Заштита на податоци

Our privacy policy is simple: we’re won’t share any information that you reveal or send unless your communication is criminal (or particularly annoying). Во оние случаи, we’ll share your information and visit data with the proper authorities.

Our mission is to serve and evangelize our faith and defend it through reason. Doing anything with your private information would be against that faith and our purpose.

Дневен Читања-пошта Регистрирај се

Се регистрирате за да добијат дневни Маса Читања на Католичката црква. Вашиот е-мејл адреса е безбедна со нас. Ние нема да го користи за други цели, ниту ќе ја дистрибуирате. Ние само ќе го испрати на Евангелието и читање(ОК) секој ден. Бог да те благослови!
  • Ве молиме да го изберете вашиот јазик погоре. Ние планираме да додадете функција која преведува дневниот читања - преку автоматски превод на Google - на јазикот по ваш избор.
  • Ова поле не е за цели валидација и треба да се остави непроменет.