Predikime të mirë ndonjëherë

Ne do të donim për të ndërtuar një depo të predikimet më të mira që kemi dëgjuar (ose, në disa raste dha) ose janë dorëzuar nga lexuesit.

Ne jemi më pak të shqetësuar me që i dha predikimin dhe më shumë të interesuar në mesazhin dhe konsistencën e saj me parimet qendrore ose zbatimin praktik të fesë katolike tonë. Kështu, ju lutem vendosni një predikim si tekst i thjeshtë. Kur ne kemi mjaft, ne do të postoj mbledhjen.