1Tusi St o Nofoaiga a Tupu

1 Nofoaiga a Tupu 1

1:1 Atamu, Setu, Enosa,
1:2 Kainano, Mahalalel, Jared,
1:3 Enoka, Metusela, Lameko,
1:4 Noa, Semu, vasāsui, ma Iafeta.
1:5 O atalii o Iafeta: Komeri, ma Makoku, ma Madai, ma Javan, Tupalu, Meshech, fasi pepa.
1:6 Ma le atalii o Komeri: Ashkenaz, ma Riphath, ma Togarmah.
1:7 Ma le atalii o Javan: Elishah ma Tasesa, Kittim ma Rodanim.
1:8 O le atalii o Hamo: Kuso, ma Mizraim, ma Tuu, ma Kanana.
1:9 Ma le atalii o Kuso: o ia lava, ma Havilah, Sabtah, ma Raamah, ma Sabteca. Ma le atalii o Raamah: Seepa ma Dadan.
1:10 Ona to Kuso Nimarota, ma sa amata ona mamana i le lalolagi.
1:11 E moni lava, afuafua Mizraim Ludim, ma Anamim, ma Lehabim, ma Naphtuhim,
1:12 faapea foi Pathrusim ma Casluhim: mai nei o atu Filisitia ma le Caphtorim.
1:13 E moni lava, afuafua Kanana o Saitonu, lana ulumatua, e faapea foi le sa Heti,
1:14 ma le Jebusite, ma o sa Amorī, ma le Girgashite,
1:15 ma le Hivite, ma le Arkite, ma le Sinite,
1:16 ma le Arvadian foi, ma le Samarite, ma le Hamathite.
1:17 O atalii o Semu: Elama, ma Asuria, ma Arphaxad, ma Lud, ma Suria, ma Usa, ma o latou, ma Gether, ma Meshech.
1:18 Ona to Arphaxad Shelah, o lē foi o ia lava afuafua Eperu.
1:19 Ma o Eperu fananau mai atalii e toalua. O le igoa o le tasi o Peleg, ona i ona aso na vaeluaina ai le lalolagi. Ma le igoa o lona uso o Joktan.
1:20 ONA to Joktan Almodad, ma Sheleph, ma Hazarmaveth, ma Jerah,
1:21 faapea foi Hadoram, ma Uzal, ma Diklah,
1:22 ma Obal, ma Abimael, ma Seepa, moni lava
1:23 foi Ofeira, ma Havilah, ma Jobab. o atalii uma nei o Joktan.
1:24 Semu, Arphaxad, Shelah,
1:25 Eperu, Peleg, maile,
1:26 Serug, Nakori, Tara,
1:27 Aperamo, O Aperaamo o le tasi.
1:28 Ma le atalii o Aperaamo: Isaako ma Isamaeli.
1:29 Ma oi latou tupulaga: o le ulumatua o Isamaeli, Nepaiota, ma Kedar, ma Adbeel, ma Mibsam,
1:30 ma Mishma, ma Dumah, Pulp, Atata, ma Tema,
1:31 Jetur, Nfis, Kedemah. Nei o atalii o Isamaeli.
1:32 Ma le atalii o Keturah, le palake a Aperaamo, na ia to: Zimran, Jokshan, fanua, Mitiana, Ishbak, ma Shuah. Ma le atalii o Jokshan: Seepa ma Dedan. Ma le atalii o Dedan: Asshurim, ma Letushim, ma Leummim.
1:33 Ma le atalii o Mitiana: efa, ma Epher, ma Hanoch, ma Abida, ma Eldaah. o atalii uma nei o Keturah.
1:34 O lenei to Aperaamo Isaac, o lona atalii sa Esau ma Isaraelu.
1:35 O le atalii o Esau: Elifasa, Reuelu, Iuso, Jalam, ma Koru.
1:36 O atalii o Elifasa: uō, Omar, Zepho, Gatam, Kenez, ma e ala i Timena, Amaleka.
1:37 O le atalii o Reuelu: Nahath, Sera, Sama, Misa.
1:38 O atalii o Seira: Lotana, Sovala, Sepeono, Ena, Tisono, afe, Tisano.
1:39 O atalii o Lotana: lea, Heman. O lenei o le tuafafine o Lotana o Timena.
1:40 O atalii o Sovala: se isi, ma Manahath, ma o Evalu, Kshefi, ma Onama. O atalii o Sepeono: Aia ma Ena. O atalii o Ena: Tisono.
1:41 O atalii o Tisono: Hamran, ma Esheban, ma Ithran, ma Cheran.
1:42 O atalii o Eseri: Bilhan, ma Zaavan, ma Will. O atalii o Tisano: Usa ma Aran.
1:43 O lenei o le tupu nei na pule i le laueleele o Etoma, i luma sa i ai se tupu i luga o le fanauga a Isaraelu: matagofie, le atalii o Peoro; ma le igoa o lona aai o Dinhabah.
1:44 Ona oti Pala, ma Jobab, le atalii o Sera, mai Bozrah, pule i lona nofoaga.
1:45 Ma ina ua maliu foi Jobab, Husham, mai le laueleele o le Temanites, pule i lona nofoaga.
1:46 Ona foi mavae atu Husham, ma Atata, le atalii o Bedad, pule i lona nofoaga. Ma ia taia Mitiana i le nuu o Moapi. O le igoa o lona aai o Avith.
1:47 Ma ina ua maliu foi Atata, pule Samlah mai Masrekah i lona nofoaga.
1:48 Ona maliu foi Samlah, ma Saulo mai Rehoboth, lea o lo oi tafatafa o se vaitafe, pule i lona nofoaga.
1:49 ua oti foi Saulo, Paala-Hanana, le atalii o Akapora, pule i lona nofoaga.
1:50 Ona maliu foi o ia, ma pule Hadar i lona nofoaga. Ma o le igoa o lona aai o Pau. Ma sa taʻua o lana avā Mehetabel, le tama fafine a Matarata, le afafine o Maisaava.
1:51 Ma ua maliu Hadar, sa amata ona i taʻitaʻi i Etoma i le nofoaga o le tupu: Lotana taitaiau, taitaiau Alvah, taitaiau Jetheth,
1:52 taitaiau Oholibamah, taitaiau Ele, puleaina Pinon,
1:53 puleaina Kanez, taitaiau Friend, taitaiau Mibzar,
1:54 taitaiau Magdiel, taitaiau ita. O nei o le taʻitaʻi o Etoma.

1 Nofoaiga a Tupu 2

2:1 Ma le fanauga a Isaraelu: Reuben, Simeona, Levi, Iuta, Isakara, ma Sepulona,
2:2 ma, Iosefa, Benjamin, Nafatali, Kato, ma Asera.
2:3 O le atalii o Iuta: o, Onan, ma Shelah. fananau mai nei mea e tolu ia te ia mai le afafine o Shua, le Kanana. ae o, o le ulumatua o Iuta, le amio leaga i luma o le Alii, ma o lea na ia fasiotia o ia.
2:4 O lenei Tamara, lona afafine-tulafono, tauaveina ia te ia Perez ma Sera. o le mea lea, atalii uma o Iuta sa le lima.
2:5 Ma le atalii o Perez: Hezron ma Hamul.
2:6 foʻi, le atalii o Sera: Semeri, ma Ethan, ma Heman, faapea foi Calcol ma Dara, lima atoa.
2:7 O atalii o Carmi: maua, e faalavelaveina Isaraelu ma agasala e ala i le gaoi o mea anathema.
2:8 O atalii o Ethan: Asaraia.
2:9 Ma le atalii o Hezron na fanau mai ia te ia: Jerahmeel, ma Ram, ma Chelubai.
2:10 Ona to Ram Aminatapu. Ma to Aminatapu Naasona, a taitai o le atalii o Iuta.
2:11 foʻi, afuafua Naasona Salma, mai ai tulaʻi Poasa.
2:12 E moni lava, afuafua Poasa Opeta, o lē foi o ia lava afuafua Jesse.
2:13 O lenei to Jesse le ulumatua o Eliapo, le Apinatapa lona lua, le Sama lona tolu,
2:14 le Natanielu lona fa, le lona lima Raddai,
2:15 le Ozem lona ono, le David fitu.
2:16 sa latou tuafafine Seruia ma Apikaila. O le atalii o Seruia: Apisai, Ioapo, ma Asaelu, tolu.
2:17 Ma to Abigail Amasa, o lona tamā Jether, le Ishmaelite.
2:18 E moni lava, Kalepo, le atalii o Hezron, ave se ava e igoa Azubah, o le na ia to Jerioth. Ma lona atalii sa Jesher, ma Shobab, ma Ardon.
2:19 Ma ina ua maliu Azubah, ave Kalepo o se ava Ephratha, na tuuina atu ia te ia Huro.
2:20 O lenei to Huro Auri. Ma to Auri Pesaleli.
2:21 ma mulimuli ane, ulufale Hezron i le afafine o Makiro, tamā o Kiliata. Ma sa ia ave o ia ina ua onosefulu tausaga. Ma tuuina atu o ia ia te ia Segub.
2:22 Ona to Segub Iairo, ma sa ia maua lua sefulu tolu aai i le nuu o Kiliata.
2:23 Ma ia faoa faamalosi Kasuri ma Suria, aai o Iairo, ma Kenath ma ona faoa, aai onosefulu. atalii i latou uma nei o Makiro, tamā o Kiliata.
2:24 Ona, ina ua maliu Hezron, ulu atu Kalepo i Ephratha. foʻi, sa Hezron o se ava Abia, ia te Ia tuuina Ashhur, o le tama o Tikoa.
2:25 O lenei na fanau mai atalii e Jerahmeel, o le ulumatua o Hezron: pa'ū, lana ulumatua, ma Bunah, ma Oren, ma Ozem, ma Akia.
2:26 faaipoipo foi Jerahmeel le isi toalua, igoa Atarah, o lē o le tinā o Onama.
2:27 Ona foi, le atalii o Ram, o le ulumatua o Jerahmeel, sa Maaz, mautinoa, ma Eker.
2:28 Ma sa atalii Onama: Samai ma Jada. Ma le atalii o Samai: Natapu ma Abishur.
2:29 E moni lava, le igoa o le avā a Abishur o Aviaila, na tuuina atu ia te ia Ahban ma Molid.
2:30 O lenei sa Seled atalii o Natapu ma Appaim. Ma maliu Seled e aunoa ma fanau.
2:31 E moni lava, o le atalii o Appaim Ishi. Ma to Ishi Sheshan. Ona to Sheshan Ahlai.
2:32 Ae o le atalii o Jada, le uso o Samai, sa Jether ma Jonathan. Ona maliu foi Jether e aunoa ma fanau.
2:33 Ma to Jonathan Peleth ma Zaza. O nei atalii o Jerahmeel.
2:34 O lenei sa lē maua Sheshan atalii, ae na o afafine, ma se auauna Aikupito e igoa Jarha.
2:35 Ma o lea na ia tuuina atu lona afafine ia te ia e pei o le ava, na tuuina atu ia te ia Atai.
2:36 Ona to Atai Nathan, ma to Nathan Sapata.
2:37 foʻi, afuafua Sapata Ephlal, ma to Ephlal Opeta.
2:38 afuafua Opeta Ieu; afuafua Ieu Asaraia.
2:39 afuafua Asaraia Helez, ma to Helez Eleasah.
2:40 afuafua Eleasah Sismai; afuafua Sismai Saluma.
2:41 afuafua Saluma Jekamiah; ona to Jekamiah Elisama.
2:42 Ma le atalii o Kalepo, le uso o Jerahmeel, sa Mesha, lana ulumatua, o lē o le tamā o Sifi, ma le atalii o Mesha, o le tamā o Heperona.
2:43 O lenei o le atalii o Heperona sa Koru, ma Tapuah, ma Rekem, ma Shema.
2:44 Ona to Shema Raham, o le tama o Jorkeam. Ma to Rekem Samai.
2:45 O le atalii o Samai sa Maon, ma Maon o le tama o Bethzur.
2:46 O lenei Efa, le palake a Kalepo, tauaveina Karana, ma Moza, ma Gazez. Ma to Karana Gazez.
2:47 Ma le atalii o Jahdai: tupu, ma Iotama, ma Geshan, ma Pelet, ma Efa, ma Shaaph.
2:48 ma Maaka, le palake a Kalepo, tauaveina Sheber ma Tirhanah.
2:49 Ona Shaaph, o le tama o Madmannah, afuafua sheva, o le tama o Machbenah, ma le tamā o Gibea. E moni lava, le afafine o Kalepo sa Achsah.
2:50 O nei atalii o Kalepo, le atalii o faapefea, o le ulumatua o Ephratha: Sovala, o le tama o Kiriath-jearim;
2:51 Salma, o le tama o Peteleema; ः aref, o le tama o Bethgader.
2:52 O lenei sa i ai ni atalii o Sovala, o le tama o Kiriath-jearim, na vaai i le afa o le nofoaga o le malologa.
2:53 Ma mai i le ituaiga o Kiriath-jearim: le Ithrites, ma le Puthites, ma le Shumathites, ma le Mishraites. mai nei, alu le Zorathites ma le Eshtaolites atu.
2:54 O atalii o Salma: Peteleema, ma le Netophathites, le pale o le aiga o Ioapo, ma le afa o le nofoaga o le vaega o totoe o le Zorathites,
2:55 faapea foi ma le aiga o le au tusiupu o loo ola i Jabesh, latou musika usuina ma le faia o, ma i latou ua nonofo i faleie. Nei o Kenites, na alu atu mai Calor, o le tama o le aiga o Rakapa.

1 Nofoaiga a Tupu 3

3:1 E moni lava, sa ia Tavita nei atalii, na fanau ia te ia i Heperona: o le ulumatua o Amanono, o Ahinoam le Jezreelite; le Daniel lona lua, mai Abigail le Karamelu;
3:2 le Apisaloma lona tolu, le atalii o Maaka, afafine o Talemai, le tupu o Kasuri; le Atonia lona fa, le tama a Akita;
3:3 lona lima o Sefatia, o Abital; le Ithream lona ono, mai lana ava Ekeli.
3:4 o le mea lea, ono sa fanau mai ia te ia i Heperona, lea na ia fai ma tupu mo le fitu tausaga ma masina e ono. Ona ia fai mo le tolusefulu-tolu tausaga i Ierusalema.
3:5 Nei i Ierusalema, fananau mai atalii ia te ia: Shammua, ma Sobab, ma Nathan, ma Solomona, nei e fa mai Bathsheba, o le afafine o Amueli;
3:6 foi faalava ma Elisama,
3:7 ma Elifaleta, ma Nogah, ma Nepheg, ma Japhia,
3:8 moni foi Elisama, ma Eliada, ma Elifaleta, iva.
3:9 atalii i latou uma nei o David, ese mai le atalii o le palake. Ma sa latou a uso, Tamara.
3:10 O lenei o le atalii o Solomona o Reopoamo, mai ai to Avia se atalii, ina. Ma mai ia te ia, ai na fanau mai Iosefatu,
3:11 o le tama o Ioramo. Ma to Ioramo Aasaia, mai ai i ai na fanau mai ai Ioasa.
3:12 Ma lona atalii o, Amasia, afuafua Asaraia. Ona Iotama, le atalii o Asaraia,
3:13 afuafua Aasa, o le tamā o Esekia, mai ai na fanau Manase.
3:14 Ona foi, to o Manase o Amone, o le tama o Iosia.
3:15 O lenei o le atalii o Iosia nei: o le ulumatua o Iokana, le Ioakima lona lua, le Setekaia lona tolu, le Saluma lona fa.
3:16 na fanau mai Ioakima Jeconiah ma Setekaia.
3:17 O atalii o Jeconiah sa le faatagataotauaina: Salatielu,
3:18 Malchiram, Petaia, Shenazzar, ma Jekamiah, Hoshama, ma Nedabiah.
3:19 mai Petaia, ai tulaʻi lea o Serupapelu ma Semi. afuafua Serupapelu Mesulama, Hanania, ma lo latou tuafafine o Salome,
3:20 faapea foi Hashubah, ma Ohel, ma Perekia, ma Hasadiah, Jushab-hesed, lima.
3:21 O lenei o le atalii o Hanania o Pelatiah, o le tama o Iesaia, o lona atalii Refaia. Ma sa Arnan lona atalii, mai ai na fanau mai Opetaia, o lona atalii Shecaniah.
3:22 O le atalii o Shecaniah o Semaia, nei o lona atalii: Hattush, ma Igal, ma Bariah, ma Neariah, ma Shaphat, e ono i le numera.
3:23 O atalii o Neariah: Elioenai, ma Hizkiaj, ma Azrikam, tolu.
3:24 O atalii o Elioenai: Hotavia, ma Eliasipa, ma Pelaiah, ma Akupa, ma Ioanana, ma Talaia, ma Anani, fitu.

1 Nofoaiga a Tupu 4

4:1 O le atalii o Iuta: Perez, Hezron, ma Carmi, ma faapefea, ma Sovala.
4:2 E moni lava, Reaiah, le atalii o Sovala, afuafua Jahath; mai ia te ia fananau mai Ahumai ma Lahad. O nei e le ituaiga o le Zorathites.
4:3 Ma o le faaunegatupe i le Malo lenei o Etama: Isereelu, ma Ishma, ma Idbash. Ma le igoa o lo latou tuafafine o Hazzelelponi.
4:4 O lenei Penueli le tama o Kitori, ma Eseri o le tama o Hushah. o atalii nei o Huro, o le ulumatua o Ephratha, o le tama o Peteleema.
4:5 E moni lava, mo Ashhur, o le tama o Tikoa, e lua ava: Togafiti ma le kanesa.
4:6 Ma tuuina Naarah ia te ia: Ahuzzam, ma Hepher, ma Temeni, ma Haahashtari. o atalii nei o Naarah.
4:7 Ma le atalii o Helah sa Zereth, Izhar, ma Ethnan.
4:8 O lenei to Kosa Anub, ma Zobebah, ma le ituaiga o Aharhel, le atalii o Harum.
4:9 Ae sa lauiloa Jabez, sili atu nai lo lona uso, ma lona tina taʻua lona suafa Jabez, faapea, "Aua ou te tuuina atu ia te ia i le faanoanoa."
4:10 E moni lava, Jabez valaau atu i le Atua o Isaraelu, faapea, "Afai e na o, pe faamanuiaina, o le a outou faamanuiaina au, ma o le a faalauteleina ai loʻu tuaoi, ma o le a avea ma o outou lima ia te au, ma o le a faia ia te aʻu le tatau ona sauaina e le leaga. "Ma ua tuuina atu ia te ia le Atua le mea na ia tatalo ai lea.
4:11 O lenei Chelub, le uso o Shuhah, afuafua Mehir, o lē o le tamā o Eshton.
4:12 Ona to Eshton Bethrapha, ma Pasea, ma Tehinnah, o le tama o le aai o Nahash. O le tagata o Recah.
4:13 O lenei o le atalii o Kenaz sa Otinielu ma Seraia. Ma le atalii o Otinielu sa Hathath ma Meonothai.
4:14 afuafua Meonothai Ofira, ae to Seraia o Ioapo, o le tama o le Vanu o Artisans. mo moni, sa artisans ai.
4:15 E moni lava, le atalii o Chelub, le atalii o Iefune, sa Iru, ma Ele, ma Suafa. Ma le atalii o Ele: Kenaz.
4:16 foʻi, le atalii o Jehallelel: Sifi ma Ziphah, Tiria ma Asarel.
4:17 Ma le atalii o Ezrah: Jether, ma Mereta, ma Epher, ma Jalon; ma ia to Miriam, ma Samai, ma Ishbah, o le tama o Esetemoa.
4:18 Ma lona faletua, Judaia, tauaveina Jered, o le tama o Kitori, ma Heber, o le tama o Soco, ma Jekuthiel, o le tama o Sanoa. O lenei sa i ai atalii o Pita, le afafine o Farao, na faaipoipo Mereta,
4:19 ma le atalii o lona toalua Hodiah, o le tuafafine o Naham, o le tama o Kaila le Garmite, ma o Esetemoa, o le sa mai Maacathi.
4:20 Ma le atalii o Shimon: Amanono, ma Rinnah, atalii o Hanana, ma Tilon. Ma le atalii o Ishi: Zoheth ma Benzoheth.
4:21 O atalii o Shelah, le atalii o Iuta: o, o le tama o Lecah, ma Laadah, o le tamā o Maresa, ma le ituaiga o le aiga o le tagata faigaluega o le 'ie vavae i le fale o le tautoga,
4:22 ma o ia na mafua ai le la e tu pea, ma tagata o le pepelo, ma faapipii, ma mu, oe sa taitai i Moapi, ma na toe foi mai i Peteleema. O lenei o nei upu anamua.
4:23 O nei o le omea ola i le faatoaga ma le Hedges, ma se tupu i ana galuega, ma sa latou nonofo ai.
4:24 O atalii o Simeona: Nemuel ma Jamin, Iaripa, Sera, Saulo;
4:25 Saluma lona atalii, Mibsam lona atalii, Mishma lona atalii.
4:26 O atalii o Mishma: Hammuel lona atalii, Sakuro lona atalii, Semi lona atalii.
4:27 O atalii o Semi sefulu ono, ma sa ono afafine. Ae e leʻi i ai lona uso e tele o atalii, ma le atoa ituaiga sa le tutusa ma le aofaiga o le atalii o Iuta.
4:28 O lenei sa latou ola i Peresepa, ma Moladah, ma Hazarshual,
4:29 ma Pila, ma i loʻu malo, ma i Tolad,
4:30 ma Petueli, ma i Hormah, ma i Sekeleka,
4:31 ma i Beth-marcaboth, ma i Hazarsusim, ma i Bethbiri, ma i Shaaraim. Nei latou aai seia oo i le tupu o Tavita.
4:32 Ma o latou faoa aai sa Etama, ma Ain, Rimoni, ma Tochen, ma Ashan, aai e lima,
4:33 ma o latou faoa uma, i itu uma o nei aai, i le mamao e Paala. O lo latou nofoaga ma le tufatufaina o le nuu.
4:34 Ma sa i ai Meshobab ma Jamlech, ma Joshah, le atalii o Amasia,
4:35 ma Joel, ma Ieu, le atalii o Joshibiah, le atalii o Seraia, le atalii o Asiel,
4:36 ma Elioenai, ma Jaakobah, ma Jeshohaiah, ma Asaia, ma Atielu, ma Jesimiel, ma Penaia,
4:37 faapea foi ma Sesa, le atalii o Sepi, le atalii o Allon, le atalii o Ietaia, le atalii o Shimri, le atalii o Semaia.
4:38 O igoa nei o taitai io latou aiga. Ma sa latou uluola tele i totonu o le fale o lo latou faaipoipoga.
4:39 Ma latou faatulaga mai i, ina ia mafai ona latou ulu i Kitori, i le mamao e pei o le vanu i sasaʻe, ma ina ia latou saili i le vao mo a latou lafu.
4:40 Ma latou maua taaga gaʻo ma lelei, ma o se laueleele lava le lautele ma le filemu ma fanafanau, i lea o nisi mai le faaunegatupe i le Malo o Hamo sa nonofo i luma o.
4:41 lea ona, i latou ia oeoo latou igoa ua tusia i luga, alu atu i le aso o Esekia, le tupu o Iuta. Ma latou fasia i tagata oe na maua i ai ma o latou fale. Ma latou tafiesea i latou, e oo lava i le taimi nei. Ma sa latou ola i latou i le nofoaga, ona latou maua taaga lava gaʻo ai.
4:42 foʻi, nisi o le fanauga a Simeona, e lima selau o tagata, alu ese atu i le mauga o Seira, ua i ai o ni taitai Pelatiah ma Neariah ma Refaia ma Usialu, le atalii o Ishi.
4:43 Ma latou fasia i le toe vaega o le Amaleka, i latou sa mafai ona sola ese mai, ma sa latou nonofo ai i latou i le nofoaga, e oo lava i lenei aso.

1 Nofoaiga a Tupu 5

5:1 foʻi, sa i ai le atalii o Reuben, o le ulumatua a Isaraelu. mo moni, o ia o lana ulumatua, ae ina ua ia na solia o le moega o lona tamā, lona tofi o le ulumatua na tuuina atu i le atalii o Iosefa, le atalii o Isaraelu, ma sa lē faatuatuaina o le ulumatua.
5:2 lē gata i lea, Iuta, o le sa sili ona malosi i totonu o ona uso, mai lona oloa taitai totogo ae, ae o le aia tatau a ulumatua na faatuatuaina e Iosefa.
5:3 lea ona, le atalii o Reuben, o le ulumatua a Isaraelu, sa Hanoch ma Pallu, Hezron ma Carmi.
5:4 O le atalii o Ioelu: Semaia lona atalii, Koku lona atalii, Semi lona atalii,
5:5 Mika lona atalii, Reaiah lona atalii, Paala lona atalii,
5:6 Faatoaga LONA Alo, ai Tilgathpilneser, o le tupu o Asuria, taitai ese faatagataotaua, ma o ia o se taitai i le ituaiga o Reupena.
5:7 O lenei ona uso ma lona aiga uma, ina ua le faitaulia e tusa ma o latou aiga, sa avea ma taitai o Ieielu ma Sakaria.
5:8 O lenei Pala, le atalii o Azaz, le atalii o Shema, le atalii o Ioelu, nonofo i Aroeru, i le mamao e Nepo ma Baalmeon.
5:9 Ma sa nofo o ia i le itulagi i sasae, i le mamao e pei o le ulufale atu i le vao ma le vaitafe o Eufirate. mo moni, latou maua se numera tele o manu i le nuu o Kiliata.
5:10 Ona, i le aso o Saulo, latou tau e faasaga i le Hagarites ma tuu i latou i le oti. Ma sa latou ola i latou i le nofoaga, i lo latou fale, i le itulagi atoa e silasila i le itu i sasaʻe o Kiliata.
5:11 E moni lava, ola i le fanauga a Kato i le itulagi faafeagai mai ia i latou, i le laueleele o Vasana, i le mamao e Salecah:
5:12 Joel le ulu, ma Shapham le lona lua, lea Janai ma Shaphat, i Vasana.
5:13 E moni lava, latou uso, e tusa ai ma le fale o lo latou aiga, sa: Michael, ma Mesulama, ma Seepa, ma Jorai, ma Jacan, ma Zia, ma o Eperu, fitu.
5:14 O nei atalii o Aviaila, le atalii o Huri, le atalii o Jaroah, le atalii o Kiliata, le atalii o Michael, le atalii o Jeshishai, le atalii o Jahdo, le atalii o Buz,
5:15 faatasi ma o latou uso, le atalii o Abdiel, le atalii o Guni, le taitai o le fale, io latou aiga,
5:16 Ua latou nonofo i Kiliata, ma i Vasana ma ona faoa aai, ma tuāfanua uma o Sarona, i le mamao e pei o le tuaoi.
5:17 sa faitauina i latou uma nei i le aso o Iotama, le tupu o Iuta, ma i le aso o Ierepoamo, le tupu o Isaraelu:
5:18 le atalii o Reuben, ma o Kato, ma le ituaiga afa o se tasi o Manase, tagata o le taua, tauaveina talita ma le pelu, ma punou le aufana, ma aoaoina mo le taua, le fasefulu-fa afe ma le fitu selau onosefulu, agai i luma i le taua.
5:19 Latou tauivi e faasaga i le Hagarites, ae moni lava le Jetureans, ma Nfis, ma ofo mai le fesoasoani ia i latou Nodab.
5:20 Ma o le na laveaiina Hagarites io latou lima, ma i latou uma oe sa. Aua ua latou valaau atu i le Atua ao latou taua. Ma ia amanaiaina i latou, ona ua latou faatuatua ia te ia.
5:21 Ma latou faoa faamalosi uma ina ia latou maua, o kamela limasefulu afe, ma o mamoe e lua selau limasefulu afe, ma o asini e lua afe, ma o tagata e selau afe olaga.
5:22 Ma le tele o faapau manua. Ona o se taua o le Alii. Ma sa latou ola i latou i le nofoaga, seia oo i le transmigration.
5:23 foʻi, le atalii o le tasi le afa o le ituaiga o Manase maua le laueleele, mai le mamao e Paala vaega o Vasana, Heremoni, ma Samir, ma le Mauga o Heremoni. mo mautinoa, sa tele lo latou aofai.
5:24 Ma nei taitai o le fale o lo latou aiga: Epher, ma Ishi, ma Eliel, ma Azriel, ma Ieremia, ma Hotavia, ma Jahdiel, lava tagata totoa ma le mamana, ma lauiloa taitai io latou aiga.
5:25 Ae na latou lafoaia le Atua o latou tamā, ma latou fornicated tuanai ai o le atua o tagata o le nuu, na ave ese le Atua io latou luma.
5:26 Ma o lea faaosoina le Atua o Isaraelu i le agaga o Pula, o le tupu o Asuria, ma le agaga o Tilgath-pilneser, le tupu o Assur. Ma sa ia ave ese Reuben, ma Kato, ma le ituaiga afa o se tasi o Manase. Ma sa ia taitaia i latou e Halah, ma Habor, ma Hara, ma le vaitafe o Kosane, e oo lava i lenei aso.

1 Nofoaiga a Tupu 6

6:1 O atalii o Levi: Gershom, Koato, ma Merari.
6:2 O atalii o Koato: Amaramo, Izhar, Heperona, ma Usialu.
6:3 O atalii o Amaramo: Aaron, Mose, ma Miriama. O le atalii o Arona: Natapu ma Aviu, Eleasaro ma Itamaro.
6:4 afuafua Eleasaro Fineaso, ma to Fineaso Abishua.
6:5 E moni lava, afuafua Abishua Bukki, ma to Bukki Usi.
6:6 afuafua Usi Zerahiah, ma to Zerahiah Meraioth.
6:7 Ona to Meraioth Amariah, ma to Amariah Akitopo.
6:8 afuafua Akitopo Satoka, ma to Satoka Aimaasu.
6:9 afuafua Aimaasu Asaraia; afuafua Asaraia Iokana.
6:10 afuafua Iokana Asaraia. O ia o le tasi oe na fasiotia i le ofisa o le ositaulaga i le fale na fausia e Solomona i Ierusalema.
6:11 O lenei to Asaraia Amariah, ma to Amariah Akitopo.
6:12 afuafua Akitopo Satoka, ma to Satoka Saluma.
6:13 afuafua Saluma Hilikia, ma to Hilikia Asaraia.
6:14 afuafua Asaraia Seraia, ma to Seraia Jehozadak.
6:15 O lenei o ese Jehozadak, pe a ave ese e le Alii ia Iuta ma Ierusalema, e ala i le lima o Nepukanesa.
6:16 Lea o le atalii o Levi sa Gershom, Koato, ma Merari.
6:17 Ma o igoa nei o atalii o Gershom: Libni ma Semi.
6:18 O atalii o Koato: Amaramo, ma Izhar, ma Heperona, ma Usialu.
6:19 O atalii o Merari: Maali ma Mushi. Ma o lea o loo i nei ituaiga o Levi, e tusa ma o latou aiga.
6:20 o Gershom: Libni lona atalii, Jahath lona atalii, Zimmah lona atalii,
6:21 Ioaa lona atalii, Ia lona atalii o, Sera lona atalii, Jeatherai lona atalii.
6:22 O atalii o Koato: Aminatapu lona atalii, Koru lona atalii, Assir lona atalii,
6:23 Elekana lona atalii, Ebiasaph lona atalii, Assir lona atalii,
6:24 Taata lona atalii, O Urielu lona atalii, O Usia lona atalii, Saulo lona atalii.
6:25 O le atalii o Elekana: Amasai ma Ahimoth
6:26 ma Elekana. O le atalii o Elekana: Zophai lona atalii, Nahath lona atalii,
6:27 Eliapo lona atalii, Ieroama lona atalii, Elekana lona atalii.
6:28 O atalii o Samuel: Vasseni le ulumatua, ma Avia.
6:29 O lenei o atalii o Merari na: Maali, Libni lona atalii, Semi lona atalii, Usa lona atalii,
6:30 Shimea lona atalii, Haggiah lona atalii, O Asaia lona atalii.
6:31 O i latou ua tofia i ai Tavita i le lagiina o alii i le fale o le Alii, i le mea sa tu ai le atolaau.
6:32 Ma latou auauna i luma o le fale fetafai o le molimau i pesega, seia oo ina faia e Solomona le fale o le Alii i Ierusalema. Ma o le a latou tutu e tusa ma lo latou faasologa i le galuega.
6:33 E moni lava, le tagata nei oe na fesoasoani, ma o latou atalii, mai le atalii o Koato: le Heman pese, le atalii o Ioelu, le atalii o Samuel,
6:34 le atalii o Elekana, le atalii o Ieroama, le atalii o Eliel, le atalii o Toah,
6:35 le atalii o Sufi, le atalii o Elekana, le atalii o Mahath, le atalii o Amasai,
6:36 le atalii o Elekana, le atalii o Ioelu, le atalii o Asaraia, le atalii o Sefanaia,
6:37 le atalii o Taata, le atalii o Assir, le atalii o Ebiasaph, o le atalii o Koru,
6:38 le atalii o Izhar, le atalii o Koato, le atalii o Levi, le atalii o Isaraelu.
6:39 Ma sa i ai foi lona uso, Asafo, o le na tu i lona itu taumatau, Asafo, le atalii o Perekia, le atalii o Shimea,
6:40 le atalii o Michael, le atalii o Baaseiah, le atalii o Malchijah,
6:41 le atalii o Ethni, le atalii o Sera, le atalii o Ataia,
6:42 le atalii o Ethan, le atalii o Zimmah, le atalii o Semi,
6:43 le atalii o Jahath, le atalii o Gershom, le atalii o Levi.
6:44 O lenei o atalii o Merari, latou uso, sa i le itu tauagavale: Ethan, le atalii o Kishi, le atalii o Abdi, le atalii o Malluch,
6:45 o le atalii o Hasapea, le atalii o Amasia, le atalii o Hilikia,
6:46 le atalii o Amzi, le atalii o Boni, le atalii o Shemer,
6:47 le atalii o Maali, le atalii o Mushi, le atalii o Merari, le atalii o Levi.
6:48 Sa i ai foi o latou uso, Sa Levi na tofia mo galuega uma o le fale fetafai o le fale o le Alii.
6:49 E moni lava, na mu Arona ma ona atalii o taulaga i luga o le fata faitaulaga o holocausts ma i luga o le fata faitaulaga o mea manogi, mo le galuega atoa o le Nofoaga Sili Ona Paia, ma tatalo i le avea ai ma sui o Isaraelu, e tusa ma mea uma Mose, le auauna a le Atua, na faatonuina.
6:50 O lenei o atalii nei o Arona: Eleasaro lona atalii, Fineaso lona atalii, Abishua lona atalii,
6:51 Bukki lona atalii, Usi lona atalii, Zerahiah lona atalii,
6:52 Meraioth lona atalii, Amariah lona atalii, Akitopo lona atalii,
6:53 Satoka o lona atalii, Aimaasu lona atalii.
6:54 Ma ua latou nonofo nei e tusa ma le nuu ma tapulaa, atalii o le faapitoa o Arona, e tusa ma le aiga o le Koatō. Aua o le pau ia i latou e tele.
6:55 ma o lea, latou avatu Heperona, i le nuu o Iuta, ma ona tuāfanua i itu uma, ia i latou,
6:56 ae sa latou tuuina atu i le fanua o le aai, ma le nuu, e Kalepo, le atalii o Iefune.
6:57 Ona, i le atalii o Arona, latou tuuina atu i le aai o le sulufaiga: Heperona, ma Lipena ma ona tuāfanua,
6:58 foi Jattir ma Esetemoa ma o latou tuāfanua, lea foi Hilen ma Debir ma o latou tuāfanua,
6:59 faapea foi Ashan ma Beth-shemesh ma o latou tuāfanua.
6:60 Ma mai i le ituaiga o Peniamina: Kipea ma ona tuāfanua, ma Alemeth ma ona tuāfanua, faapea foi ma Anatota ma ona tuāfanua. Uma le aai io latou aiga sa sefulutolu.
6:61 O lenei e le o atalii o Koato, i latou o totoe mai o latou aiga, latou avatu o aai e sefulu, mai i le ituaiga le afa o se tasi o Manase, o se meatotino;
6:62 ma i le atalii o Gershom, e tusa ma o latou aiga, mai i le ituaiga o Isakara, ma mai i le ituaiga o Asera, ma mai i le ituaiga o Nafatali, ma mai i le ituaiga o Manase i Vasana: sefulutolu aai.
6:63 Ona i le fanauga a Merari, e tusa ma o latou aiga, mai i le ituaiga o Reupena, ma mai i le ituaiga o Kato,, ma mai i le ituaiga o Sepulona, latou avatu i le tele o aai e sefulu ma le lua.
6:64 foʻi, tuuina atu i le fanauga a Isaraelu, i le sa Levī, aai ma o latou tuāfanua,
6:65 ma na latou tuuina i latou i le tele, mai i le ituaiga o le fanauga a Iuta, ma mai i le ituaiga o le fanauga a Simeona, ma mai i le ituaiga o le fanauga a Peniamina, nei aai, lea sa latou taua o latou igoa.
6:66 Ma mo i latou oe sa mai i le aiga o atalii o Koato, o aai ma o latou tuaoi sa mai i le ituaiga o Efaraima.
6:67 Ona latou tuuina atu ia i latou le aai o le sulufaiga: Sekema ma ona tuāfanua i le mauga o Efaraima, ma Kasera ma ona tuāfanua,
6:68 faapea foi Jokmeam ma ona tuāfanua, ma e faapena foi Beth-horon,
6:69 ma e moni lava Hilen ma ona tuāfanua, ma Kata Rimoni i le faiga lava lea e tasi.
6:70 Ona foi, mai i le ituaiga le afa o se tasi o Manase: Aneri ma ona tuāfanua, Bileam ma ona tuāfanua; alu nei i le faapitoa ia i latou oe na totoe mai le aiga o atalii o Koato.
6:71 Ma i le atalii o Gershom, mai le ituaiga o le ituaiga afa o se tasi o Manase: Golan, i Vasana, ma ona tuāfanua, ma Asaira ma ona tuāfanua;
6:72 mai i le ituaiga o Isakara: Katesa ma ona tuāfanua, ma Daberath ma ona tuāfanua,
6:73 e faapea foi i Ramota ma ona tuāfanua, ma Anem ma ona tuāfanua;
6:74 moni, mai i le ituaiga o Asera: Mashal ma ona tuāfanua, ma Apetonu faapena;
6:75 faapea foi Hukkok ma ona tuāfanua, ma Rehob ma ona tuāfanua;
6:76 le gata i lea, mai i le ituaiga o Nafatali: Katesa i Kalilaia ma ona tuāfanua, Hammon ma ona tuāfanua, ma Kiriathaim ma ona tuāfanua.
6:77 Ona e le atalii totoe o Merari, mai i le ituaiga o Sepulona: Rimmono ma ona tuāfanua, ma Tapora ma ona tuāfanua;
6:78 ma foi, i le Ieriko faafeagai Jordan, feagai ma le itu i sasaʻe o Ioritana, mai i le ituaiga o Reupena: Bezer i le vao ma ona tuāfanua, ma Jahzah ma ona tuāfanua;
6:79 faapea foi Kedemoth ma ona tuāfanua, ma Mephaath ma ona tuāfanua;
6:80 moni foi, mai i le ituaiga o Kato,: Ramota i Kiliata ma ona tuāfanua, ma Maanaima ma ona tuāfanua;
6:81 foi lea e, Hesepona ma ona tuāfanua, ma Jazer ma ona tuāfanua.

1 Nofoaiga a Tupu 7

7:1 O lenei o le fanauga a Isakara sa Tulaga ma Puah, Jashub ma Shimron, fa.
7:2 O atalii o Tulaga: Usi, ma Refaia, ma Jeriel, ma Jahmai, ma Ibsam, ma Shemuel, i taitai o le tusa ai ma le fale o lo latou aiga. Mai le faaunegatupe i le Malo o le Tulaga, ai na faitaulia, i le aso David o, luasefulu ma le lua afe ma le ono selau lava tagata malolosi.
7:3 O le atalii o Usi: Izrahiah, mai ai na e fanau mai: Michael, ma Opetaia, ma Joel, ma Isshiah; sa lima uma taitai.
7:4 Ma faatasi ma i latou, ma o latou aiga ma nuu,, sa i ai le tolu sefulu ma le ono o afe o tagata malolosi lava, fusi mo le taua. Ma sa latou le tele o ava ma fanau.
7:5 foʻi, latou uso, le i uma ituaiga o Isakara, na faitaulia e pei valu sefulu fitu afe, lava e talafeagai mo le taua.
7:6 Le fanauga a Peniamina: matagofie, ma Becher, ma Jediael, tolu.
7:7 O atalii o Pala: Ezbon, ma Usi, ma Usialu, ma Jerimoth ma IRI, taitai o le lima o aiga, lava e talafeagai foi mo le taua; luasefulu-lua ma a latou aofai o afe e tolu sefulu ma le fa.
7:8 O lenei o le atalii o Becher: Zemirah, ma Ioasa, ma Elisara, ma Elioenai, ma Omeri, ma Jeremoth, ma Avia, ma Anatota, ma Alemeth: atalii sa uma nei o Becher.
7:9 Ma sa faitauina i latou e tusa ma o latou aiga, e taitai o latou aiga, matua malolosi i le taua, e luafulu o afe ma le lua selau.
7:10 Ma le atalii o Jediael: Bilhan, ma le atalii o Bilhan: Iuso, ma Peniamina, ma Euta, ma Chenaanah, ma Zethan, ma Tasesa, ma Ahishahar.
7:11 atalii i latou uma nei o Jediael, taitai o le o lo latou aiga, lava tagata malolosi, sefulu ma le fitu o afe ma le lua selau, agai atu i luma i le taua.
7:12 foʻi, Shuppim ma Huppim, le atalii o IRI; ma Hushim, atalii o Aher.
7:13 Ona o le fanauga a Nafatali: Jahziel, ma Guni, ma Jezer, ma Saluma, atalii o Pila.
7:14 foʻi, le atalii o Manase: Asriel. Ma ana palake, a Suria, tauaveina Makiro, o le tamā o Kiliata.
7:15 O lenei ave Makiro ava mo ona atalii, Huppim ma Shuppim. Ma sa ia te ia se tuafafine e igoa Maaka; ae o le igoa o le sa lona lua o Selofeata, ma fananau mai afafine ia Selofeata.
7:16 ma Maaka, le avā a Makiro, tuuina atu se atalii, ma ia taʻua o lona igoa Peresh. Ma le igoa o lona uso o Sheresh. Ma ona atalii sa Ulam ma Rakem.
7:17 Lea o le atalii o Ulam: Bedan. o atalii nei o Kiliata, le atalii o Makiro, le atalii o Manase.
7:18 Ma lona tuafafine, Regina, tauaveina Ishhod, ma Abiezer, ma Mahlah.
7:19 O lenei sa Ahian atalii o Shemida, ma Sekema, ma Likhi ma Aniam.
7:20 Ma le atalii o Efaraima: Shuthelah, Bered lona atalii, Taata lona atalii, Eleadah lona atalii, Taata lona atalii, o lona atalii o Sapata,
7:21 ma sa Shuthelah lona atalii, ma sa Eseri lona atalii, ma Elead foi. Ae fasiotia i latou e le tagata le atunuu i Kata, ona ua latou ifo i osofaia a latou meatotino.
7:22 Ma o lea o lo latou tama, Efaraima, faanoanoa mo le tele o aso; ma taunuu ona uso, ina ia mafai ona latou faafiafia ia te ia.
7:23 Ma ia ulu atu i lona toalua; sa to o ia ma tuuina atu se atalii. Ma sa ia valaauina lona igoa Peria, ona sa ia tulai ae i se taimi o le leaga i lona fale.
7:24 O lenei o lona afafine Sheerah, oe na fausia i lalo ma luga Beth-horon, ma Uzzen-sheerah foi.
7:25 Ma o lona atalii Rephah, ma Resheph, ma ua faapea, mai ai na fanau mai Tahan,
7:26 na to Ladan. Ma sa Ameuta lona atalii, na to Elisama,
7:27 mai ai na fanau mai Nuno, sa Joshua o se atalii.
7:28 O lenei latou meatotino ma nonofo sa: Peteli ma lona afafine, ma agai atu i le itu i sasae, Naaram, ma i le itulagi i sisifo, Kasera ma lona afafine, faapea foi Sekema i lona afafine, i le mamao e Ayyah ma lona afafine;
7:29 foʻi, i tafatafa o le atalii o Manase, Bethshean ma lona afafine, Taanach ma lona afafine, Mekito ma lona afafine, Toro ma lona afafine. I nei nofoaga, ai ola o atalii o Iosefa, le atalii o Isaraelu.
7:30 O atalii o Asera: Imnah, ma Ishvah, ma Ishvi, ma Peria, ma Serah lo latou tuafafine.
7:31 Ma le atalii o Peria: Heber, ma Malchiel, o le tama o ia lava lea o Birzaith.
7:32 O lenei to Heber Japhlet, ma Shomer, ma Hotham, ma o latou uso Shua.
7:33 O atalii o Japhlet: faalavalava, ma Bimhal, ma Ashvath; le atalii nei o Japhlet.
7:34 Lea o le atalii o Shomer: ahi, ma Rohgah, ma Jehubbah, ma Suria.
7:35 Ma le atalii o Helem, lona uso: Zophah, ma Imna, ma Shelesh, ma Amal.
7:36 O atalii o Zophah: Suah, Harnepher, ma Shual, ma Tuuina, ma Imrah,
7:37 Bezer, ma Hod, ma Shamma, ma Shilshah, ma Ithran, ma Beera.
7:38 O atalii o Jether: Iefune, ma Pispa, ma Ara.
7:39 Lea o le atalii o Ulla: ala, ma Hanniel, ma Rizia.
7:40 atalii i latou uma nei o Asera, le taitai o le aiga, filifilia ma lava pule i pule malosi. Ma o le aofai oi latou oe sa i ai i se tausaga na fetaui mo le taua o le luasefulu-ono afe.

1 Nofoaiga a Tupu 8

8:1 O lenei to Benjamin Pala o lana ulumatua, Ashbel le lona lua, Aharah le lona tolu,
8:2 Nohah le lona fa, ma Rapha le lima.
8:3 Ma le atalii o Pala sa: Addar, ma Gera, ma Abihud,
8:4 faapea foi Abishua, ma Naamanu, ma Ahoah,
8:5 lea foi Gera, ma Shephuphan, ma Hiramo.
8:6 o atalii nei o Euta, taitai o le ola aiga i Kipea, oe na o ese atu i Manahath.
8:7 ma Naamanu, ma Akia, ma Gera, ia siitia foi ese i latou; ma ia to Usa ma Ahihud.
8:8 Ona to Shaharaim, i le itulagi o Moapi, ina ua uma ona auina ese atu Hushim ma Baara, ana ava;
8:9 ma o lea, o lona toalua Hodesh, ia to Jobab, ma Zibia, ma Mesha, ma Malcam,
8:10 ma foi Jeuz ma Sachia, ma Mirmah. Nei ona atalii, le taitai o latou aiga.
8:11 E moni lava, o Hushim ia to Abitub ma Elpaal.
8:12 Ma le atalii o Elpaal sa Eperu, ma Misham, ma Shemed, oe na fausia Ono ma Loto ma ona afafine.
8:13 O lenei sa Peria ma Shema taitai o latou aiga o loo ola i Aijalon; tuuina atu i nei faigamalaga nonofo i Kata.
8:14 ma Ahio, ma Shashak, ma Jeremoth,
8:15 ma Sepatia, ma Arata, ma Eder,
8:16 faapea foi Michael, ma Ishpah, ma Joha, atalii o Peria.
8:17 Ona Sepatia, ma Mesulama, ma Tusi, ma Heber,
8:18 ma Ishmerai, ma Izliah, ma Jobab atalii o Elpaal.
8:19 Ona Jakim, ma Zichri, ma Zabdi,
8:20 ma Elienai, ma Zillethai, ma Eliel,
8:21 ma Ataia, ma Beraiah, ma Shimrath atalii o Semi.
8:22 Ona Ishpan, ma o Eperu, ma Eliel,
8:23 ma Apetonu, ma Zichri, ma Hanana,
8:24 ma Hanania, ma Elama, ma Anthothijah,
8:25 ma Iphdeiah, ma Penueli atalii o Shashak.
8:26 Ona Shamsherai, ma Shehariah ma Atalia,
8:27 ma Jaareshiah, ma Elia, ma Zichri atalii o Ieroama.
8:28 Nei o le peteriaka ma le taitai o le aiga oe na nonofo i Ierusalema.
8:29 Nei i Kipeona, ai ola o Ieielu, o le tamā o Kipeona; ma le igoa o lana ava o Maaka,
8:30 ma sa Apetonu lona atalii ulumatua, ma Suro, ma Kiso, ma Paala, ma Natapu,
8:31 ma Kitori, ma Ahio, ma Zecher, ma Mikloth.
8:32 Ma to Mikloth Shimeah. Ma latou ola faafeagai o latou uso i Ierusalema, ma o latou uso.
8:33 O lenei to Neru Kiso, ma to Kiso Saulo. Ona to Saulo Jonathan, ma Malchishua, ma Apinatapa, ma Eshbaal.
8:34 Ma sa Meribbaal le atalii o Jonathan; ma to Meribbaal Mika.
8:35 O le atalii o Mika sa Pithon, ma Melech, ma Tarea, ma Aasa.
8:36 Ma to Aasa Jehoaddah. Ma to Jehoaddah Alemeth, ma Asemau, ma Semeri. Ma to Semeri Moza.
8:37 Ma to Moza Binea, o lona atalii Raphah, o lea na fanau mai Eleasah, na to Azel.
8:38 O lenei e ono atalii mo Azel, o latou igoa sa Azrikam, Bocheru, Isamaeli, Sheariah, Opetaia, ma Hanana. le atalii i latou uma nei o Azel.
8:39 Lea o le atalii o Eshek, lona uso, sa Ulam le ulumatua, ma o Iuso le lona lua, ma Elifaleta le lona tolu.
8:40 Ma o le tele o tagata malolosi atalii o Ulam sa, tusia o le aufana i le malosi tele. Ma sa latou le tele o atalii ma atalii, e oo lava i le selau limasefulu. atalii i latou uma nei o Benjamin.

1 Nofoaiga a Tupu 9

9:1 ma o lea, na faitaulia uma o Isaraelu. Ma le aofaiga oi latou na tusia i le tusi i tupu o Isaraelu ma Iuta. Ma sa aveesea i latou i Papelonia ona o lo latou solitulafono.
9:2 O lenei o le muamua sa nonofo i latou meatotino ma i latou aai o Isaraelu, ma le ositaulaga, ma sa Levī, ma auauna i le malumalu.
9:3 O le tumau ai i Ierusalema nisi mai le atalii o Iuta, ma mai le fanauga a Peniamina, ma mai le atalii foi o Efaraima ma Manase:
9:4 Utai, le atalii o Ameuta, le atalii o Omeri, le atalii o Imri, le atalii o Pani, mai le atalii o Perez, le atalii o Iuta.
9:5 Ma mai Shiloni: O Asaia le ulumatua, ma ona atalii.
9:6 Ona mai le atalii o Sera: Jeuel, ma o latou uso, e ono selau ivasefulu.
9:7 Ma mai le fanauga a Peniamina: Sllu, o le atalii o Mesulama, le atalii o Hotavia, le atalii o Hassenuah;
9:8 ma Ibneiah, le atalii o Ieroama; ma Ele, le atalii o Usi, le atalii o Michri; ma Mesulama, le atalii o Sefatia, le atalii o Reuelu, le atalii o Ibnijah;
9:9 ma o latou uso e tusa ma o latou aiga, iva selau lima sefulu ono. sa taitai uma nei o latou aiga, e tusa ai ma le fale o lo latou tamā.
9:10 Ma mai le ositaulaga: Ietaia, Jehoiarib, ma Iakinu;
9:11 ma Asaraia foi, le atalii o Hilikia, o le atalii o Mesulama, le atalii o Satoka, le atalii o Meraioth, le atalii o Akitopo, le faitaulaga sili o le fale o le Atua;
9:12 lea o Ataia, le atalii o Ieroama, le atalii o Pashhur, le atalii o Malchijah; ma Maasai, le atalii o Atielu, le atalii o Jahzerah, o le atalii o Mesulama, le atalii o Meshillemith, o le atalii o Imeru;
9:13 ma foi o latou uso, taitai e tusa ai ma o latou aiga, e tasi le afe e fitu selau onosefulu, tane tonu lava aafiaga malosi, mo le galuega o le auaunaga i le fale o le Atua.
9:14 Ona mai le sa Levī: Semaia, le atalii o Hasshub, le atalii o Azrikam, o le atalii o Hasapea, o le atalii o Merari;
9:15 ma Bakbakkar foi le kamuta; ma Kalali; ma Matania, le atalii o Mica, le atalii o Zichri, le atalii o Asafo;
9:16 ma Opetaia, le atalii o Semaia, le atalii o Kalali, le atalii o Iutana; ma Perekia, le atalii o Asa, le atalii o Elekana, na ola i le faitotoa e Netopa.
9:17 O lenei o le leoleo faitotoʻa sa Saluma, ma Akupa, ma Talemoni, ma Ahiman; ma o latou uso o Saluma o le taitai.
9:18 Mo seia oo i lena taimi, i le faitotoa o le tupu i le itu i sasae, auauna o le fanauga a Levi i latou auauai.
9:19 E moni lava, Saluma, le atalii o Kore, le atalii o Ebiasaph, o le atalii o Koru, ma ona uso ma le aiga o lona tama, nei Korahites, sa i luga o le galuega o le galuega o le tausia o le vestibules o le malumalu. Ma o latou aiga, i auauai, sa leoleo o le faitotoa o le tolauapiga a le Alii.
9:20 O lenei Fineaso, le atalii o Eleasaro, sa latou pule i luma o le Alii.
9:21 ae Sakaria, le atalii o Meshelemiah, o le leoleo o le faitotoa o le fale fetafai o le molimau.
9:22 uma nei, filifilia o leoleo mo le faitotoa, e lua selau sefulu ma le lua. Ma sa latou tusia i latou lava 'aʻai, i latou oe na David, ma le tagatavaai Samuel, tofia, i lo latou faatuatua,
9:23 o faatasi ma i latou, faapea foi ma o latou atalii, i le faitotoa o le fale o le Alii ma le fale fetafai, e ala ia latou auauai.
9:24 I le faatonuga fa, sa i ai ni leoleo faitotoʻa, o lena lava, i le itu i sasae, ma i le itu i sisifo, ma i le itu i matu, ma i le itu i saute.
9:25 O lenei sa nonofo io latou uso i le nuu, ma latou taunuu i luga o lo latou Sapati, mai lea taimi i lea taimi.
9:26 Ina ua tuuina atu nei sa Levī e fa o le aofai atoa o le leoleo faitotoʻa, ma sa latou i luga o le potu ma le fale teuoloa o le maota o le Alii.
9:27 Ma sa latou tumau i latou leoleoga, i itu uma o le malumalu o le Alii, o lena la, ina ua oo mai le taimi, ia mafai ona latou tatalaina le faitotoa i le taeao.
9:28 O nisi mai o latou aiga sa i ai foi i luga o le ipu a le galuega. Mo le ipu na ave i totonu ma faatinoina e tusa ai ma le numera.
9:29 O nisi o latou na tuuina foi faatasi ma le masini o le malumalu; i latou i moliaga o le falaoa o le saito lelei, ma le uaina, ma le suauu, ma le pulu lipano, ma le aromatics.
9:30 O lenei aofia le atalii o le au faitaulaga o le suauu mai le aromatics.
9:31 ma Mattithiah, a sa Levī, o le ulumatua a Saluma le Korahite, sa i ai i moliaga o mea ia na vela i totonu o se ulo falai.
9:32 O lenei nisi o le fanauga a Koato, latou uso, sa i luga o le areto o le afioaga, ina ia latou saunia e le aunoa e fou mo le Sapati taitasi.
9:33 O le taitai o le tagata pese, e tusa ma le aiga o le sa Levī, oe sa nonofo i le potu, ina ia mafai ona latou tauaveina pea la latou faiva, ao ma le po.
9:34 O le ulu o le sa Levī, taitai e tusa ai ma o latou aiga, nofo i Ierusalema.
9:35 Nei i Kipeona, ai ola o Ieielu, o le tamā o Kipeona, ma le igoa o lana ava o Maaka.
9:36 o Lona atalii ulumatua Apetonu, ma Suro, ma Kiso, ma Paala, ma Neru, ma Natapu,
9:37 e faapea foi i Kitori, ma Ahio, ma Sakaria, ma Mikloth.
9:38 Ona to Mikloth Shimeam. O nei ola faafeagai o latou uso i Ierusalema, ma o latou uso.
9:39 O lenei to Neru Kiso, ma to Kiso Saulo. Ma to Saulo Jonathan, ma Malchishua, ma Apinatapa, ma Eshbaal.
9:40 Ma sa Meribbaal le atalii o Jonathan. Ma to Meribbaal Mika.
9:41 O lenei o le atalii o Mika sa Pithon, ma Melech, ma Tahrea, ma Aasa.
9:42 Ma to Aasa Jarah. Ma to Jarah Alemeth, ma Asemau, ma Semeri. Ona to Semeri Moza.
9:43 E moni lava, afuafua Moza Binea, o lona atalii, Refaia, afuafua Eleasah, mai o lea na fanau mai Azel.
9:44 O lenei sa ono atalii Azel, o latou igoa: Azrikam, Bocheru, Isamaeli, Sheariah, Opetaia, Hanana. o atalii nei o Azel.

1 Nofoaiga a Tupu 10

10:1 O lenei sa tau Filisitia ma Isaraelu, ma sosola tagata o Isaraelu mai le Filisitia, ma ua latou pauu i lalo manua i le mauga o Kilepoa.
10:2 Ma ina ua tusi le Filisitia latalata, tuliloa Saulo ma ona atalii, latou fasia Jonathan, ma Apinatapa, ma Malchishua, le atalii o Saulo.
10:3 Ua tupu mamafa e faasaga i le taua Saulo. Ma o le tagata fanafana maua o ia, ma latou fasi ia te ia ma ufanafana.
10:4 Ona fai mai lea o Saulo i lona umia ofutau: "Unsheathe lau pelu ma fasioti ia te au. ese, e mafai ona taunuu nei tagata le peritomeina ma tauemu mai ia te aʻu. "Ae o le naunau lona umia ofutau, ina ua taia i le matau. ma o lea, uu o Saulo lana pelu, ma na pau i ai.
10:5 Ma ina ua vaai i lona umia ofutau lenei, faapitoa, ua oti Saulo, na pau o ia i le taimi nei i luga o lana pelu foi, ma sa ia maliu.
10:6 o le mea lea, oti Saulo, ma maliu ai lona atalii e toatolu, ma lona aiga atoa pau, faʻatasi.
10:7 Ma ina ua vaai i le tagata o Isaraelu oe na ola i le fanua lenei, latou sosola. Ma talu ai ua oti Saulo ma ona atalii, latou lafoaia lo latou aai ma na faataapeapeina, iinei ma. Ma taunuu le Filisitia ma ola faatasi ma i latou.
10:8 Ona, i le aso e sosoo ai, ina ua aveesea le Filisitia le vete o le fasiotia, latou maua lea o Saulo ma ona atalii, o loo taoto i le mauga o Kilepoa.
10:9 Ma ina ua latou despoiled ia, ma ua vavae ese o lona ulu, ma na aveesea lona ofutau, sa latou auina atu i lo latou laueleele nei mea, ina ia latou o le a ave i tua ma faaalia i le malumalu o le tupua ma le tagata.
10:10 Ae o lona ofutau latou faapaiaina i le maota o lo latou atua, ma lona ulu latou faapipiiina i le malumalu o Takono.
10:11 Ina ua faalogo tagata o Jabesh Kiliata lenei, faapitoa, uma na faia e Filisitia e faatatau Saulo,
10:12 tulai i luga se tasi taitasi o le tagata totoa, ma latou ave le tino o Saulo ma ona atalii. Ma ua latou aumai i latou i Jabesh. Ma latou tanumia o latou ivi i lalo o le aluna sa i Jabesh. Ma latou anapogi mo aso e fitu.
10:13 O lea na oti ai Saulo ona o lona amioletonu, ona sa ia faalataina le poloaiga a le Alii na ia faatonuina, ma sa lē tausia ai. ma e le gata, na ia talanoa e oo lava i se fafine diviner;
10:14 mo na le faalagolago o ia i le Alii. Ona o lenei, sa ia faatonu atu i lona maliu, ma ia siitia lona malo e David, le atalii o Jesse.

1 Nofoaiga a Tupu 11

11:1 Ona faapotopoto uma o Isaraelu ia Tavita i Heperona, faapea: "O i tatou o lou ivi ma lou tino.
11:2 foʻi, ananafi ma le aso i luma o, pe a tupu pea Saulo, o oe o le tasi e taitai ese i fafo ma aumai i Isaraelu. Mo le fetalai mai le Alii lou Atua ia te oe: 'O le ae le vao lafulemu loʻu nuu o Isaraelu, ma o le a avea ma taitai i luga oi latou. ' "
11:3 o le mea lea, alu uma i latou e sili atu i le fanau mai o Isaraelu i le tupu i Heperona. Ma faia David a aulape faatasi ma i latou i luma o le Alii. Ma ua latou faauuina o ia e le tupu o Isaraelu, e tusa ma le afioga a le Alii, na ia tautala i le lima o Samuel.
11:4 Ona alu atu lea o Tavita ma Isaraelu uma i Ierusalema. O ia lava lea Jebus, pe afai o le Iepuse, o tagata o le nuu, sa.
11:5 Ona fai mai lea oi latou oe na ola i Jebus e David: "E te le sao mai iinei." Ae faoa faamalosi e Tavita le malosi o Siona, o le aai lea o David.
11:6 Ma sa ia fai mai, "Po o ai lava o le a taia muamua sa Iepuse, o le a pule ma o latou taitai. "Ma o lea Ioapo, le atalii o Seruia, afio muamua, ma sa faia ai e ia o le taitai.
11:7 Ona nonofo Tavita i le malosi, ma le mafuaaga lenei sa taʻua o le Aai o Tavita.
11:8 Ma sa ia fausia le aai i itu uma, mai Millo e oo lava i itu uma. Ae fausia Ioapo le vaega o totoe o le aai.
11:9 Ma sa faaauau e agai David ma faateleina, ma le Alii o 'au sa ia te ia.
11:10 O le taitai o le tagata malosi o David, na fesoasoani ia te ia, ina ia o le a avea ma tupu i luga uma o Isaraelu, e tusa ma le afioga a le Alii, na ia tautala e Isaraelu.
11:11 Ma o le aofai lenei o le mautu o le David: Jashobeam, le atalii o a Hachmonite, taitai i totonu o le tolusefulu. Sa ia sii i luga lona tao i le tolu selau, na manuʻa i se tasi taimi.
11:12 Ma ina ua mavae o ia, sa i ai Eleasaro, le atalii o le uso o lona tama, se Ahohite, o lē sa i totonu o le tagata le malosi e tolu.
11:13 O ia o faatasi ma Tavita i Pasdammim, sa faapotopoto pe a Filisitia i lena nofoaga mo le taua. O lenei sa tumu ai le fanua o lena itulagi o karite, ae ua sosola tagata mai luga o le Filisitia.
11:14 tu nei alii i totonu o le fanua, ma na latou puipuia ai. Ma ina ua latou fasia Filisitia, tuuina e le Alii se faaolataga tele i lona nuu.
11:15 Ona tolu mai le taitai o le tolu sefulu afio ifo i le papa o le mea David, i le ana o Atulame, ina ua faia e le Filisitia tolauapiga i le Vanu o le Rephaim.
11:16 O lenei sa David i se malosi, ma sa i se vaegaau o le Filisitia i Peteleema.
11:17 Ma manao ma fai mai lea o Tavita, "O pe afai na o se tasi o le a tuuina mai le vai mai le vaieli o Peteleema, lea ua i le faitotoa!"
11:18 o le mea lea, gau e ala i nei mea e tolu i le totonugalemu o le tolauapiga o le Filisitia, ma latou toso vai mai le vaieli o Peteleema, lea sa i le faitotoa. Ma latou ave ai e David, ina ia mafai ona ia inu. Ae sa le o naunau o ia; ma nai lo, ia ofoina atu i ai o se libation i le Alii,
11:19 faapea: "E mamao ma mai ia te au, o le a ou faia lenei mea i luma o loʻu Atua, ma o le a ou inu i le toto o nei tagata. Mo i le tulaga lamatia o latou lava olaga, latou aumaia le vai ia te aʻu. "Ma o le mafuaaga lenei, sa le o naunau o ia e inu. O le tolu sili ona malosi faataunuuina nei mea.
11:20 foʻi, Apisai, le uso o Ioapo, o le taitai o le tolu, ma sa ia sii aʻe lona tao e tolu selau, oe na manunua. Ma sa lauiloa tele i totonu o le tolu,
11:21 ma sa lauiloa o ia i totonu o le tolu lona lua ma o latou taitai. ae moni lava, na te leʻi oo atu i le mamao e pei o le muamua e tolu.
11:22 Penaia, le atalii o Ioiata, mai Kabzeel, o se tagata matua lava, o lē na faia le tele o galuega. Ia fasiotia lea o le leona e lua o le Atua mai Moapi. Ma ia alu ifo ma fasiotia o se leona i totonu o le ogatotonu o se lua, i le taimi o le kiona.
11:23 Ma ia fasiotia lea o se tagata Aikupito, o lona tino e lima kupita, ma sa i ai se tao e pei o laau faalava o le lalaga a. Ae ia alu ifo ia te ia ma se aufaigaluega. Ma ia faoa faamalosi le tao o loo ia umia i lona lima. Ma sa ia fasiotia o ia i lona lava tao.
11:24 na faia nei mea e ala Penaia, le atalii o Ioiata, o le sa sili ona lauiloa i totonu o le tagata malolosi e tolu,
11:25 muamua i totonu o le tolusefulu. ae moni lava, na te leʻi oo atu i le mamao e pei o le tolu. Ona tuu David ia te ia i tafatafa o lona taliga.
11:26 lē gata i lea, le malosi o tagata o le autau na Asaelu, le uso o Ioapo; ma Elhanan, le atalii o le uso o lona tama, mai Peteleema;
11:27 Shammoth, ma Harorite; Helez, a Pelonite;
11:28 Ira, le atalii o Ikkesh, a Tekoite; Abiezer, se Anathothite;
11:29 Sibbecai, a Hushathite; Ilai, se Ahohite;
11:30 Maharai, a Netophathite; Heled, le atalii o Paana, a Netophathite;
11:31 Itha, le atalii o Ribai, mai Kipea, o le fanauga a Peniamina; Penaia, a Pirathonite;
11:32 tagata Iutaia, mai le ālia Gaash; Abiel, se Arbathite; Asemau, a Baharumite; Eliahba, a Shaalbonite.
11:33 O atalii o Hashem, a Gizonite: Jonathan, le atalii o Shagee, a Hararite;
11:34 Ahiam, le atalii o Sachar, a Hararite;
11:35 Imphal, le atalii o Uro;
11:36 Hepher, a Mecherathite; Akia, a Pelonite;
11:37 Hazro, a Karamelu; Nhra, le atalii o Ezbai;
11:38 Joel, le uso o Nathan; Mibhar, le atalii o Hagri;
11:39 Zelek, se Amoni; Naarai, a Perota, umia le ofutau o le Ioapo, le atalii o Seruia;
11:40 Ira, se Ithrite; Gareb, se Ithrite;
11:41 Uria, a Heti; Sapata, le atalii o Ahlai;
11:42 Atina, le atalii o Shiza, a Reubenite, le taitai o le Reupena, ma le tolugafulu oe sa faatasi ma ia;
11:43 Hanana, le atalii o Maaka; ma Joshaphat, a Mithnite;
11:44 Usia, se Ashterathite; Shama ma Ieielu, le atalii o Hotham, se Aroerite;
11:45 Jediael, le atalii o Shimri; ma Joha, lona uso, le Tizite;
11:46 Eliel, a Mahavite; ma Jeribai ma Joshaviah, le atalii o Elnaam; ma Ithmah, a Moapi; Eliel, ma Opeta, ma Jaasiel mai Mezobaite.

1 Nofoaiga a Tupu 12

12:1 foʻi, alu nei e Tavita i Sekeleka, ao ia na sosola pea mai Saulo, le atalii o Kiso. Ma sa latou lava fighters malosi ma faailogaina,
12:2 punou le aufana, ma le faaaogaina o le o lima e lafo maa ma maata, ma ufanafana fanaina. Mai le uso o Saulo, atu o Peniamina:
12:3 o le taitai Aisera, ma Ioasa, atalii o Shemaah mai Kipea, ma Jeziel ma Pelet, atalii o Asemau, ma Beracah ma Ieu, mai Anatota.
12:4 foʻi, sa Ishmaiah, mai Kipeona, le malosi i totonu o le tolusefulu ma i le tolu sefulu; Ieremia, ma Iaaseelu, ma Ioanana, ma Jozabad, mai Gederah;
12:5 ma Eluzai, ma Jerimoth, ma Bealiah, ma Shemariah, ma Sefatia, le Haruphites;
12:6 Elekana, ma Isshiah, ma Azarel, ma Joezer, ma Jashobeam, mai Carehim;
12:7 ma foi Joelah ma Sepatia, atalii o Ieroama, mai Kitori.
12:8 Ona foi, mai Kato, alu atu i David, ina ua lafi i totonu o le toafa, lava tagata tiotio, oe sa fighters lelei, le mauaina o le talita ma tao; e pei o latou foliga i foliga o se leona, ma sa latou vave e pei o le aila sevi i luga o mauga.
12:9 Eseri o le taitai, O Opetaia le lona lua, Eliapo le lona tolu,
12:10 Mishmannah le lona fa, Ieremia le lima,
12:11 Atai le lona ono, Eliel le fitu,
12:12 Iokana le valu, Elzabad le iva,
12:13 Ieremia le sefulu, Machbannai le sefulutasi.
12:14 O nei sa mai i le fanauga a Kato, taitai o le autau. Le itiiti ifo na i le totogi o se tasi selau fitafita, ma le sili sa i moliaga o le tasi le afe.
12:15 O i latou oe na sopoia i le Ioritana i le masina muamua, pe ua masani e lofia ona auvai. Ma ua latou tuu e malaga i latou uma oe sa nonofo i le vanu, i le itulagi i sasae ma le itu i sisifo.
12:16 Ona taunuu ai foi nisi mai Peniamina ma mai Iuta i le malosi le mea sa nofo David.
12:17 Ma alu atu Tavita e faafetaiaʻi i latou, ma sa ia fai: "Afai ua e taunuu filemu, ina ia avea o se fesoasoani ia te aʻu, e mafai ona auai loʻu loto ia te oe; ae afai e faalataina aʻu e oʻu fili, e ui ou maua se amioletonu i loʻu lima, e mafai e le vaai i le Atua o tatou tama ma faamasino. "
12:18 E moni lava, faaofuina le Agaga Amasai, le taitai i le tolu sefulu, ma sa ia fai: "David Le, tatou te outou! atalii eo Jesse, tatou mo oe! filemu, le filemu ia te oe, ma le filemu i lou fesoasoani. Aua o lo outou fesoasoani mai le Atua ia te oe. "O lea, mauaina i latou David, ma sa tofia i latou o ni taitai o fitafita.
12:19 lē gata i lea, sopoia atu i nisi mai Manase David, ina ua ia alu atu ma Filisitia faasaga Saulo, ina ia mafai ona ia tau. Peitai e lei tau o ia faatasi ma i latou. Mo le taitai o le Filisitia, le faia o fautuaga, toe auina atu o ia, faapea, "Ina ia le lamatia o lo tatou lava ulu, o le a ia toe foi atu i lona alii, Saulo. "
12:20 ma o lea, ina ua toe foi o ia i Sekeleka, i nisi sola o ia mai Manase: Adnah, ma Jozabad, ma Jediael, ma Michael, ma Adnah, ma Jozabad, ma Eliu, ma Zillethai, taitai o le afe ma afe i Manase.
12:21 O nei ofo atu le fesoasoani i David e faasaga i le au faomea a. Mo lava tagata malolosi uma sa, ma avea i latou ma taitai i le autau.
12:22 Ona, foʻi, nisi mai i le David i aso taitasi, ina ia fesoasoani ia te ia, seia oo ina avea i latou ma se aofaiga tele, e pei o le autau a le Atua.
12:23 O lenei o le aofai lenei o le taitai o le autau na alu atu e Tavita ina ua i Heperona, ina ia mafai ona latou tuuina atu le malo o Saulo ia te ia, e tusa ma le afioga a le Alii:
12:24 le atalii o Iuta, tauaveina talita ma tao, ono afe valu selau, saunia mo le taua;
12:25 mai o le fanauga a Simeona, lava tagata malolosi mo le taua, e fitu afe e tasi le selau;
12:26 mai le atalii o Levi, fa afe ma le ono selau;
12:27 faapea foi Ioiata, se taitai mai le faaunegatupe i le Malo o Arona, ma ia te ia e tolu o afe e fitu selau;
12:28 ma Satoka, a le autalavou o uiga lauiloa, ma le aiga o lona tamā, luasefulu-lua taitai;
12:29 ma mai le fanauga a Peniamina, uso o Saulo, tolu afe, mo se vaega tele lava oi latou sa mulimuli i le aiga o Saulo.
12:30 Ona mai le atalii o Efaraima, sa i ai le lua sefulu o afe valu selau, lava tagata malolosi ma tiotio, lauiloa i totonu oo latou aiga.
12:31 Ma mai i le ituaiga le afa o se tasi o Manase, sefuluvalu afe, o latou igoa taitasi, alu atu ina ia mafai ona latou tofia Tavita e avea ma tupu.
12:32 foʻi, mai o le fanauga a Isakara, sa i ai ni tagata aoaoina, oe na iloa le taimi o le tasi, ina ia mafai ona faamoemoe le mea e tatau ona faia e Isaraelu, e lua selau taitai. Ma le vaega uma na totoe o le ituaiga na mulimuli ia latou fautuaga.
12:33 Ona, mai Sepulona, sa i ai i latou oe na o atu i le taua, ma sa tutu i se laina taua, saunia i le auupega o le taua; nei limasefulu afe taunuu atu e fesoasoani i, e aunoa duplicity o le loto.
12:34 Ma mai Nafatali, sa tasi le afe taitai; ma faatasi ma i latou sa tolu sefulu fitu afe, saunia ma talita ma tao.
12:35 Ma mai Dan, sa i ai le luasefulu ma le valu afe ma le ono selau, saunia mo le taua.
12:36 Ma mai Asera, sa fa sefulu o afe, alu atu e tau, ma valaʻau atu i le laina taua.
12:37 Ona, i le Jordan, sa iai, mai le atalii o Reuben, ma mai Kato, ma mai i le ituaiga le afa o se tasi o Manase, e tasi le selau e lua sefulu afe, saunia i le auupega o le taua.
12:38 o nei tagata uma o le taua, saunia mo le taua, alu ma le loto atoatoa i Heperona, ina ia mafai ona latou tofia Tavita e avea ma tupu i luga uma o Isaraelu. Ona, foʻi, totoe uma o Isaraelu o le tasi o le loto, ina ia latou faia le tupu o Tavita.
12:39 Ma i latou i lea nofoaga ma Tavita mo aso e tolu, 'ai ma le inu. Auā na faia io latou uso sauniuniga mo i latou.
12:40 lē gata i lea, i latou oe na latalata ia i latou, e oo lava i le mamao e Isakara, ma Sepulona, ma Nafatali, na aumaia, i luga asini ma kamela, ma falata, ma povi,, falaoa mo o latou aiaiga, saito, mati mamago, vine mago, uaina, suauu, ma povi, ma mamoe, ma tele. mo moni, sa i ai le olioli i Isaraelu.

1 Nofoaiga a Tupu 13

13:1 Ona ave lea e fautuaga David ma le tribunes, ma le taʻitaʻiʻau, ma taitai uma.
13:2 Ma sa ia fai atu i le faapotopotoga uma o Isaraelu: "Afai e finagalo i ai ia te oe, ma afai o le upu ou te tautala atu mai le Alii lo tatou Atua, ia tatou auina atu i le vaega o totoe o tatou uso, i itu uma o Isaraelu, ma le au faitaulaga ma sa Levi oe ola i le lafumanu o le aai, ina ia mafai ona latou faapotopotoina mai ia i tatou.
13:3 Ma ia tuu atu i tatou e toe aumaia le atolaau a lo tatou Atua ia i tatou. Aua tatou te le saili i ai i aso o Saulo. "
13:4 Ma tali mai le motu o tagata atoa e tatau ona faia. Aua o le afioga na fiafia tagata uma.
13:5 o le mea lea, faapotopoto David uma o Isaraelu, mai Shihor o Aikupito e oo lava i le faitotoa o Amato, ina ia aumaia le atolaau a le Atua mai Kiriath-jearim.
13:6 Ma sa afio aʻe Tavita faatasi ma tagata uma o Isaraelu i le mauga o Kiriath-jearim, o loo i Iuta, ina ia mafai ona ia aumai mai i ai le atolaau o le Alii le Atua, nofo i luga o le kerupi, lea faamaoniaina lona igoa ua.
13:7 Ma latou tuuina le atolaau a le Atua i luga o se taavale fou mai le fale o Apinatapa. Ona tulia Usa ma lona uso o le taavale.
13:8 O lenei sa taaalo Tavita ma Isaraelu uma i luma o le Atua, ma o lo latou tomai, i le pese, ma kitara, ma napeli, ma timbrels, ma sumepalo, ma pu.
13:9 Ma ina ua latou taunuu i le soli ai saito o Chidon, aapa atu Usa o lona lima, ina ia mafai ona lagolagoina ai le atolaau. mo moni, na mafua ai faalaʻoa o le povi e lilifa a itiiti.
13:10 Ma faapea ona avea le ita o le Alii e faasaga ia Usa. Ma ia taia ifo ia te ia ona sa ia paʻi i le atolaau. Ma sa ia maliu ai i luma o le Alii.
13:11 Ma sa matua faanoanoa David ona sa vaevaeina le Alii Usa. Ma sa ia faaigoaina ai lea nofoaga 'o le Vaega o Usa,'E oo lava i le taimi nei.
13:12 Ona ia mataʻu i le Atua, i lena taimi, faapea: "E faapefea ona ou le mafai ona aumaia i totonu o le atolaau a le Atua ia te au lava?"
13:13 Ma mo lenei mafuaaga, sa ia le aumaia ai ia te ia lava, o lena lava, i le Aai o Tavita. Nai lo, ia liliu ese i le fale o Obededom, le Katā.
13:14 o le mea lea, nofo le atolaau a le Atua i le fale o Obededom mo le tolu masina. Ma faamanuiaina e le Alii lona fale ma mea uma sa ia.

1 Nofoaiga a Tupu 14

14:1 foʻi, Hiram, le tupu o Turo, avefeau na auina mai e Tavita, ma le laau o le arasi, ma artisans o puipui ma laau, ina ia mafai ona latou fausia se fale mo ia.
14:2 Ma iloa David na faamaonia e faapea o le Alii ia te ia e avea ma tupu i luga o Isaraelu, ma o le na sii aʻe i luga lona malo i luga o lona nuu o Isaraelu.
14:3 foʻi, ave isi avā e Tavita i Ierusalema. Ma sa ia fanauina atalii ma afafine.
14:4 Ma o nei o le igoa oi latou oe na e fanau mai ia te ia i Ierusalema: Shammua ma Shobab, Nathan ma Solomona,
14:5 faalava, ma i Nashua, ma Elpelet,
14:6 faapea foi Nogah, ma Nepheg, ma Japhia,
14:7 Elisama, ma Beeliada, ma Elifaleta.
14:8 Ona, faalogo na faauuina Tavita e avea ma tupu i luga uma o Isaraelu, afio Filisitia uma ina ia mafai ona latou saili ia te ia. Peitai ina ua faalogo Tavita o, ia alu atu e faafetaiai i latou.
14:9 O lenei o le Filisitia, taunuu, salalau atu i le Vanu o le Rephaim.
14:10 Ma o lea talanoa David le Alii, faapea, "Ou te alu aʻe i le Filisitia, ma o le a outou tuuina atu i latou i loʻu lima?"Ma e le fetalai mai le Alii ia te ia, "alu aʻe, ma o le a ou tuuina atu i latou i lou lima. "
14:11 Ma ina ua latou afio aʻe o ia Paala-perazim, taia i latou David ai, ma sa ia fai: "Ua vaevaeina le Atua loʻu fili i loʻu lima, e pei lava o loo vaevaeina vai. "Ma o lea sa taʻua o le igoa o lena nofoaga Paala-perazim.
14:12 Ma latou tuua o latou atua i lea mea, ma faatonuina David latou e susunuina.
14:13 Ae te'i ane, i se isi taimi, osofaia le Filisitia, ma latou salalau atu i le vanu.
14:14 O lenei foi, talanoa Tavita i le Atua. Ma fetalai mai le Atua ia te ia: "O le ae le alu aʻe ia i latou. Tusi ese mai ia i latou. Ma o le a oo mai ia te outou ia te i latou faafeagai laau pasama.
14:15 Ma pe ae faalogo i se leo latalata atu i le tumutumu o le laau pasama, ona outou o atu i le taua. Aua ua alu atu i le Atua io outou luma, ina ia mafai ona ia fasiotia le 'au o Filisitia. "
14:16 o le mea lea, faia e pei lava o David na faatonuina e le Atua ia te ia. Ma ia fasiotia lea o le autau a le Filisitia, mai Kipeona i le mamao e Gazera.
14:17 Ma sa avea lauiloa le igoa o Tavita i itulagi uma. Ma tuu e le Alii le mataʻu ia te ia i luga o atunuu uma.

1 Nofoaiga a Tupu 15

15:1 foʻi, ia faia fale mo ia lava i le Aai o Tavita. Ma fausia se nofoaga mo le atolaau a le Atua, ma ia faatuina se fale ie mo le.
15:2 Ona fai mai lea o Tavita: "E le o faasaina mo soo se tasi e tauaveina le atolaau o le Atua sei vagana ai le sa Levī, ai le filifilia e le Alii e faataunuu ai ma e auauna ia te ia lava, e oo lava i le faavavau. "
15:3 Ma sa ia faapotopoto uma o Isaraelu i Ierusalema, ina ia mafai ona aumai o le atolaau o le Atua i lona tulaga, na ia saunia ai.
15:4 lava, sa i ai uma o le fanauga a Arona ma sa Levī:
15:5 Mai le atalii o Koato, O Urielu le taitai, ma ona uso na e tasi le selau e lua sefulu.
15:6 Mai le atalii o Merari: O Asaia le taitai, ma ona uso e lua selau luasefulu.
15:7 Mai le atalii o Gershom: Ioelu o le taitai, ma sa e tasi le selau e tolugafulu ona uso.
15:8 Mai le atalii o Elisafano: O Semaia o le taitai, ma ona uso e lua selau.
15:9 Mai le atalii o Heperona: Eliel o le taitai, ma ona uso na valu.
15:10 Mai le atalii o Usialu: Aminatapu o le taitai, ma lona uso o se tasi selau sefulu ma le lua.
15:11 Ma valaʻau David le ositaulaga, O Satoka ma Aviata, ma sa Levī: o Urielu, Asaia, Joel, Semaia, Eliel, ma Aminatapu.
15:12 Ma sa ia fai mai ia i latou: "O outou na o le taitai o le aiga faa-Levi, ona faapaiaina ma ou uso, ma aumaia le atolaau o le Alii le Atua o Isaraelu i le nofoaga ua saunia mo i ai.
15:13 ese, e pei ona sa i luma, ina ua taia tatou e le Alii ona ua lē tuuina atu ia te oe, o lea foi e mafai ona avea nei, pe afai tatou te faia le mea e le talafeagai. "
15:14 o le mea lea, na faapaiaina ositaulaga ma sa Levī, ina ia mafai ona latou avatu le atolaau o le Alii le Atua o Isaraelu.
15:15 Ma le atalii o Levi ave le atolaau a le Atua, e pei ona faatonuina Mose, e tusa ma le afioga a le Alii, i luga oo latou tauau e le faalava.
15:16 Ma talanoa atu ia Tavita i le taitai o le sa Levī, ina ia mafai ona latou tofia, mai o latou uso, pepese faatasi ma ni mea fai faaili, faapitoa, napeli, ma kitara, ma sumepalo, ina ia mafai resound luga alalaga.
15:17 Ua latou tofia mai le sa Levī: Heman, le atalii o Ioelu; ma mai i ona uso, Asafo, le atalii o Perekia; ma moni, mai o latou uso, le atalii o Merari: Ethan, le atalii o Kushaiah.
15:18 Ma faatasi ma i latou o latou uso i le tulaga lona lua: Sakaria, ma Ben, ma Jaaziel, ma Shemiramoth, ma Jahiel, ma Unni, ma Eliapo, ma Penaia, ma Maaseia, ma Mattithiah, ma Eliphelehu, ma Mikneiah, ma Obededom, ma Ieielu, oe na leoleo faitotoʻa.
15:19 O lenei o le pepese, Heman, Asafo, ma Ethan, na taalili mai faatasi ma sumepalo apamemea.
15:20 ma Sakaria, ma Aziel, ma Shemiramoth, ma Ikielu, ma Unni, ma Eliapo, ma Maaseia, ma sa usuina Penaia mealilo ma le napeli.
15:21 Ona Mattithiah, ma Eliphelehu, ma Mikneiah ma Obededom, ma sa usuina o Ieielu ma Azaziah se pese o le manumalo ma le kitara, mo le octave.
15:22 O lenei Chenaniah, le taitai o le sa Levī, sa sili i luga o le valoaga, ina ia mafai ona faailoga ese muamua le fati. mo moni, o ia lava tomai.
15:23 Ma sa Perekia ma Elekana leoleo faitotoʻa o le vaa.
15:24 Ma o le ositaulaga, Shebaniah, ma Joshaphat, ma Natanielu, ma Amasai, ma Sakaria, ma Penaia, ma Elisara, na ili le pu i luma o le atolaau a le Atua. Ma sa Obededom ma Jehiah leoleo faitotoʻa o le vaa.
15:25 o le mea lea, David, ma i latou uma e sili atu i le fanau mai o Isaraelu, ma le tribunes, alu e ave le atolaau o le feagaiga a le Alii mai le fale o Obededom ma olioli.
15:26 Ma ina ua fesoasoani le Atua le sa Levī, oe na tauaveina le atolaau o le feagaiga a le Alii, latou immolated fitu povi ma mamoe poa e fitu.
15:27 O lenei sa ofu Tavita i le ofu o le ie lino, e pei o sa Levi uma oe na tauaveina le atolaau, ma le au pepese, ma Chenaniah, le taitai o le valoaga i le au pepese. Ae sa faaofuina foi Tavita i se ie lino efota.
15:28 Ma sa taitaia i tua uma o Isaraelu le atolaau o le feagaiga a ma jubilation le Alii, taalili mai faatasi ma le leo o nifo, ma pu, ma sumepalo, ma napeli, ma kitara.
15:29 Ma ina ua taunuu mai le atolaau o le feagaiga a le Alii i le Aai o Tavita, Mekala, le afafine o Saulo, sioa atu i le faamalama, vaai tupu siva David ma taaalo, ma sa inoino ia te ia i lona loto.

1 Nofoaiga a Tupu 16

16:1 Ma o lea sa latou ave le atolaau a le Atua, ma ua latou tuu i totonu o le malumalu, lea na faatuina e Tavita mo le. Ua latou ofoina holocausts ma taulaga filemu luma o le Atua.
16:2 Ma ina ua maea David ofoina holocausts ma taulaga filemu, ia faamanuiaina tagata i le suafa o le Alii.
16:3 Ma sa ia vaevaeina le tasi i le tasi uma, mai i tagata e oo lava i tamaitai, a mimilo o le areto, ma se fasi povi tunu, ma falaoamata saito lelei falai i le suauu.
16:4 Ma sa tofia e nisi mai le sa Levi o le a auauna i luma o le atolaau o le Alii, ma faamanatu ana galuega, ma vivii atu ai ma vivii atu i le Alii, le Atua o Isaraelu.
16:5 Asafo o le taitai, ma o lona lua ia te ia Sakaria. I le male, sa Ieielu, ma Shemiramoth, ma Ikielu, ma Mattithiah, ma Eliapo, ma Penaia, ma Obededom. Ma Ieielu sa i luga o le meafaigaluega o le psaltery ma le kitara. Ae foliga mai o Asafo ma le sumepalo.
16:6 E moni lava, le ositaulaga, Penaia ma Iaaseelu, sa e ilia pea le pu i luma o le atolaau o le feagaiga a le Alii.
16:7 I lena aso, faia David Asafo le taitai, ina ia mafai ona taʻutaʻu atu i le Alii ma ona uso:
16:8 "Taʻutaʻu atu i le Alii, ma talosagaina lona suafa. Ia faailoa atu ana taumafaiga i totonu o le nuu.
16:9 Usu ia te ia, ma usuina le salamo ia te ia, ma faamatala lona vavega uma.
16:10 Ia vivii atu i lona suafa paia! Ia tuu atu i loto oi latou oe saili i le Alii olioli!
16:11 Saili atu i le Alii ma lona mama. Saili ona fofoga i taimi uma.
16:12 Manatua ana vavega, na ia faataunuuina, lona faailoga, ma le faamasinoga o lona gutu.
16:13 Le fanau a Isaraelu, ana auauna! Le atalii o Iakopo, lanaʻau filifilia!
16:14 O Ia o le Alii lo tatou Atua. Lona faamasinoga i le lalolagi atoa uma.
16:15 Manatua e faavavau lana feagaiga, le afioga lea na ia faatonuina ia a le afe o tupulaga,
16:16 le feagaiga na ia faia ma Aperaamo, ma lana tautoga ma Isaako.
16:17 Ma sa tofia e le lava lea e tasi e Iakopo o se mataupu, ma ia Isaraelu e pei o se aulape e faavavau,
16:18 faapea: 'Mo oe, A ou tuuina atu le nuu o Kanana, le tele o lo outou tofi. '
16:19 I lena taimi, sa latou laiti i le numera, latou nai ma sa nofoia ai.
16:20 Ma latou ui atu, mai atunuu i lea atunuu, ma mai le tasi malo i le isi tagata.
16:21 Na te leʻi faatagaina se tasi e tuuaia sese i latou. Nai lo, na ia aʻoaʻia tupu mo i latou:
16:22 'Aua e te paʻi loʻu Keriso. Ma te le malign aʻu perofeta. '
16:23 Usu le pese i le Alii, le lalolagi uma! Faasilasila lona faaolataga, mai lea aso i lea aso.
16:24 Faamatala lona mamalu i totonu o Nuuese, ana vavega i totonu o tagata uma.
16:25 Ona ua tele le Alii ma tele tauleleia. Ma o ia matautia, luga atua uma.
16:26 Mo atua uma o le nuu o tupua. Ae o le faia e le Alii le lagi.
16:27 O le taʻutaʻu atu ma le matagofie o loo i luma ia te ia. Malosi ma le fiafia ua i ai i lona nofoaga.
16:28 Aumai i le Alii, Le aiga o le tagata, aumaia i le mamalu ma le pule Alii.
16:29 Tuuina atu le mamalu i le Alii, i lona suafa. Sii i luga le taulaga, ma le auala i luma o lona luma. Ma vivii i le Alii i ofu paia.
16:30 Ia aveesea le lalolagi uma i luma o ona fofoga. Mo ia faavaeina immoveable le lalolagi atoa.
16:31 Tuu atu i le lagi olioli, ma ia tuu le olioli lalolagi. Ma ia tuu atu i latou e fai i totonu o le atunuu, 'Ua fai ma tupu le Alii.'
16:32 Ia taalili sami, ma ona plenitude. Tuu atu i le fanua olioli, ma o mea uma ua ia i latou.
16:33 Ona o le a tuuina vivii atu i le laau o le vao i luma o le Alii. Mo le afio mai o ia e faamasino le lalolagi.
16:34 Taʻutaʻu atu i le Alii, auā e lelei. Aua e faavavau lona alofa mutimutivale.
16:35 ma fai: 'Laveai i matou, E, le Atua lo tatou faaola! Ma faapotopoto faatasi i tatou, ma laveai mai i tatou mai le atunuu, ina ia mafai ona tatou taʻutaʻu atu i lou suafa paia, ma e mafai ona olioli i lau pese.
16:36 Faafetai i le Alii, le Atua o Isaraelu, mai le faavavau i le faavavau. 'Ma ia tuu atu i tagata uma faapea, 'Amene,'Ma tuu i latou e usu se viiga i le Alii. "
16:37 ma o lea, ai luma o le atolaau o le feagaiga a le Alii, ia tuua Asafo ma ona uso, ina ia latou atoa auauna i luma o le atolaau e le aunoa, i aso taitasi, ma i latou auauai.
16:38 O lenei Obededom ma ona uso Sa onosefulu valu. Ma sa tofia e Obededom, le atalii o Iutana, ma Hosah e avea ma leoleo faitotoʻa.
16:39 Ae Satoka le faitaulaga, ma ona uso le au faitaulaga, sa i luma o le fale fetafai o le Alii i le mea maualuga, lea sa i Kipeona,
16:40 ina ia mafai ona latou ofoina atu holocausts i le Alii i luga o le fata faitaulaga o holocausts pea, taeao ma le afiafi, tusa ma mea uma na tusia i le tulafono a le Alii, lea na ia faatonuina ai ia Isaraelu.
16:41 Ma ina ua mavae o ia, Heman, ma Iutana, ma le vaega o totoe o le au filifilia, taitoatasi i lona igoa, na tofia e taʻutaʻu atu i le Alii: "Mo lona alofa e tumau e faavavau."
16:42 Foi foliga Hemana ma Iutana le pu, ma sa latou taaalo i luga o le sumepalo, ma i luga o ituaiga uma o mea faifaili, ina ia mafai ona usuina viiga i le Atua. Ae o le atalii o Iutana ia faia e avea ma leoleo faitotoʻa.
16:43 Ma toe foi atu tagata uma i lo latou fale, ma foi David, ina ia mafai ona faamanuia i lona lava fale tele.

1 Nofoaiga a Tupu 17

17:1 O lenei ina ua ola o Tavita i lona fale, ia fai atu i le perofeta o Natano: "Faauta, Ou te ola ai i se fale o le arasi. Ae o le atolaau o le feagaiga a ua i lalo o le Alii paʻu faleie. "
17:2 Ma sa fai atu Natano ia Tavita: "Fai mea uma e i lou loto. Aua o ia te outou le Atua. "
17:3 ae, lena po na oo mai le afioga a le Atua e Nathan, faapea:
17:4 "Alu, ma tautala atu i laʻu auauna o Tavita: Faapea ona fetalai mai le Alii: E le tatau ona fausia se fale mo aʻu e avea o se nofoaga e nonofo.
17:5 Ona ou te lei nofo i se fale mai le taimi pe a ou taitai ese i fafo Isaraelu, e oo lava i lenei aso. Nai lo, Ua faaauau pea ona suia nofoaga, i se fale ma faleie,
17:6 nonofo i uma o Isaraelu. Pe a na ou tautala atu lava i so o se tasi lava, i totonu o le faamasino o Isaraelu oe ua ou tuu i moliaga ina ia latou le vao lafulemu loʻu nuu, faapea: 'Aisea ua e le faia ai se fale arasi mo aʻu?'
17:7 ma o lea, o lenei o le a outou fai atu lenei mea i laʻu auauna o Tavita: Ua fai mai ai le Alii o 'au: Sa ou ave ia te oe ina ua e mulimuli i le lafu mamoe i le vao, ina ia o le a le taitai o loʻu nuu o Isaraelu.
17:8 Ma ua ou i ai i soo se mea e te alu ai. Ma ua ou fasiotia outou fili uma io outou luma, ma ua ou faia o se igoa mo oe e pei o se tasi o tagata silisili o loo faamanatuina i le lalolagi.
17:9 Ma ua ou tuuina se nofoaga i loʻu nuu o Isaraelu. e tatau ona totoina i latou, ma o le a latou ola ai, ma o le a lē toe aveesea i latou i. Pe fai atu ia i latou le atalii o le amioletonu, pei o le amataga,
17:10 mai le aso pe a ou tuuina faamasino i loʻu nuu o Isaraelu, ma ou faamaulalo outou fili uma. o le mea lea, Ou te faasilasila atu ia te outou o le a fausia ai e le Alii se fale mo oe.
17:11 Ma pe ae a maeʻa lou aso, ina ia e alu atu i lou tamā, Le a Ou faatu lau fanau pe a mavae outou, o le a avea mai lou atalii. Ma o le a Ou faatuina lona malo.
17:12 O le a fausia se fale mo aʻu, ma ou te faia mausali lona nofoalii, e oo lava i le faavavau.
17:13 o le a ou a tamā ia te ia, ma o le a avea ma a atalii ia te aʻu. Ma ou te lē aveese loʻu alofa mutimutivale mai ia te ia, e pei ona ou ave ese mai le tasi o le na muamua ia te outou.
17:14 Ma ou te loto i nofoaga ia te ia i loʻu fale ma loʻu malo, oo i le faavavau. Ma o le a lava le mausali o lona nofoalii, i perpetuity. "
17:15 Tusa ai ma nei upu uma, ma e tusa ai lenei faaaliga atoa, o lea sa tautala Natano ia Tavita.
17:16 Ma ina ua alu ese le tupu o Tavita, ma sa nofo i lalo i luma o le Alii, sa ia fai mai: "O ai au, Le Alii e le Atua, ma le mea e loʻu fale, o le a outou tuuina atu o sea mea ia te aʻu?
17:17 Ae e oo lava i lenei ua foliga mai itiiti i lau silafaga, ma o lea ua e foi atu ai e uiga i le aiga o lau auauna e oo lava i le lumanai. Ma ua e faia ia te au se vaaiga i luga o tagata uma, Le Alii e le Atua.
17:18 A nisi mea e mafai ona faaopoopo David, talu ona e maua ina ia faamamaluina lau auauna, ma ua faʻailoa mai o ia?
17:19 Le Alii e, ona o lau auauna, e tusa ma lou lava loto, e aumaia e uiga i lenei matagofie uma, ma ua e manaʻoi nei mea tetele uma o le a taua.
17:20 Le Alii e, e leai se tasi e pei o oe. Ma e leai se isi Atua e ese mai ia te oe, mai uma ua tatou faalogo i ai ma o tatou taliga.
17:21 O le a le isi nuu e tasi i le lalolagi e pei o lou nuu o Isaraelu, e na aapa atu le Atua, ina ia mafai ona faasaolotoina ai i latou, ma atonu e faia e se tagata mo ia lava, ma e ala i lona silisili ese, ma terribleness lafo mai le atunuu i luma o mata o latou oe na ia faasaolotoina mai i Aikupito?
17:22 Ma ua e faataatia lou nuu o Isaraelu e avea ma au tagata, e oo lava i le faavavau. Ma oe, Le Alii e, ua avea lo latou Atua.
17:23 O lenei o lea, Le Alii e, faatagaina le afioga na e fetalai mai i lau auauna o, ma i luga o lona fale, faamauina i perpetuity, ma faia e pei ona e tautala atu ai.
17:24 Ma e mafai ona outou igoa tumau ma le a faalauteleina e oo lava i taimi uma. Ma ia tuu ai ona faapea: 'O le Alii o' au o le Atua o Isaraelu. Ma le fale tumau o lana auauna o Tavita e faavavau i luma o ia. '
17:25 mo oe, Le Alii e loʻu Atua, ua faaalia mai i le taliga o lau auauna e a fausia se fale mo ia. Ma o lea ua maua ai lau auauna o le faatuatua ina ia mafai ona ia tatalo ae e te leʻi.
17:26 O lenei ona, Le Alii e, o oe o le Atua. Ma o le ae tautala atu ai i lau auauna o faamanuiaga sili e.
17:27 Ma ua e amata e faamanuia le aiga o lau auauna, ina ia mafai ona avea i taimi uma io outou luma. Aua talu mai o outou oe o le faamanuiaga, Le Alii e, o le a faamanuiaina e faavavau. "

1 Nofoaiga a Tupu 18

18:1 O lenei ina ua mavae nei mea, e tupu i lena taia David Filisitia, ma sa ia faamaulalo i latou, ma sa ia ave Kata ma lona afafine mai le lima o Filisitia.
18:2 Ma ia taia Moapi. Ma le avea Moapi le auauna a Tavita, le ofoina atu o meaalofa ia te ia.
18:3 I lena taimi, taia foi David Atatesa, le tupu o Sopa, i le itulagi o Amato, ina ua ia alu atu ina ia mafai ona faalautele atu i le mamao lana pule e pei o le vaitafe o Eufirate.
18:4 Ona faoa faamalosi David tasi le afe o lona kariota e fa solofanua, ma le fitu o afe solofanua, ma le lua sefulu o afe o tagata i luga o vae. Ma o ia o hamstrung solofanua le kariota uma, ae vagana ai mo le selau kariota fa solofanua, na ia taofia mo ia lava.
18:5 Ona taunuu foi Suria o Tamaseko, ina ia mafai ona latou ofoina atu le fesoasoani e Atatesa, le tupu o Sopa. ma o lea, taia ai lea o Tavita oi latou e lua sefulu ma le lua o afe o tagata.
18:6 Ma ia faamautu fitafita i Tamaseko, ina ia Suria foi auauna atu ia te, ma o le a tuuina atu meaalofa. Ma fesoasoani ia te ia e le Alii i mea uma ua ia alu atu.
18:7 foʻi, ave e Tavita le quivers auro, lea sa i ai le auauna a Atatesa, ma sa ia aumaia i latou i Ierusalema.
18:8 I le male, mai Tibhath ma Cun, aai a Atatesa, ia aumaia apamemea tele, mai lea na faia e Solomona le sami apamemea, ma pou, ma le ipu o le apamemea.
18:9 O lenei ina ua Toi, le tupu o Amato, na faalogo i lenei, faapitoa na fasia e Tavita le autau atoa a Atatesa, le tupu o Sopa,
18:10 ia auina mai lona atalii Hadoram i le tupu o Tavita ina ia mafai ona ia ole atu le filemu mai ia te ia, ma ina ia mafai ona ia faamalo atu ia te ia na taia ma faatoilaloina Atatesa. mo moni, Toi o se fili e Atatesa.
18:11 lē gata i lea, ipu uma o le auro ma le ario ma le apamemea faapaiaina le tupu o Tavita i le Alii, ma le ario ma auro na ia aumaia mai atunuu uma, tele mai Etoma, ma Moapi, ma le atalii o Amona, o mai Filisitia ma Amaleka.
18:12 E moni lava, Apisai, le atalii o Seruia, taia sefuluvalu afe o Etoma i le Vanu o le Pits Sate.
18:13 Ma ia faamautu se vaegaau i Etoma, ina ia Etoma le a auauna atu David. Ma le faaolaina Alii ia Tavita i mea uma ua ia alu atu.
18:14 o le mea lea, pule Tavita i uma o Isaraelu, ma sa ia fasiotia le faamasinoga ma le tonu i lona nuu uma.
18:15 O lenei Ioapo, le atalii o Seruia, sa i luga o le autau, ma Iosefatu, le atalii o Ahilud, o le leoleo o faamaumauga.
18:16 ma Satoka, le atalii o Akitopo, ma Aimeleka, le atalii o Aviata, sa le ositaulaga. Ma Shavsha o le tusiupu.
18:17 foʻi, Penaia, le atalii o Ioiata, na pule i le leteona ma leteona o le 'au Kereti ma le au Peleti. Ae o le uluai atalii o Tavita na i le lima o le tupu.

1 Nofoaiga a Tupu 19

19:1 O lenei sa tupu i lena Nahash, le tupu o le fanauga a Amoni, maliu, ma pule lona atalii i lona nofoaga.
19:2 Ona fai atu lea o Tavita: "Ou te galue i le alofa mutimutivale i Hanun, le atalii o Nahash. Aua sa alofa lona tama ia te aʻu. "Ma o lea auina David avefeau e faamafanafana ia te ia i le maliu o lona tama. Ae ina ua latou taunuu i le laueleele o le fanauga a Amoni, ina ia mafai ona latou faamafanafanaina Hanun,
19:3 le taitai o le fai atalii o Amona i Hanun: "E te manatu atonu ua auina atu e Tavita i latou e faamafanafana ia te oe ina ia ava i lou tamā? Ua e le matauina na oo mai ana auauna ia te oe ina ia mafai ona latou suesue, ma suesueina, ma suesueina lou laueleele?"
19:4 Ma o lea tafi Hanun le ulu ma beards o le auauna a Tavita, ma ia vavae ese o latou tunics mai le ufa i le vae, ma ua ia auina atu i latou.
19:5 Ma ina ua latou o atu, ma na auina upu e David, (ona sa latou mafatia i se faalumaina tele,) na ia auina atu e faafetaiai i latou, ma sa ia faatonuina i latou e tatau ona latou nonofo i Ieriko seia tutupu latou beards, ma e tatau ona latou toe foi lea.
19:6 Ona, ina ua iloa e le atalii o Amona na latou faia se manua e faasaga i David, uma Hanun ma le vaega o totoe o le nuu auina tasi le afe o taleni o ario, ina ia mafai ona latou totogi mo i latou o kariota ma solofanua mai Mesopotamia, ma mai Suria Maaka, ma mai Sopa.
19:7 Ma latou totogi e tolu sefulu ma le lua afe kariota, ma le tupu o Maaka ma ona tagata. Ina ua taunuu atu nei, latou faia tolauapiga i le itulagi faafeagai Metepa. foʻi, le atalii o Amona, aoina mai o latou aai, alu i le taua.
19:8 Ma ina ua faalogo Tavita lenei, na ia auina atu Ioapo ma le autau atoa o tagata malolosi.
19:9 Ma le atalii o Amona, alu atu, faatuina se laina taua i luma o le faitotoa o le aai. Ae o le tupu na o mai i lo latou fesoasoani tu eseese i le fanua.
19:10 Ma o lea Ioapo, le malamalama i le taua ina ia faataatia o loo feagai o ia ma i ona tua, filifili le tagata malosi mai uma o Isaraelu, ma sa ia alu atu faasaga i le Suria.
19:11 Ae o le totoe vaega o le tagata sa ia tuu i lalo o le lima o lona uso o Apisai. Ma sa latou o mai e faasaga i le atalii o Amona.
19:12 Ma sa ia fai mai: "Afai o le Suria manumalo i luga o aʻu, e tatau ona avea oe ma se fesoasoani ia te aʻu. Ae afai e le manumalo atalii o Amona i luga o outou, O le a ou avea ma se puipuiga mo outou.
19:13 ia faamalosia, ma ia tatou galulue ma le mamalu i le avea ai ma sui o tatou tagata, ma e avea ma sui o le aai a lo tatou Atua. Ma o le a faia e le Alii le mea e lelei i ona lava luma. "
19:14 o le mea lea, Ioapo, ma o tagata oe sa faatasi ma ia, alu atu i fafo e tau faasaga i le Suria. Ma ia tuu i latou e sosola.
19:15 Lea o le atalii o Amona, vaai ua sosola Suria, foi i latou lava sola mai Apisai, lona uso, ma latou ulu atu i le aai. Ma o lenei toe foi Ioapo i Ierusalema.
19:16 Ae o le Suria, vaai ua latou pauu i luma o Isaraelu, avefeau auina, ma ua latou aumai le Suria oe sa i le vaitafe. ma Shophach, le taitai o le militeli a Atatesa, o lo latou taitai.
19:17 Ina ua lipotia lenei e David, ia faapotopoto faatasi uma o Isaraelu, ma ia sopoia le Ioritana. Ma ia faataalise atu i latou. Ma ia faatuina se laina taua o loo feagai ma i latou. Ma sa latou tau faasaga ia te ia.
19:18 Ae sosola Suria mai Isaraelu. Ma fasiotia e Tavita o Suria e fitu afe o kariota, ma le fasefulu afe o tagata i luga o vae, ma Shophach, le taitai o le autau.
19:19 Lea o le auauna a Atatesa, vaaia i latou lava i ona lofituina e Isaraelu, sopoia atu i David, ma latou auauna ia te ia. Ma sa le toe naunau Suria e ofoina atu fesoasoani i le fanauga a Amoni.

1 Nofoaiga a Tupu 20

20:1 O lenei sa tupu i lena, tuanai ai o le faagasologa o le tausaga, i le taimi o le a tupu e masani lava ona alu atu i le taua, faapotopoto Ioapo o se autau ma fitafita le poto masani, ma sa ia faataatia otaota i le laueleele o le fanauga a Amoni. Ma ia faaauau pea i le ma vagaia Rapa. Ae nofo Tavita i Ierusalema pe a taia Ioapo Rapa ma faaumatia ai.
20:2 Ona ave lea e Tavita le palealii o le Milcom mai lona ulu, ma na ia maua i ai le mamafa o le taleni o se tasi o le auro, ma gems lava taua. Ma sa ia faia mo ia lava se pale mai ai. foʻi, sa ia aveina le vete sili o le aai, lea sa matuai tele.
20:3 Ona ia taitai ese o tagata oe sa i ai. Ma sa ia faatonu otosina, ma sleds, ma uʻamea kariota e alu i luga oi latou, o lea na vavae ese i latou ma nutimomoia. O lea la, na faia e Tavita i aai uma o le fanauga a Amoni. Ma toe foi o ia i lona nuu uma i Ierusalema.
20:4 Ina ua mavae nei mea, Sa amata o se taua i Kasera e faasaga i le Filisitia, lea taia Sibbecai le Hushathite Sippai mai le tuuga o le Rephaim, ma sa ia faamaulalo i latou.
20:5 foʻi, sa faia se isi taua e faasaga i le Filisitia, lea Elhanan, o se atalii o le vaomatua, a Peteleema, taia le uso o Koliata le Katā, o le laau o lona tao e pei o le laau faalava o le lalaga a.
20:6 Ona foi, tupu se isi taua i Kata, lea sa i ai se tagata matua maualuga, ua ono digits, o lena lava, luasefulu-fa faatasi uma. O lenei tagata foi na fanau mai i le faaunegatupe i le Malo o le Rephaim.
20:7 Ia upuleagaina Isaraelu. ma Jonathan, le atalii o Shimea, le uso o David, taia i lalo ia te ia. O nei atalii o le Rephaim i Kata, na pau i le lima o Tavita ma ana auauna.

1 Nofoaiga a Tupu 21

21:1 O lenei tulaʻi Satani ia Isaraelu, ma ia uunaʻia David ina o le a ia faitauina Isaraelu.
21:2 Ma fai atu ia Tavita Ioapo ma le taitai o le tagata: "Alu, ma le numera o Isaraelu, mai i Peresepa e oo lava i Dan. Ma aumaia ia te au le numera, ina ia mafai ona ou iloa. "
21:3 Ma tali atu Ioapo: "Tau ina ia faateleina le Alii e sili ona tagata se selau taimi nai lo i latou. ae, loʻu alii le tupu, ua latou lē o outou auauna? Aisea o le a loʻu alii saili lenei mea, lea e mafai ona imputed o se agasala ia Isaraelu?"
21:4 Ae manumalo nai lo le afioga a le tupu. Ma alu ese Ioapo, ma sa malaga o loo siomia, ala uma o Isaraelu. Ma sa ia toe foi atu i Ierusalema.
21:5 Ma sa tuu e Tavita o le aofai o latou oe na ia suesueina. Ma le aofaiga atoa o Isaraelu na maua e le tasi le miliona ma le selau o afe o tagata oe na mafai ona e tusia le pelu; ae mai Iuta, sa fa selau ma le fitu sefulu o afe o tagata o le taua.
21:6 Ae Levi ma Peniamina ia faia le numera. Mo Ioapo fasiotia unwillingly le poloaiga a le tupu.
21:7 Ona sa le fiafia le Atua i le mea na poloaiina, ma o lea na ia taia Isaraelu.
21:8 Ona fai atu lea o Tavita i le Atua: "Ua ou agasala tele i le faia o lenei. Ou te aioi atu ia te oe e aveese le agasala a lau auauna. Auā ua ou gaoioi poto. "
21:9 Ma sa fetalai mai le Alii ia Kato, le tagatavaai o David, faapea:
21:10 "Alu, ma tautala atu ia David, ma taʻu atu ia te: Faapea ona fetalai mai le Alii: Ou te tuu atu ia te oe le filifiliga a mea e tolu. Filifili le tasi o le ae manao, ma ou te faia lava ia te oe. "
21:11 Ma ina ua alu Kato ia Tavita, sa ia fai mai ia te ia: "O le tala lea i le Alii: Filifili le mea o le ae manao:
21:12 Po o le tolu tausaga o le oge, po o le tolu masina mo oe e sosola ese mai o outou fili, le mafai ona sosola ese mai o latou pelu, po o le tolu aso mo le pelu a le Alii ma o se faamai e liliu atu i totonu o le fanua, ma le Agelu o le Alii fasiotia i itu uma o Isaraelu. O lenei o lea, vaai i le mea e tatau ona ou tali atu ia te ia na auina mai aʻu. "
21:13 Ona fai atu lea o Tavita ia Kato: "E i ai faigata fetaomi mai i oʻu luga mai itu uma. Ae e sili ona lelei mo au e pauu atu i le aao o le Alii, ona e tele i lona alofa mutimutivale, nai lo i le lima o tagata. "
21:14 o le mea lea, auina mai e le Alii se faamai i luga o Isaraelu. Ma e pa'ū ifo mai Isaraelu e fitu sefulu o afe o tagata.
21:15 foʻi, ia auina atu ai se agelu i Ierusalema, o lea ina ia mafai ona taia. Ma ao ia na fasiotia, vaai i le Alii ma sa alofa i le tele naua o le leaga. Ma ua ia poloaiina le Agelu o lē na fasiotia: "Ua lava lea. Lenei, ia outou tuu lima. "Ma o le sa tu Agelu o le Alii i tafatafa o le fola o le fale saito o Ornan le Jebusite.
21:16 ma David, sii i luga o ona mata, vaaia le Agelu o le Alii, tu i le va o le lagi ma le lalolagi i le pelu tosina i lona lima, liliu ai agai i Ierusalema. Ma uma ia ma i latou e sili atu i le fanau mai, le faaofuina i haircloth, pau matele luga o le eleele.
21:17 Ona fai atu lea o Tavita i le Atua: "O aʻu ea le o le tasi o le faatonuina ina ia faitauina le nuu? O au lava na agasala; o Aʻu na faia le leaga. O lenei lafu, o le a le tatau? Le Alii e loʻu Atua, Ou te aioi atu ina ia liliu e faasaga i lou lima ia te au ma e faasaga i le fale o loʻu tama. Ae ia tuu ona fasiotia lea o ou tagata. "
21:18 Ona le Agelu o le faatonuina e le Alii Kato e taʻu atu Tavita e tatau ona ia alu ma fausia se fata faitaulaga i le Alii le Atua i luga o le fola o le fale saito o Ornan le Jebusite.
21:19 o le mea lea, afio David, e tusa ma le upu a Kato,, na ia fetalai mai ia te ia i le suafa o le Alii.
21:20 O lenei ina ua vaai aʻe Ornan ma vaai i le Agelu, o ia ma ona atalii e toafa lalafi. Mo i lena taimi, sa ia soli saito i luga o le fola.
21:21 Ona, e pei ona sa latalata David Ornan, vaai Ornan ia, ma sa alu atu i fafo mai le e soli ai saito e fetaiaʻi ma ia. Ma o ia o reverenced ia masani i luga o le eleele.
21:22 Ona fai atu lea o Tavita ia te ia: "Tuu atu i le nofoaga lenei o lo outou e soli ai saito mai ia te aʻu, ina ia mafai ona ou fausia se fata faitaulaga i le Alii i luga. Ma o le ae taliaina mai ia te au tupe tele e pei ona taua, ina ia mafai ona taofia le mala mai le tagata. "
21:23 Ae fai mai Ornan e David: "Ia i ai, ma e mafai ona loʻu alii le tupu faia soo se mea fiafia ia te ia. lē gata i lea, Ou te tuuina atu le povi foi o se holocaust, ma le suotosina mo fafie, ma le saito mo se taulaga. Le a ou tuuina saoloto uma. "
21:24 Ma sa fai atu le tupu o Tavita ia te ia: "E leai o le ai ai ina. Nai lo, Ou te avatu tupe ia te oe, tele e pei ona taua. Aua ou te le tatau ona ave i ai mai ia te oe, ma faapea ona ofo atu e le holocausts Alii e tau leai se mea. "
21:25 o le mea lea, tuuina David Ornan, mo le nofoaga, le lava le na o le mamafa o le ono selau o sekeli auro.
21:26 Ma sa ia fausia se fata faitaulaga i le Alii ai. Ma sa ia ofoina holocausts ma taulaga filemu, ma sa ia valaau atu i le Alii. Ma ia taliaina o ia e ala i le auina atu o le afi mai le lagi i luga o le fata faitaulaga o le holocaust.
21:27 Ma faatonuina ai e le Alii le Agelu, ma sa ia toe liliu atu lana pelu i lona faamoega.
21:28 Ona, vaai na taliaina o ia e le Alii i le soli ai saito o Ornan le Jebusite, vave immolated David aafia ai.
21:29 Ae o le fale fetafai o le Alii, na faia e Mose i le vao, ma le fata faitaulaga o holocausts, sa i ai i lena taimi i le mea maualuga o Kipeona.
21:30 Ma sa le mafai Tavita ona alu atu i le fata faitaulaga, ina ia mafai ona ia tatalo i le Atua o loo i. Mo sa taia i se mataʻu tele, le vaaia o le pelu a le agelu a le Alii.

1 Nofoaiga a Tupu 22

22:1 Ona fai atu lea o Tavita, "O le fale lenei o le Atua, ma o le fata faitaulaga lenei mo le holocaust o Isaraelu. "
22:2 Ma sa ia faatonuina i latou e faapotopoto tagata fou liliu mai uma mai le laueleele o Isaraelu. Ma mai nei ia tofia stoneworkers, e tatuu i maa ma e faaleleia i latou, ina ia mafai ona ia fausia le fale o le Atua.
22:3 foʻi, saunia e David uʻamea tele e faaaoga mo le fao o le faitotoa, ma mo le pito ma sooga, faapea foi ma se mamafa mafuatiaina apamemea.
22:4 foʻi, le laau arasi, lea na aveina Saitonū ma Turo e David, sa le mafai ona faitauina.
22:5 Ona fai atu lea o Tavita: "Loʻu atalii e Solomona o se tama talavou ma alofa. Ae o le fale ou te manao e tatau ona fausia i le tatau Alii e avea ma e faapea ona tele e faapea e lauiloa i itulagi uma. o le mea lea, Le a ou saunia mea o le a talafeagai ai mo ia. "Ma o lenei le mafuaaga, i lona maliu, ia saunia tupe faaalu uma.
22:6 Ma sa taʻu e Solomona, lona atalii. Ma sa ia faatonuina ia te ia e fausia se fale i le Alii, le Atua o Isaraelu.
22:7 Ona fai atu lea o Tavita ia Solomona: "Loʻu atalii e, o loʻu loto ia ou fausia se fale i le suafa o le Alii loʻu Atua.
22:8 Ae oo mai le afioga a le Alii ia te au, faapea: 'Ua e faamasaa ai le toto tele, ma ua e tau i le tele o taua. e le mafai ona e fausia se fale i loʻu igoa, sa matua tele lava le faamasaaina o le toto i luma o aʻu.
22:9 O le atalii lea e tatau ona fanau mai i le a avea o se tagata filemu lava. O le a Ou faia ia te ia e maua le malologa mai uma ona fili i itu uma. Ma mo lenei mafuaaga, o le a taʻua o ia o le filemu. Ma o le a ou tuuina atu le filemu ma le toafimalie e Isaraelu i ona aso uma.
22:10 O le a fausia se fale i loʻu igoa. Ma o le a avea ma a atalii ia te aʻu, ma o le a ou avea ma se tama ia te ia. Ma ou te faatuina le nofoalii o lona malo o Isaraelu ia te i le faavavau. '
22:11 O lenei ona, loʻu atalii, atonu o le Alii ia te outou, ma e mafai ona outou manuia ma fausia se fale i le Alii lou Atua, e pei ona ia fetalai mai e uiga ia te oe.
22:12 foʻi, mafai ona tuuina atu le Alii ia te oe le faautauta ma le malamalama, ina ia mafai ona pule Isaraelu ma leoleo o le tulafono o le Alii lou Atua.
22:13 Aua o le a mafai ona e alualu ai i luma, pe afai e te tausia poloaiga ma faamasinoga na faatonuina Mose e aoao atu e le Alii ia Isaraelu. Ia faamalosia ma galue faatamatane. E le tatau ona matataʻu, ma e le tatau ona fefe.
22:14 faauta, i loʻu mativa ua Ou saunia le tupe alu mo le fale o le Alii: e tasi le selau afe o taleni o auro, ma le tasi le miliona o taleni o ario. ae moni lava, e leai se fuaina le apamemea ma le uʻamea. Mo lo latou maoae e sili atu nai fuainumera. Ma ua Ou saunia le laau ma maa mo le galuega faatino atoa.
22:15 foʻi, e maua lava le tele o artisans: stoneworkers, ma tufuga o puipui, ma tufuga i laau, ma i latou e sili ona faautauta i le faia o le galuega o faatufugaga uma,
22:16 i le auro ma le ario, ma le apamemea ma le uʻamea, o lea e leai se numera. o le mea lea, tulai aʻe ai ma gaoioiga. Ma o le a avea le Alii ma oe. "
22:17 foʻi, faatonuina David taitai uma o Isaraelu, ina ia latou o le a fesoasoani lona atalii o Solomona,
22:18 faapea: "E te iloa o loo faatasi le Alii lo outou Atua ia te outou, ma ua ia tuuina mai e malolo ai outou i itu uma, ma ua ia laveaiina outou fili uma i lou lima, ma ua faatoilaloina le nuu i luma o le Alii ma i luma o ona tagata.
22:19 o le mea lea, tuu atu o outou loto ma o outou agaga, ina ia saili i le Alii lou Atua. Ma tulai aʻe ai ma fausia se malumalu i le Alii le Atua, ina ia le atolaau o le feagaiga a le Alii, ma ipu faapaiaina i le Alii, e mafai ona aumaia i le fale o loo fausia i le suafa o le Alii. "

1 Nofoaiga a Tupu 23

23:1 Ona David, le matua ma tumu i le aso, ua tofia e lona atalii o Solomona e avea ma tupu i luga o Isaraelu.
23:2 Ma sa ia faapotopoto faatasi taitai uma o Isaraelu, ma le ositaulaga e faapea foi le sa Levi.
23:3 Ma sa faitauina i le sa Levī mai le tausaga e tolu sefulu tausaga ma luga. Ma sa maua e tolu sefulu-valu afe o tagata.
23:4 o nei, luasefulu-fa afe na filifilia ma tufatufa atu i le galuega o le maota o le Alii. Ona sa ovasia ma faamasino ono afe.
23:5 lē gata i lea, fa afe sa leoleo faitotoʻa. Ma le numera lava lea e tasi sa i le pepese o salamo i le Alii, ma le mea fai faaili lea na ia faia mo le musika.
23:6 Ma tufatufa atu Tavita i mataupu e tusa ma le atalii o Levi, faapitoa, Gershom, ma Koato, ma Merari.
23:7 O atalii o Gershom: Ladan ma Semi.
23:8 O atalii o Ladan: le taitai Jahiel, ma Zetham, ma Joel, tolu.
23:9 O atalii o Semi: Shelomoth, ma Haziel, ma Arana, tolu. Nei taitai o le aiga o Ladan.
23:10 Lea o le atalii o Semi: Jahath, ma Azizah, ma o Iuso, ma Peria. O nei atalii o Semi, fa.
23:11 O lenei Jahath sa muamua, Azizah lona lua, ae e leʻi i ai o Iuso ma Peria tele atalii, ma le mafuaaga lenei na taʻua i latou o se aiga e tasi ma le aiga o se tasi.
23:12 O atalii o Koato: Amaramo ma Izhar, Heperona ma Usialu, fa.
23:13 O atalii o Amaramo: Arona ma Mose. O lenei sa vavaeeseina Arona ina ia atoa auauna ai i le Nofoaga Sili Ona Paia, o ia ma ona atalii e faavavau, ma ina ia mafai ona mu ai mea manogi i le Alii, e tusa ma lana aganuu, ma ina ia mafai ona faamanuiaina ai lona suafa i le perpetuity.
23:14 Le atalii o Mose, le tagata o le Atua, sa faitauina foi i totonu o le ituaiga o Levi.
23:15 Le atalii o Mose: Gershom ma Elisara.
23:16 O atalii o Gershom: Shebuel le uluai.
23:17 O lenei o le atalii o Elisara sa Rehabiah le uluai. Ma sa leai ni isi atalii mo Elisara. Ae o le na faateleina atalii o Rehabiah tele.
23:18 O atalii o Izhar: Salome le uluai.
23:19 O atalii o Heperona: Jeriah le uluai, Amariah le lona lua, Iaaseelu le lona tolu, Jekameam le lona fa.
23:20 O atalii o Usialu: Mika le uluai, Isshiah le lona lua.
23:21 O atalii o Merari: Maali ma Mushi. O atalii o Maali: Eleasaro ma Kiso.
23:22 Ona oti Eleasaro, ma sa leai ni atalii, ae na o afafine. Ma o lea o le atalii o Kiso, latou uso, faaipoipo i latou.
23:23 O atalii o Mushi: Maali, ma Eder, ma Jeremoth, tolu.
23:24 o atalii nei o Levi, io latou aiga ma aiga, taitai i auauai, ma le aofaiga o le ulu o le tasi oe na faia le galuega o le galuega o le maota o le Alii, mai le luasefulu tausaga le matua ma luga.
23:25 Aua fai mai David: "O le Alii, le Atua o Isaraelu, ua foaiina mai le malologa i lona nuu, ma a nonofo i Ierusalema e oo lava i le faavavau.
23:26 Pe o le ai ai le ofisa o le sa Levī se isi e tauaveina le fale fetafai ma ana meafaigaluega mo le faaaogaina i le galuega. "
23:27 foʻi, e tusa ma le mataupu mulimuli o David, e tatau ona faitauina le fanauga a Levi e numera mai le luasefulu tausaga le matua ma luga.
23:28 Ma a avea i latou i lalo o le lima o le atalii o Arona, i le tausiga o le aiga o le Alii, i le faapaologa, ma i totonu o le potu, ma i le tulaga o le faamamaina, ma i totonu o le malumalu, ma i totonu o galuega uma a le galuega o le malumalu o le Alii.
23:29 Ae o le ositaulaga e tatau ona i luga o le areto o le afioaga, ma le taulaga i le falaoa saito lelei, ma le falaoa e le faafefeteina, ma le ulo falai, ma le roasting, ma i luga uma mamafa ma fua.
23:30 ae moni lava, e tu ai le sa Levi o le taʻutaʻu atu ma pepese atu i le Alii, i le taeao, ma e faapena foi i le afiafi,
23:31 tele i le taulaga o le holocausts o le Alii, e pei o le Sapati ma le masina fou ma isi mamalu, e tusa ai ma le numera ma sauniga mo mataupu uma ma le tasi, tumau i luma o le Alii.
23:32 Ma ia tuu i latou e tausia le aso faamanatu o le malumalu o le feagaiga, ma le sauniga o le malumalu, ma le tausia o le atalii o Arona, latou uso, ina ia latou auauna i le maota o le Alii.

1 Nofoaiga a Tupu 24

24:1 O lenei o nei sa le vaega o le atalii o Arona. O le atalii o Arona: Natapu, ma Aviu, ma Eleasaro, ma Itamaro.
24:2 Ae oti Natapu ma Aviu i luma o lo latou tama, ma e aunoa ma fanau. Ma o lea faatinoina Eleasaro ma Itamaro le ofisa faaositaulaga.
24:3 Ma tufatufaina David latou, o lena lava, Satoka o le atalii o Eleasaro, ma Aimeleka le atalii o Itamaro, tusa ma o latou vasega ma le galuega.
24:4 Ma na maua ai le tele o isi o le fanauga a Eleasaro i le taitaiina o tagata, nai lo o le fanauga a Itamaro. o le mea lea, ia vaevaeina i latou ina ia i ai ni, o le atalii o Eleasaro, taitai o le sefulu ma le ono ma o latou aiga, ma o le atalii o Itamaro valu o latou aiga ma fale.
24:5 Ona ia vaevaeina i latou, e le gata i aiga, e tele. Aua sa i ai le taitai o le malumalu ma taitai o le Atua, tele mai le atalii o Eleasaro o mai o le fanauga a Itamaro.
24:6 Ma o le tusiupu Semaia, le atalii o Natanielu, a sa Levī, tusia nei i luma o le tupu ma le taitai, ma Satoka, le ositaulaga, ma Aimeleka, le atalii o Aviata, ma taitai foi o le aiga o ositaulaga ma faa-Levi. Ma sa i ai le fale o se tasi, lea sa le faatumutumuga lea i luga o le isi, o Eleasaro; ma sa i ai se isi fale, lea sa i ai le isi i lalo, o Itamaro.
24:7 O lenei alu atu le tele muamua e Jehoiarib, le lona lua i Ietaia,
24:8 le lona tolu e Harima, le lona fa e Seorim,
24:9 le lona lima e Malchijah, le lona ono e Mijamin,
24:10 le fitu e Hakkoz, le lona valu e Avia,
24:11 le iva i le Iosua, le sefulu i Shecaniah,
24:12 le sefulu ma le tasi e Eliasipa, lona sefululua e Jakim,
24:13 le lona sefulutolu e Huppah, le sefulu ma le fa e Jeshebeab,
24:14 le sefulu ma le lima i Bilgah, le sefulu ono e Imere,
24:15 le lona sefulu fitu e Hezir, le sefulu ma le valu e Happizzez,
24:16 le lona sefulu iva e Pethahiah, le luafulu e Jehezkel,
24:17 luasefulu-muamua le e Iakinu, le luasefulu ma le lona lua i Gamul,
24:18 le luasefulu-tolu e Talaia, luasefulu ma le fa o le e Maaziah.
24:19 Nei latou ala tusa ma a latou galuega, o lea o le a latou ulu atu i le maota o le Alii e tusa ma a latou faatinoga, i lalo o le lima o Aaron, lo latou tama, e pei lava o le Alii, le Atua o Isaraelu, na faatonuina.
24:20 O lenei o atalii o Levi na totoe, sa Shubael, mai le atalii o Amaramo, ma Jehdeiah, mai le atalii o Shubael.
24:21 foʻi, sa Isshiah, le taitai mai le atalii o Rehabiah,
24:22 ma Shelomoth moni, le atalii o Izhar, ma Jahath, le atalii o Shelomoth,
24:23 ma lona atalii o, Jeriah le uluai, Amariah le lona lua, Iaaseelu le lona tolu, Jekameam le lona fa.
24:24 O le atalii o Usialu o Mika. O le atalii o Mika sa Shamir.
24:25 O le uso o Mika sa Isshiah. Ma le atalii o Isshiah o Sakaria.
24:26 O atalii o Merari sa Maali ma Mushi. Le atalii o Usia sa Beno.
24:27 foʻi, le atalii o Merari: Usia, ma Shoham, ma Sakuro, ma Hebri.
24:28 I le male, o le atalii o Maali Eleasaro, o le sa leai se fanau.
24:29 E moni lava, o le atalii o Kiso Jerahmeel.
24:30 O atalii o Mushi sa Maali, Eder, ma Jerimoth. Nei o atalii o Levi e tusa ma le fale o lo latou aiga.
24:31 Ma sa latou lafo foi le tele e uiga io latou uso, le atalii o Arona, i luma o le tupu o Tavita, ma Satoka, ma Aimeleka, ma le taitai o le aiga o ositaulaga ma faa-Levi, tele e uiga i le toeaina o le laitiiti. O le tele vaevaeina equitably mea uma.

1 Nofoaiga a Tupu 25

25:1 Ona vaetofia David ma le faamasino o le autau, mo le galuega, o atalii o Asafo, ma o Heman, ma o Iutana, oe sa vavalo ma kitara ma napeli ma sumepalo, e tusa ma o latou numera, ua uma ona faapaiaina i latou le tofi ua tofia.
25:2 Mai le atalii o Asafo: Sakuro, ma Iosefa, ma Netanaia, ma Asharelah, o atalii o Asafo, i lalo o le lima o Asafo, vavalo atu i tafatafa o le tupu.
25:3 Ona o Iutana, le atalii o Iutana: Ketalia, Zeri, Iesaia, ma Hasapea, ma Mattithiah, ono, i lalo o le lima o lo latou tamā Iutana, o lē na vavalo i meafaifaaili e iai uaua, ao le taʻutaʻu atu ma vivii atu i le Alii.
25:4 foʻi, o Heman, le atalii o Heman: Bukkiah, Matania, Usialu, Shebuel, ma Jerimoth, Hanania, Hanani, Eliathah, Giddlti, ma Romamtiezer, ma Joshbekashah, Malloth, Hothir, Mahazioth;.
25:5 le atalii i latou uma nei o Heman, le tagatavaai o le tupu i le upu a le Atua, ina ia mafai ona sii i luga le nifo. Ma tuuina atu ia Hemana sefulufa atalii ma afafine e toatolu le Atua.
25:6 uma nei, i lalo o le lima o lo latou tama, Sa tufatufa ina ia e pese i le malumalu o le Alii, ma sumepalo ma napeli ma kitara, i le galuega o le fale o le Alii i tafatafa o le tupu, faapitoa, Asafo, ma Iutana, ma Heman.
25:7 O lenei o le aofai o nei, ma o latou uso, oe sa aoaoina i le pese a le Alii, faiaoga uma, e lua selau valusefulu valu.
25:8 Ma latou fai le vili i latou auauai, tutusa le matua i le laitiiti, le aoaoina faatasi ma le aoaoina.
25:9 Ma alu atu le vili muamua ia Iosefa, o lē sa o Asafo; alu le lona lua atu e Ketalia, ia te ia ma ona atalii ma ona uso, sefulu ma le lua.
25:10 O le lona tolu o atu i Sakuro, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:11 O le lona fa o atu i Izri, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:12 O le alu atu lona lima e Netanaia, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:13 O le alu lona ono e Bukkiah, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:14 O le alu lona fitu e Jesharelah, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:15 O le alu lona valu e Iesaia, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:16 O le alu lona iva i Matania, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:17 O le alu lona sefulu e Semi, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:18 O le alu e sefulutasi i Azarel, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:19 O le alu lona sefulu lua e Hasapea, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:20 O le alu lona sefulutolu e Shubael, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:21 O le alu sefulu ma le fa e Mattithiah, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:22 O le alu sefulu ma le lima i Jeremoth, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:23 O le sefulu ono alu atu i Hanania, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:24 O le alu lona sefulu fitu e Joshbekashah, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:25 O le alu sefulu valu e Hanani, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:26 O le alu sefuluiva e Mallothi, i ona atalii ma ona uso, sefulu ma le lua.
25:27 alu le luafulu e Eliathah, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:28 O le alu luasefulu-e muamua i Hothir, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:29 O le alu luasefulu-lua i Giddalti, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:30 O le alu luasefulu-tolu e Mahazioth, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.
25:31 O le alu luasefulu-fa e Romamtiezer, i lona atalii ma uso, sefulu ma le lua.

1 Nofoaiga a Tupu 26

26:1 O lenei o le vaega o leoleo faitotoʻa sa, mai le Korahites: Meshelemiah, le atalii o Kore, o le atalii o Asafo.
26:2 O atalii o Meshelemiah: Sakaria le ulumatua, Jediael le lona lua, Sepatia le lona tolu, Jathniel le lona fa,
26:3 Elama le lima, Jehohanan le lona ono, Eliehoenai le fitu.
26:4 Lea o le atalii o Obededom: Semaia o le ulumatua, Jehozabad le lona lua, Ioaa le lona tolu, Sachar le lona fa, Natanielu le lima,
26:5 Amueli le lona ono, Isakara le fitu, Peullethai le valu. Auā na faamanuiaina o ia e le Alii.
26:6 Lenei i lona atalii o Semaia, sa i ai ni fanau o tama e, pule o latou aiga. Mo i latou lava tagata malolosi.
26:7 Ona sa Othni atalii o Semaia, ma Rephael, ma Opeta, Elzabad ma ona uso, lava tagata malolosi, faapea foi Eliu ma Semachiah.
26:8 O i latou uma nei mai le atalii o Obededom: latou ma o latou atalii ma uso, lava e talafeagai mo le galuega, onosefulu-lua mai Obededom.
26:9 Ona sa i ai le atalii o Meshelemiah ma o latou uso, lava tagata tiotio, sefulu ma le valu.
26:10 nei, mai Hosah, o lena lava, mai le atalii o Merari: Shimri le taitai, ona o ia sa le na o se atalii ulumatua, ma o lea, ona o lenei, na tofia o ia e lona tamā o le taitai,
26:11 Hilikia le lona lua, Tebaliah le lona tolu, Sakaria le lona fa. uma nei, o atalii ma uso o Hosah, sa sefulutolu.
26:12 Sa tufatufa nei o leoleo, ina ia le taitai o le pou, faapea foi ma o latou uso, sa auauna atu e le aunoa i le fale o le Alii.
26:13 Ona latou fai le vili tutusa, mo le faatauvaa ma le tele, ma o latou aiga, faatatau i se tasi taitasi o le faitotoa.
26:14 Ma pau ai i fafo le tele o le itu i sasaʻe i Selemia. Ae i lona atalii o Sakaria, se tagata matua faautauta ma aoaoina, na maua le vaega i matu e tele.
26:15 E moni lava, maua Obededom ma ona atalii, ina ia le itu i saute, i le vaega o le fale pe afai o le aufono a toeaina o.
26:16 maua Shuppim ma Hosah e agai atu i le itu i sisifo, i tafatafa o le faitotoa e tau atu i le ala o le ascent, tasi pou feagai ma le isi.
26:17 E moni lava, agai atu i le itu i sasae sa i ai le ono sa Levī, ma i le itu i matu sa fa i le aso, ma i le itu i saute faapena sa fa aso taitasi. Ma o fea le aufono o, e lua ma le lua.
26:18 foʻi, i totonu o le sela o le leoleo i le itu i sisifo, sa i ai le fa i le ala, ma le lua i feaveai uma.
26:19 O le vaega o le leoleo o le fanauga a Koato ma o Merari.
26:20 O lenei sa i luga o le Akia oloa o le fale o le Atua, ma ipu paia.
26:21 O atalii o Ladan, atalii o Gershon: mai Ladan, taitai o le aiga o Ladan ma o Gershon: Jehieli.
26:22 O atalii o Jehieli: Zetham ma Joel; sa ona uso i luga o le oloa o le fale o le Alii,
26:23 ma le Amramites, ma Izharites, ma Hebronites, ma Uzzielites.
26:24 nei, Shebuel, le atalii o Gershom, le atalii o Mose, sa i ai i le mea muamua i luga o le tupe,
26:25 faatasi ai ma ona uso, Elisara, ma lona atalii Rehabiah, ma lona atalii Iesaia, ma lona atalii Joram, ma lona atalii foi Zichri, ma lona atalii Shelomoth.
26:26 O le tasi Shelomoth ma lona uso sa i le oloa o le mea paia, lea faapaiaina le tupu o Tavita, ma le taitai o le aiga, ma le tribunes, ma le taʻitaʻiʻau, ma le taʻitaʻi o le autau.
26:27 O nei mea sa mai i le taua ma mai le vete sili o le taua, na latou faapaiaina mo le toe faaleleia ma le le tuuina atu o le malumalu o le Alii.
26:28 O lenei o nei mea uma na faapaiaina e Samuelu, le tagatavaai, ma e Saulo, le atalii o Kiso, ma e ala i Apineru, le atalii o Neru, ma e Ioapo, le atalii o Seruia. sa latou uma na faapaiaina nei i lalo o le lima o Shelomoth ma ona uso.
26:29 ae moni lava, Chenaniah ma ona atalii sa i luga o le Izharites, mo le galuega i fafo e uiga i Isaraelu, ina ia aoao atu ai ma faamasino ai i latou.
26:30 Lenei mai le Hebronites, Hasapea ma ona uso, e tasi le afe e fitu selau lava tagata malolosi, sa i ai i moliaga o Isaraelu i le isi itu o Ioritana i le itu i sisifo, i galuega uma a le Alii, ma i le faiva o le tupu.
26:31 Ma le taitai o le Hebronites sa Jerijah, e tusa ma o latou aiga ma aiga. I le tausaga e fagafulu o le nofoaiga a Tavita, ua faitaulia i latou, ma o iina na maua lava tagata malolosi i Jazer Kiliata.
26:32 Ma lona uso o se tausaga matua, e lua afe e fitu selau taitai o aiga. Ona tuu i latou le tupu o Tavita i le moliaga o le Reupena, ma le Gadites, ma le ituaiga afa o se tasi o Manase, i matagaluega uma a le Atua ma le tupu.

1 Nofoaiga a Tupu 27

27:1 O lenei o le fanauga a Isaraelu, tusa ma o latou numera, le taitai o le aiga, le tribunes, ma le taʻitaʻiʻau, ma le alii, oe na auauna atu i le tupu e ala i le latou kamupani, ulufale atu ma le tuua i masina taitasi o le tausaga e pei ona sa i totogi, na luasefulu-fa afe.
27:2 Jashobeam, le atalii o Zabdiel, sa i ai i moliaga o le kamupani muamua i le masina muamua; ma le luasefulu ma le fa o afe i lalo ia te ia na.
27:3 Ia sa i ai mai le atalii o Perez, ma o ia o le taitai o uma le isi taitai i le autau, i le masina muamua.
27:4 O le kamupani o le masina lona lua sa Dodai, se Ahohite; ma ina ua mavae atu i ai e le isi, igoa Mikloth, o lē na pulea o se vaega o le autau o le luasefulu-fa afe.
27:5 foʻi, le taitai o le kamupani lona tolu, i le masina lona tolu, o Penaia, le atalii o Ieoiata le ositaulaga; ma i lona vaega sa i ai le luasefulu ma le fa afe.
27:6 O lea lava o le Penaia o le sa sili ona malosi i totonu o le tolusefulu, ma sa i luga o le tolusefulu. Ae o lona atalii, Ammizabad, sa i ai i moliaga o lona kamupani.
27:7 O le lona fa, i le masina lona fa, o Asaelu, le uso o Ioapo, ma lona atalii o Sepatia ia te ia; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:8 O le taitai lona lima, mo le masina lona lima, sa Shamhuth, Izrahite; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:9 O le lona ono, i le masina lona ono, o Ira, le atalii o Ikkesh, a Tekoite; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:10 O le lona fitu, mo le masina lona fitu, sa Helez, a Pelonite mai le atalii o Efaraima; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:11 O le valu, i le masina e valu, sa Sibbecai, a Hushathite mai le faaunegatupe i le Malo o le Zerahites; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:12 O le lona iva, i le masina e iva, sa Abiezer, se Anathothite mai le fanauga a Peniamina; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:13 O le sefulu, i le masina e sefulu, sa Maharai, ma o ia o se Netophathite mai le faaunegatupe i le Malo o le Zerahites; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:14 O le sefulu ma le tasi, i le masina e sefulu ma le tasi, o Penaia, a Pirathonite mai le atalii o Efaraima; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:15 O le sefulu ma le lua, i le masina e sefulu ma le lua, sa Heldai, a Netophathite mai le faaunegatupe i le Malo o Otinielu; ma i lona kamupani sa luasefulu ma le fa afe.
27:16 O lenei oi latou oe na muamua i luga o le ituaiga o Isaraelu nei: i luga o le Reupena, Elisara, le atalii o Zichri, o le pule; i luga o le Simeonites, Sefatia, le atalii o Maaka, o le pule;
27:17 i luga o le sa Levī, Hasapea, le atalii o Kemuel; i luga o le Aaronites, Satoka;
27:18 i Iuta, Eliu, le uso o David; i Isakara, Omeri, le atalii o Michael;
27:19 i luga o le Zebulunites, Ishmaiah, le atalii o Opetaia; i luga o le Naphtalites, Jeremoth, le atalii o Azriel;
27:20 i luga o le atalii o Efaraima, Hosea, le atalii o Azaziah; i luga o le ituaiga afa o se tasi o Manase, Joel, le atalii o Petaia;
27:21 ma i luga o le tasi le afa o le ituaiga o Manase i Kiliata, na, le atalii o Sakaria; lea i luga o Peniamina, Jaasiel, le atalii o Apineru;
27:22 ae moni, Azarel, le atalii o Ieroama, o lea. Nei taitai o le fanauga a Isaraelu.
27:23 Ae sa le o naunau Tavita e faitauina i latou mai le sefulu tausaga ma lalo. Auā na fetalai mai le Alii o le a ia fanafanau Isaraelu e pei o fetu o le lagi.
27:24 Ioapo, le atalii o Seruia, sa amata ona numera, ae na te lei faauma. Aua ona o lenei, toasa ua pau i luga o Isaraelu. Ma o lea o le aofai o latou oe na faitauina e le o fesootai i le faamaumauga o le tupu o Tavita.
27:25 Lenei i luga o le storerooms o Asemau le tupu, le atalii o Atielu. ae Jonathan, le atalii o Usia, na pule i latou storerooms sa i ai i le aai, ma i totonu o le nuu, ma i le olo.
27:26 Ma i luga o le farmlands ma le faifaatoaga, oi latou sa galulue i le eleele, sa Ezri, le atalii o Chelub.
27:27 Ma i luga o le cultivators o le tovine o Semi, a Ramathite; lea i luga o le cellars uaina Zabdi, se Aphonite.
27:28 Lenei i luga o tupua o Asaira olive ma le mati tog, lea sa i le fanua laugatasi, o Paala-Hanana, le Gederite; ma i luga o le cellars suauu o Ioasa.
27:29 Lenei i luga o le povi na pastured i Sharon, Shitrai, a Sharonite, sa i ai i le tulaga muamua; ma i luga o le povi i le vanu, sa Shaphat, le atalii o Adlai.
27:30 E moni lava, i luga o le kamela sa Obil, se Ishmaelite; ma i luga o le asini sa Jehdeiah, a Meronothite.
27:31 Ma i luga o Jaziz le mamoe na, a Hagarene. sa taitai uma nei i luga o le mea o le tupu o Tavita.
27:32 O lenei Jonathan, le uso o le tama o David, o se fesoasoani, a tagata atamamai ma popoto; o ia ma Ikielu, le atalii o Hachmoni, sa i le atalii o le tupu.
27:33 O lenei Aitofele o le fesoasoani o le tupu; ma Usai, le Archite, o le uo a le tupu.
27:34 Ina ua Aitofele Ioiata, le atalii o Penaia, ma Aviata. Ae o le taitai o le autau a Ioapo le tupu.

1 Nofoaiga a Tupu 28

28:1 Ma o lea taʻua David faatasi taitai uma o Isaraelu, le taʻitaʻi o le ituaiga, ma i latou i moliaga o le kamupani, oe na auauna i le tupu, faapea foi ma le tribunes ma taʻitaʻiʻau, ma i latou i moliaga o le mea ma meatotino o le tupu, ma ona atalii, ma le eunuka ma le mamana ma i latou e sili ona malamalama i totonu o le autau, i Ierusalema.
28:2 Ma ina ua toe tu mai lea o le tupu ma sa tu, sa ia fai mai: "Faalogo mai ia te aʻu, oʻu uso e ma loʻu nuu. Sa ou mafaufau o le a ou fausia se fale, lea o le atolaau o le feagaiga a le Alii, le tuuvae o lo tatou Atua, e mafai ona malolo ai. Ma o lea na ou saunia mea uma mo lona fale.
28:3 Ae fetalai mai le Atua ia te aʻu: 'E le tatau ona fausia se fale i loʻu igoa, aua o oe o se tagata o taua, ma ua faamaligiina le toto. '
28:4 O lenei o le Alii le Atua o Isaraelu na filifilia aʻu, mai o le aiga uma o loʻu tamā, o lea o le a ou avea ma tupu i Isaraelu e faavavau. Aua e mai Iuta ia filifilia taitai; loa lea mai i le aiga o Iuta sa ia filifili o le aiga o loʻu tama; ma mai le atalii o loʻu tama, ua finagalo o ia e filifili mai ia te au e avea ma tupu i luga uma o Isaraelu.
28:5 Ona foi, i totonu o oʻu atalii (aua ua tuuina mai e le Alii ia te aʻu le tele o atalii) sa ia filifili Solomona loʻu atalii, o lea o le a ia nofo i luga o le nofoalii o le malo o le Alii, o Isaraelu.
28:6 Ma sa ia fai mai ia te aʻu: 'Solomona o le a fausia ai lou atalii loʻu fale ma loʻu faamasinoga. Ona ua Ou filifilia o ia e avea mai ia te aʻu o se atalii, ma ou te le a ia te ia o se tama.
28:7 Ma ou te faia mausali lona malo, e oo lava i le faavavau, pe afai o le a tumau ai i le faiga o laʻu mataupu ma faamasinoga, e pei foi o aso nei. '
28:8 O lenei o lea, i luma o le faapotopotoga uma o Isaraelu, i le faamasinoga a lo tatou Atua, tausia ma saili poloaiga uma a le Alii lo tatou Atua, ina ia outou maua le laueleele lelei, ma e mafai ona bequeath ai i lou atalii uma ona e, oo i le faavavau.
28:9 Ma e pei ona mo oe, laʻu tama o Solomona, iloa le Atua o lou tamā, ma auauna ia te ia ma le loto atoatoa ma se mafaufau naunautai. Mo le suʻesuʻeina e le Alii loto atoa, ma malamalama i le manatu o le mafaufau uma. Afai e te saili ia te ia, o le a outou maua o ia. Ae afai e te lafoai ia te ia, o le a ia lafo e ese mo le faavavau.
28:10 O lenei o lea, talu ai ua filifilia e le Alii ia te oe, ina ia e le a fausia ai le fale o le malumalu, ona faamalosia ma faataunuuina ai. "
28:11 Ona tuuina atu lea e Tavita i lona atalii o Solomona o se faamatalaga o le portico, ma le malumalu, ma le storerooms, ma le fola o le pito i luga, ma le potu loloto, ma le fale o le togiola,
28:12 ma e moni lava foi o faamasinoga uma na ia fuafuaina, ma le potu i fafo i itu uma, mo le oloa o le fale o le Alii, ma mo le tupe o mea paia,
28:13 ma mo le vaega o le au faitaulaga ma le sa Levī: e faatatau i galuega uma o le fale o le Alii ma mea uma i le galuega o le malumalu o le Alii.
28:14 Sa i ai auro le mamafa mo vaa uma o le galuega, ma foi ario e mamafa mo le eseese o vaa ma meafaigaluega.
28:15 Ona foi, ia tufatufaina auro mo le tuugāmolī ma o latou lamepa, e tusa ma le fua o le tuugāmolī ma o latou lamepa taitasi. E faapena foi, ia tufatufaina ario e mamafa mo le tuugāmolī ario ma o latou lamepa, e tusa ai ma le eseese o latou fua.
28:16 foʻi, na ia tuuina auro mo le laulau o le afioaga, e tusa ai ma le eseese o le laulau; faapena foi, na ia tuuina atu ario mo le isi papa ario.
28:17 foʻi, ia tufatufaina mai le auro sili ona mamā mo le tui laiti ma le ipu ma le censors, e faapea foi mo le tamai leona auro, e tusa ma le fua tonu o le mamafa, mo leona ina ua uma leona. E faapena foi, mo le leona o ario, ia faataatia ese se isi mamafa o siliva.
28:18 Ona, mo le fata faitaulaga lea na susunuina o le mea manogi, ia tuuina atu i le auro sili ona mamā. Ma mai le tasi na ia faia i le faatusa o le kariota o le kerupi, apaau lautele, ua veiling le atolaau o le feagaiga a le Alii.
28:19 "O nei mea uma,"Na ia saunoa, "Na oo mai ia te au e tusia e le aao o le Alii, o lea o le a ou malamalama i galuega uma a le faatulagaga. "
28:20 fai mai foi o Tavita i lona atalii o Solomona: "Tulafono faatamatane, ma o le a faamalosia, ma faatino ai. E le tatau ona fefe, ma e le tatau ona mataʻu ia te oe. Mo le a avea le Alii loʻu Atua ia te outou, ma o le a le auina atu e ese, po o le a ia lafoaia e, seia oo ina e atoatoa le galuega atoa o le galuega o le maota o le Alii.
28:21 faauta, le vaega o le au faitaulaga ma le sa Levī, mo galuega uma o le fale o le Alii, tutu i luma o oe. Ma ona ua latou saunia, ma ina ia latou iloa, uma e lua o le taitai ma le tagata, le auala e faataunuu ai lou mataupu. "

1 Nofoaiga a Tupu 29

29:1 Ma tautala le tupu o Tavita i le faapotopotoga atoa: "Loʻu atalii e Solomona, ua filifilia e le Atua se tasi, o se tama alofa pea. Ae e tele le galuega, ua saunia mo se nofoaga, e le mo tagata, ae mo le Atua.
29:2 Nei ma loʻu tomai, Ua Ou saunia le tupe alu mo le fale o loʻu Atua: auro mo mea o auro, ma ario mo i latou o le ario, apamemea mo i latou apamemea, uʻamea mo i latou uʻamea, ma fafie mo i latou o laau, ma maa o le soama, ma maa e pei o alabaster, ma maa o lanu eseese, ma ituaiga uma o maa tāua, ma mapu mai Paros tele lava.
29:3 Ma e faaopoopo atu i nei mea ua ou ofoina atu i le fale o loʻu Atua, ou te tuuina atu, mai loʻu lava meatotino, auro ma ario mo le malumalu o loʻu Atua, ese mai ia i latou mea ua ou saunia mo le maota paia:
29:4 e tolu afe o taleni o auro, mai le auro o Ofeira, ma le fitu o afe o taleni o ario e tele-faamamaina, mo le gilding o le puipui o le malumalu;
29:5 ma auro mo soo se mea e manaomia o le auro, ma ario mo soo se mea e manaomia o le ario, mo le galuega e tatau ona faia e ala i le lima o le artisans. Ma afai e ofoina fua se tasi, ia faatumuina lona lima lenei aso, ma ia ofoina atu soo se mea na e manao i le Alii. "
29:6 Ma o lea o le taitai o le aiga, ma le tamalii o ituaiga o Isaraelu, faapea foi ma le tribunes ma le taʻitaʻiʻau ma le ovasia o le meatotino a le tupu, folafola
29:7 ma tuuina, mo le galuega o le maota o le Alii, lima afe o taleni ma le sefulu o afe o fasi auro, sefulu o afe o taleni o ario, sefulu valu o afe o taleni o apamemea, ma foi se tasi selau o afe o taleni o uʻamea.
29:8 Ma soo se tasi e maua maa taua i latou mea na tuuina atu e ia i latou oloa o le fale o le Alii, i le lima o Ikielu le Gershonite.
29:9 Ma o tagata fiafia, talu ona latou folafola atu ma le naunautai o latou taulaga votive. Mo i latou na ofoina atu nei i le Alii ma o latou loto. Ma olioli foi le tupu o Tavita ma le fiafia tele.
29:10 Ma sa ia faamanuia e le Alii i luma o le motu o tagata atoa, ma sa ia fai: "E te Amuia, Le Alii e le Atua o Isaraelu, lo tatou Tama mai le faavavau i le faavavau.
29:11 oe, Le Alii e, o le matagofie ma le mana ma le mamalu, ma manumalo foi; ma ia te outou o le viiga. Mo mea uma o loo i le lagi ma i le lalolagi o loo outou. O outou o le malo, Le Alii e, ma o outou o luga pule uma.
29:12 O outou o le tamaoaiga, ma outou o le mamalu. E i ai le pule i mea uma. I lou lima o le amioatua ma le mana. I lou lima o le silisili ese ma le pule i mea uma.
29:13 O lenei o lea, tatou te faaali atu ia te outou, lo tatou Atua, ma tatou te viia lou suafa lauiloa.
29:14 O ai aʻu, ma le mea e loʻu nuu, e tatau ona mafai ona tatou folafola atu nei mea uma ia te oe? o outou uma. Ma o lea o le mea tatou te maua mai lou lima, ua tatou tuuina atu ia te oe.
29:15 Aua oi tatou aumau ma tagata malaga mai fou io outou luma, o lo tatou tamā uma sa. O o tatou aso i luga o le lalolagi e pei o se ata, ma e leai se faatuai.
29:16 Le Alii lo tatou Atua, lenei tele uma, ua matou saunia, ina ia o se fale e mafai ona fausia i lou suafa paia, e mai lou lima, ma ua ia outou mea uma.
29:17 Ou te iloa, loʻu Atua, e te tofotofoina loto, ma e te alofa ia faigofie. o le mea lea, i le faigofie o loʻu loto, Sa ou ofoina foi le fiafia o nei mea uma. Ma sa ou vaai, ma le fiafia tele, ou tagata, oe ua maua iinei, i le ofoina atu a latou foai e.
29:18 Le Alii e, le Atua o lo tatou tama o Aperaamo ma Isaako ma Isaraelu, faasaoina le faavavau lenei manao oo latou loto, ma ia tuu lenei faamoemoe tumau e faavavau, mo le tapuaiga o outou.
29:19 foʻi, Ou te tuuina atu i loʻu atalii se loto atoatoa Solomona, ina ia mafai ona tausia au poloaiga, outou molimau, ma o outou sauniga, ma ina ia mafai ona faataunuuina o mea uma, ma e mafai ona fausia ai le malumalu, lea ua Ou saunia tupe alu. "
29:20 Ona faatonuina David le faapotopotoga atoa: "Ia faamanuia le Alii lo tatou Atua." Ma o le faapotopotoga atoa faamanuiaina e le Alii, le Atua o latou tamā. Ma latou ifo i latou lava, ma latou faamemelo i ai le Atua, ma le isi latou reverenced le tupu.
29:21 Ma latou immolated afaina i le Alii. Ua latou ofoina holocausts i le aso nei: e tasi le afe povi poʻa, e tasi le afe mamoe poʻa, e tasi le afe mamoe, ma o latou libations ma sauniga uma, matua tele, mo tagata uma o Isaraelu.
29:22 Ma latou aai ma inu i luma o le Alii i lena aso, ma le olioli tele. Ma latou faauuina Solomona, le atalii o David, a taimi lona lua. Ma ua latou faauuina o ia i le Alii e pei o le pule, ma Satoka o le faitaulaga sili.
29:23 Ma nofo Solomona i luga o le nofoalii o le Alii e avea ma tupu, i le nofoaga o lona tamā o Tavita, ma sa fiafia i tagata uma. Ma usitai uma o Isaraelu ia te ia.
29:24 lē gata i lea, taitai uma, ma le mamana, ma atalii uma o le tupu tautino David ma o latou lima, ma avea i latou ma noatia i le tupu o Solomona.
29:25 Ona faalauteleina le Alii ia Solomona i uma o Isaraelu. Ma sa ia tuuina atu ia te ia se nofoaiga mamalu, o se ituaiga e pei o se tasi ua i ai i ona luma, e avea ma tupu o Isaraelu.
29:26 O lenei David, le atalii o Jesse, pule i luga uma o Isaraelu.
29:27 Ma o le aso i le taimi lea na ia pule i luga o Isaraelu e fagafulu o tausaga. Na ia pule ai le fitu tausaga i Heperona, e tolugafulu ma le tolu tausaga i Ierusalema.
29:28 Ma na maliu o ia i se toeaina, tumu i le aso ma le tamaoaiga ma le mamalu. Ma pule lona atalii o Solomona i lona nofoaga.
29:29 O lenei o le galuega o le tupu o Tavita, mai le muamua i le mulimuli, ua tusia i le tusi a Samuelu le tagata vaai, ma i le tusi o Natano le perofeta, ma i le tusi a Kato le tagata vaai,
29:30 e faatatau i lana nofoaiga atoa ma le malosi, ma le taimi e pasia i lalo o ia, e le gata i Isaraelu ma le malo uma o le fanua.