Kinh Thánh

Tất cả sách của cả Tân Ước và Cựu Ước xuất hiện trên phụ trang của chúng tôi. Các phiên bản của Kinh Thánh là Công Giáo Công Version miền, mà là một gần đây, Phiên bản gốc của Ronald L. Conte Jr., người phiên dịch và biên tập viên.

Di chúc mới

Di chúc cũ