Агеј 1

1:1 Во втората година на кралот Дариј, во шестиот месец, на првиот ден од месецот, словото Господово, за рака на пророкот Агеј, да Зоровавел, синот Салатилов, управителот на Јуда, и на Исус, синот на Jehozadak, првосвештеникот, велејќи:
1:2 Така вели Господ Саваот, велејќи: Овој народ тврди дека времето се уште не пристигнале за изградба на куќата на Господ.
1:3 Но зборот на Господ дојде од раката на пророкот Агеј, велејќи:
1:4 Дали е време за вие да бидете во облицован куќи, додека оваа куќа е напуштен?
1:5 И сега, вака вели Господ Саваот: Поставите вашите срца по свои патишта.
1:6 Ви го посеал многу и донесоа малку. Ви трошат, а не се исполнети. Го пиеше и не се опиени. Ти е покриен себе и не се загреани. А кој се собраа платите, ги стави во една кеса со дупки.
1:7 Така вели Господ Саваот: Поставите вашите срца по свои патишта.
1:8 Се искачи на планината, донесе дрво и да се изгради куќа, и тоа ќе биде прифатливо за мене, и јас ќе се прослави, вели Господ.
1:9 You have looked for more, и овде, it became less, and you brought it home, and I blew it away. What is the cause of this, вели Господ Саваот? It is because my house is desolate, yet you have hurried, секој во својот дом.
1:10 Затоа што на овој, the heavens over you have been prohibited from giving dew, and the earth has been prohibited from giving her sprouts.
1:11 And I called a drought over the land, and over the mountains, and over the wheat, and over the wine, and over the oil, and whatever the soil would bring forth, and over men, and over beasts of burden, and over all the labor of hands.
1:12 And Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jesus the son of Jehozadak, првосвештеникот, and all the remnant of the people heeded the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, just as the Lord their God sent him to them. And the people were fearful before the face of the Lord.
1:13 And Haggai, a messenger of the Lord among messengers of the Lord, spoke to the people, велејќи: the Lord says, “I am with you.”
1:14 And the Lord stirred the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, управителот на Јуда, and the spirit of Jesus the son of Jehozadak, првосвештеникот, and the spirit of the remainder of all the people. And they entered and performed work in the house of the Lord of hosts their God,

Агеј 2

2:1 на дваесет и четвртиот ден од месецот, во шестиот месец, во втората година на кралот Дариј.
2:2 А во седмиот месец, на дваесет и првиот ден од месецот, словото Господово, за рака на пророкот Агеј, велејќи:
2:3 Зборувате со Зоровавел, синот Салатилов, управителот на Јуда, и на Исус, синот на Jehozadak, првосвештеникот, и на остатокот на луѓе, велејќи:
2:4 Кој од вас останал, кој го виде тоа куќа во првата слава? И како да го гледате сега? Зарем тоа не е, во споредба со таа, како ништо во вашите очи?
2:5 И сега да се зајакнат, Зоровавел, вели Господ. И да се зајакне, Исус, синот на Jehozadak, првосвештеникот. И да се зајакне, сите луѓе на земјата, вели Господ Саваот. Зашто Јас сум со вас, вели Господ Саваот.
2:6 И да дејствува во согласност со збор дека засадени со вас, кога ќе отиде од египетската земја. И мојот дух ќе биде во вашата средина. Не плашете се.
2:7 Зашто вака вели Господ Саваот: Има уште еден краток период, и јас ќе бидеме небото и земјата, и морето и копното.
2:8 И јас ќе бидеме сите нации. И саканиот на сите народи ќе пристигнат. И јас ќе се пополни оваа дом со слава, вели Господ Саваот.
2:9 Мој е сребро, и рудникот е злато, вели Господ Саваот.
2:10 Great shall be the glory of this house, the last more than the first, вели Господ Саваот. And in this place, I will bestow peace, вели Господ Саваот.
2:11 On the twenty-fourth of the ninth month, во втората година на кралот Дариј, the word of the Lord came to Haggai the prophet, велејќи:
2:12 Така вели Господ Саваот: the priests question the law, велејќи:
2:13 If a man will have carried sanctified flesh in the pocket of his garment, and the top of it touches his bread, or appetizer, or wine, or oil, or any food, shall it be sanctified? But the priests responded by saying, "Не"
2:14 And Haggai said, “If the polluted in soul will have touched any of all these things, shall it be contaminated?” And the priests responded and said, “It shall be contaminated.”
2:15 And Haggai answered and he said: Such is this people, and such is this nation before my face, вели Господ, and such is all the work of their hands. And so all that they have offered there has been contaminated.
2:16 И сега, consider in your hearts, from this day and beyond, before stone may be placed upon stone in the temple of the Lord:
2:17 when you approached a pile of twenty measures, and they became ten, and you entered to the press, to press out fifty bottles, and they became twenty,
2:18 how I struck you with a burning wind, and a mildew, and a hailstorm, all the works of your hand, yet there was no one among you who returned to me, вели Господ.
2:19 Set your hearts from this day and into the future, from the twenty-fourth day of the ninth month, from the day that the foundations of the temple of the Lord have been uttered, and place it upon your heart.
2:20 Has the seed been germinated yet? And has the vine, and the fig tree, and the pomegranate, and the olive tree still not flourished? From this day on, I will bless you.
2:21 And the word of the Lord came a second time to Haggai, on the twenty-fourth of the month, велејќи:
2:22 Speak to Zerubbabel the governor of Judah, велејќи: I will move both heaven and earth.
2:23 And I will overturn the throne of kingdoms, and I will crush the strength of the kingdom of the Gentiles. And I will overturn the four-horse chariot, and its rider; and the horses and their riders shall be brought down, a man by the sword of his brother.
2:24 Во оној ден, вели Господ Саваот, Јас ќе ве однесе, Zerubbabel the son of Shealtiel, my servant, вели Господ, and will set you like a seal, for I have chosen you, вели Господ Саваот.