loʻu Atalii pele. ia te outou, Ou fiafia. "
3:23 And Jesus himself was beginning to be about thirty years old, being (as it was supposed) le atalii o Iosefa, who was of Heli, who was of Matthat,
3:24 who was of Levi, who was of Melchi, who was of Jannai, who was of Joseph,
3:25 who was of Mattathias, who was of Amos, who was of Nahum, who was of Esli, who was of Naggai,
3:26 who was of Maath, who was of Mattathias, who was of Semein, who was of Josech, who was of Joda,
3:27 who was of Joanan, who was of Rhesa, who was of Zerubbabel, who was of Shealtiel, who was of Neri,
3:28 who was of Melchi, who was of Addi, who was of Cosam, who was of Elmadam, who was of Er,
3:29 who was of Joshua, who was of Eliezer, who was of Jorim, who was of Matthat, who was of Levi,
3:30 who was of Simeon, who was of Judah, who was of Joseph, who was of Jonam, who was of Eliakim,
3:31 who was of Melea, who was of Menna, who was of Mattatha, who was of Nathan, who was of David,
3:32 who was of Jesse, who was of Obed, who was of Boaz, who was of Salmon, who was of Nahshon,
3:33 who was of Amminadab, who was of Aram, who was of Hezron, who was of Perez, who was of Judah,
3:34 who was of Jacob, who was of Isaac, who was of Abraham, who was of Terah, who was of Nahor,
3:35 who was of Serug, who was of Reu, who was of Peleg, who was of Eber, who was of Shelah,
3:36 who was of Cainan, who was of Arphaxad, who was of Shem, who was of Noah, who was of Lamech,
3:37 who was of Methuselah, who was of Enoch, who was of Jared, who was of Mahalalel, who was of Cainan,
3:38 who was of Enos, who was of Seth, who was of Adam, who was of God.